ISSN: 2528-892X
e-ISSN: 2667-7857
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Temel Eğitim Derneği
Kapak Resmi
 

https://doi.org/10.52105/temelegitim

Türkçe makale şablonu için tıklayınız

2025 yılı itibarıyla (bundan sonra) yayımlanacak olan Türkçe makalelerde 750-1000 kelime arası İngilizce geniş özet (Extended Abstract) bulunması zorunludur.

İngilizce Makaleler için kullanılan makale şablonunu ve başlık sayfasını üzerlerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Özel Sayı Makale Çağrısı ve Uluslararası Kitap Bölümü Çağrısı duyuruları için tıklayınız

Dergimiz İngilizce makale kabulüne başlamıştır. Bundan sonra gönderilen İngilizce makaleler toplu halde özel sayılar halinde yayımlanarak uluslararası alan indekslerine gönderilecektir.


Temel Eğitim dergisi, okul öncesi ve ilkokul eğitimine yönelik yayım yapan hakemli, akademik bir dergidir. Dergi, bu kapsamda güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, araştırma bulguları ve tasarımı ulusal ve uluslararası önem taşıyan nitelikli çalışmalar yayımlar. Dergi, kuramsal çerçevesi güçlü, ilgili alanyazını ele alınan konu ile eleştirel şekilde ilişkilendirmiş, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, ulusal, uluslararası ileri araştırmalara ve politika uygulamalarına yönelik öneriler ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır. Dergide eğitim konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır. Derginin amacı uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Özel Sayı Makale Çağrısı

30937Dergimizde eğitimin sosyo-kültürel, antropolojik ve tarihi boyutu ile ilgili İngilizce "özel sayı" yayımlanacaktır. Yayımlanan bu sayı dizinlenmesi amacıyla yurt dışındaki dizinlere gönderilecektir. Makale kabulü ile ilgili henüz bir son tarih belirlenmemiştir. Konu ile ilgili bilgi almak için mfdogan@yildiz.edu.tr adresinden iletişim sağlayabilirsiniz. Makale gönderimi DergiPark sistemi üzerinden değil öncelikle belirtilen e-posta adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Özel sayı için kabul edilen makale süreçleri ön onay sonrasında DergiPark sistemi üzerinden yürütülecektir. Bu sebeple makale önerilerinizi ve taslaklarınızı öncelikle ilgili e-posta adresi aracılığı ile editör kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.

Uluslararası Kitap Bölümü Çağrısı

30938Dergimiz bünyesinde "Uluslararası Yayınevi" statüsündeki bir yayınevi işbirliğiyle ilkokulda ve sınıf öğretmeni yetiştirmede Fen Bilimleri eğitimi konu alanı kapsamında uluslararası kitap yayımlanacaktır. Yayımlanacak olan kitap yeni doçentlik kriterlerine uygundur. Kitap yayımının ardından “Web of Science Book Citation Index”e dizinlenmek üzere gönderilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak için mfdogan@yildiz.edu.tr adresinden iletişim sağlayabilirsiniz. Kitabın editöryal süreçleri e-posta üzerinden gerçekleştirilecektir.


24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions