Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 7 - 22 2015-11-01

Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas

Mehmet Bilge [1]

346 2625

There are special regulations in our legislation that protect trademark and trade name. With this arrangement, essentially the hazards of the confusion a trademark with other trademarks or to be used a tradename by other traders are dealt with. In contrast, there is not any arrangement directly dealt with the hazards of the confusion between trade name and trademark.This problem is being solved by keeping the trade name and the trademark at the same legal value and by being applied “the priority principle”in doctrine and in practice. However, both quantitative differences between trademark and trade name or the various provisions in the legal arrangements between both types of the industrial rights raises some problems and different results. Especially, the concepts “distinctive features”, “usage as a trademark”, “product identity” etc. that prevalent in trademark law and subjected to extensive regulations need to be determined they are prevalen or not in the trade name law and the validity conditions. The issue is not clear in judicial decisions and it is possible to conflicting decisions on the issue.In this paper, the problems described above,will be taken in the framework of legislation and judicial decisions and the issues will be explained
Bir işletmenin markasının bir başka tacir tarafından ticaret unvanı olarak kullanıldığı ya da bir ticaret unvanının başka bir işletme tarafından marka olarak kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıkların önemli bir kısmını da marka ve ticaret unvanı arasındaki karıştırılma tehlikesine ilişkin davalar oluşturmaktadır. Bu durum, marka ve ticaret unvanı arasında karıştırılma tehlikesinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve tehlikenin varlığını saptamaya ve önlemeye yönelik kuralların belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Mevzuatımızda marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ticaret unvanını ise Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenlenmiştir. Her bir kanun, konuyu farklı içerikte ve kapsamda düzenlemiştir. Gerek marka ve ticaret unvanı arasındaki nitelik farklılıkları, gerekse her iki sınai hak türünü düzenleyen hukuki düzenlemeler arasındaki farklı hükümler, bazı problemleri ve bazı farklı sonuçları da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle marka hukukunda kapsamlı düzenlemelere konu tutulan “ayırt edici nitelik”, “markasal kullanım”, “ürün benzerliği” vb. kavramların unvan hukukunda da geçerli olup olmadıkları veya geçerlilik koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Konu yargı kararlarında da tam bir açıklığa kavuşturulamamış olup, çelişkili kararlar verilebilmektedir. Öncelikle şunu belirlemek gerekir ki, marka ve ticaret unvanı arasında bir üstünlük ya da öncelik hakkı bulunmamaktadır. Eşit konumda olan marka ve unvan arasında, birinin diğerine tercih edilmesini haklı gösterecek bir neden de bulunmamaktadır. Bu yüzde her iki kurumun amacı, kapsamı ve işlevleri göz önüne anılarak çözümler araştırılmalıdır.
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Bilge

Bibtex
APA Bilge, M . (). . , 1 (2), 7-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21330/228828
MLA Bilge, M . "". 1 (): 7-22 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21330/228828>
Chicago Bilge, M . "". 1 (): 7-22
RIS TY - JOUR T1 - AU - Mehmet Bilge Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 22 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %A Mehmet Bilge %T %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bilge, Mehmet . "". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 2 (November 2015): 7-22.