Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 175 - 186 2018-12-12

Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk
Accompanying Documents (Information) In Transport Of Goods And Liabilty Arising From Them

Süleyman KIRAN [1]

53 202

Taşıma sözleşmesi taraflarının nihai amacı; eşyanın zamanında ve teslim alındığı haliyle varma yerine götürülmesidir. Amaçlanan bu durumu gerçekleştirmek için taşıyıcı bazı bilgi ve belgelere ihtiyaç duymaktadır. Bu bilgi ve belgelerden bazılarının resmî makamlarca sorgusunun yapılması karşısında resmî makamlara cevap verebilmek üzere varlığı aranmaktadır. Bunların yokluğu, eksikliği veya yanlış kullanımı halinde bazı zararlı sonuçlar meydana gelmektedir. Refakat bilgi ve belgeleri kavramı ve kapsamı konusunda doktrinde farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Refakat bilgi ve belgeleri kavramı ve bunların kapsamı bu çalışmada ele alınacaktır. Bu çalışmada refakat bilgi ve belgelerinden taşıyıcının ve gönderenin sorumlulukları da değerlendirilecektir.

Ultimate purpose of contract of carriage’s parties is transportation of goods that is on time and as it is taken for delivery. In order to achieve these goals carrier needs some information and documents. Some of these information and documents are required to respond to the public authority’s questions. Absence, lack or misusing of these information and documents can cause some harmful consequences. There are different considerations about concept and scope of accompanying information and documents. Concept and scope of accompanying information and documents will be discussed in this article. Additionally, liability of carrier and sender based on accompanying information and documents will be discussed in this article.

  • Adıgüzel, Burak (2018), Taşıma Hukuku - Deniz Ticareti Hariç, Ankara. Bellerdita, Alessendro (2010), Der Absender im frachtlichen Schuldverhältnis und seine Haftung, Mannheim. Can, Mertol (2017), CMR ve Alman Ticaret Kanunu İle Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları, C. I, Ankara. Eminoğlu, Cafer (2015), “Türk Ticaret Kanunu’nun 864. Maddesi Kapsamında Gönderenin Kusursuz Sorumluluğu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, , S. 3, s. 25-53. Erdil, Engin (2015), Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku- İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi, 2. Baskı, İstanbul. Fremuth, Fritz (2000), Fremuth, Fritz /Thume, Karl- Heinz Kommentar zum Transportrecht, Heidelberg. Karan, Hakan (2011), Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon- CMR Şerhi, Ankara. Koller, Ingo (2013), Transportrecht Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft, 8. Auflage, München. Müglich, Andreas (1998), Das neu Transportrecht, Köln. Reuschle, Fabian (2015), Ebenroth/ Boujong/ Joost/ Strohn Handelsgesetzbuch, Band 2, §§ 343-475h, Transportrecht, Bank- und Börsenrecht, München. Schlüter, Andreas (2005), Heymann Handelsgesetzbuch, 2. Auflage, Band 4, Berlin. Seven, Vural (2012), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK m. 856-893) Hükümlerine Göre Taşıma Hukukunda Gönderilen, Ankara. Ülgen, Hüseyin (1988), Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Süleyman KIRAN

Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { tfm495763, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {175 - 186}, doi = {}, title = {Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk}, key = {cite}, author = {KIRAN, Süleyman} }
APA KIRAN, S . (2018). Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 4 (2), 175-186. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/41027/495763
MLA KIRAN, S . "Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018): 175-186 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/41027/495763>
Chicago KIRAN, S . "Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018): 175-186
RIS TY - JOUR T1 - Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk AU - Süleyman KIRAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 186 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk %A Süleyman KIRAN %T Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk %D 2018 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD KIRAN, Süleyman . "Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 / 2 (December 2018): 175-186.
AMA KIRAN S . Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2018; 4(2): 175-186.
Vancouver KIRAN S . Eşya Taşımalarında Refakat Belgeleri (Bilgileri) Ve Bunlardan Doğan Sorumluluk. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2018; 4(2): 186-175.