Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 0 - 0 2016-05-30

MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU

Salih Polater [1]

831 603

Marka hakkının korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin hukuk güvenliğini sağlayacak şekilde açık ve birbiri ile uyum içerisinde olması, marka ve ürün korsanlığı ile mücadelede alınacak tedbirlerin başında gelmektedir. Ancak, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (MarkaKHK) “marka hakkının ihlalinde mütecavize karşı ileri sürülebilecek taleplere ilişkin hükümleri”nin yeterince açık ve uyumlu olmadığı görülmektedir. Özellikle, MarkaKHK’nin 61. maddesinin (c) bendinin, 62. maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinin ve MarkaKHK’nin 64. maddesindeki muğlaklıklar, çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. Bu tartışmaların başında ise saldırının önlenmesi, durdurulması, ürünlere el koyulması, imhası veya mülkiyet hakkının tanınması talepleri için kusur şartının aranıp aranmayacağı gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kusur, marka, saldırının önlenmesi ve durdurulması davaları.

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Salih Polater

Bibtex @ { tfm287627, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU}, key = {cite}, author = {Polater, Salih} }
APA Polater, S . (2016). MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/27322/287627
MLA Polater, S . "MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/27322/287627>
Chicago Polater, S . "MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU AU - Salih Polater Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 2 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU %A Salih Polater %T MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU %D 2016 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Polater, Salih . "MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 / 1 (May 2016): 0-0.