Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 66 2018-12-31

Factors Affecting Of Diversity Of Propolis
Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler

Ezgi DÜNDAR [1] , Hatice KALKAN YILDIRIM [2]


Propolis is a resinous material collected by honey bees (Apis mellifera L.) from various plant sources. The bees carry the materials to hive which they collect from different parts of the plants. Propolis comes to as a result of mixing these substances with salivary secretions and wax with the help of the jaws of the bees. In the production of propolis, Apis Mellifera species, which are known as the most popular honey bee living in Europe, Ural Mountains, Africa and Asia, play a role. Chemical composition of propolis varies depending on ecological characteristics such as vegetation and climate of the collected area. In commercial production of propolis, the collection time and the way of collection affect the quality and content of propolis. The evaluation of the effects of different factors on the propolis will be used to determine the areas of use.

Propolis, çeşitli bitki kaynaklarından bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından toplanan reçinemsi maddedir. Arılar bitkilerin farklı kısımlarından topladıkları maddeleri kovana taşırlar. Arıların çeneleri yardımıyla topladıkları bu maddeleri tükürük salgıları ve balmumu ile karıştırmaları sonucunda propolis meydana gelir. Propolis üretimi de arıların davranışsal bir savunma biçimlerinden biri olarak adlandırılır. Propoliste meydana gelen çeşitlilik arı ırkı, iklim, bitki kaynağı, coğrafi orijin, propolis üretim yöntemi farklılığından ileri gelmektedir. Propolis üretiminde Avrupa, Ural Dağları, Afrika ve Asya çevresinde yaşayan en popüler bal arısı olarak bilinen Apis Mellifera türleri rol oynar. Propolisin kimyasal kompozisyonu toplanılan bölgenin bitki örtüsü, iklim gibi ekolojik özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Propolisin ticari olarak üretiminde ise toplama zamanı ve toplama şekli propolisin kalitesine ve içeriğine etki etmektedir. Propolis üzerinde farklı faktörlerin etkilerinin değerlendirilmesi ile kullanım alanları belirlenebilecektir.

  • Bankova, V. 2005a. Chemical diversity of propolis and the problem of standardization. Journal of ethnopharmacology, 100(1-2), 114-117. Bankova, V. 2005b. Recent trends and important developments in propolis research. Evidence-based complementary and alternative medicine, 2(1), 29-32. Bankova, V. S., de Castro, S. L., & Marcucci, M. C. 2000. Propolis: recent advances in chemistry and plant origin. Apidologie, 31(1), 3-15. Bankova, V., Popova, M., & Trusheva, B. 2016. New emerging fields of application of propolis. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 35(1), 1-11. Banskota, A. H., Tezuka, Y., & Kadota, S. 2001. Recent progress in pharmacological research of propolis. Phytotherapy research, 15(7), 561-571. Borba, R. S., Klyczek, K. K., Mogen, K. L., & Spivak, M. 2015. Seasonal benefits of a natural propolis envelope to honey bee immunity and colony health. Journal of Experimental Biology, jeb-127324. Burdock, G. A. 1998. Review of the biological properties and toxicity of bee propolis (propolis). Food and Chemical toxicology, 36(4), 347-363. de Groot, A. C. 2013. Propolis: a review of properties, applications, chemical composition, contact allergy, and other adverse effects. Dermatitis, 24(6), 263-282. Ghisalberti, E. L. 1979. Propolis: a review. Bee world, 60(2), 59-84. Giada, M. D. L. R. 2013. “Food Phenolic Compounds: Main Classes, Sources and Their Antioxidant Power. In Oxidative Stress and Chronic Degenerative Diseases-A role for Antioxidants”. InTech, s. 87-112. Huang, S., Zhang, C. P., Wang, K., Li, G. Q., & Hu, F. L. 2014. Recent advances in the chemical composition of propolis. Molecules, 19(12), 19610-19632. Karlıdağ, S. K., & Ferat, G. E. N. Ç. 2007. Farklı Balarısı (Apis mellifera) Irk ve Yöntemleri İle Üretilen Propolis Örneklerinin Reçine Miktarları. Uludağ Arıcılık Dergisi, 2007(2). Kızıltaş, H. 2018. Farkli kovanların propolis üretimine ve içeriğine (fenolik bileşim) etkisi, Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, 64s. Krell, R. 1996. Value-added products from beekeeping (No. 124). Food & Agriculture Org. Kujumgiev, A., Tsvetkova, I., Serkedjieva, Y., Bankova, V., Christov, R., & Popov, S. 1999. Antibacterial, antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origin. Journal of ethnopharmacology, 64(3), 235-240. Kumova, U., Korkmaz, A., Avci, B. C., Ceyran, G.2002. “Propolis: An Important Bee Product” Uludag Bee Journal, 2(2002),s.10-24. Kutluca, S. 2003.Propolis üretim yöntemlerinin koloni performansı ve propolisin kimyasal özellikleri üzerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.(Doktora tezi), Erzurum, 145. Kutluca, S., Genç, F., Korkmaz, A. 2006. Propolis. Samsun Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi, Samsun, 57. Park, Y. K., Alencar, S. M., & Aguiar, C. L. 2002. Botanical origin and chemical composition of Brazilian propolis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(9), 2502-2506. Popova, M. P., Bankova, V. S., Bogdanov, S., Tsvetkova, I., Naydenski, C., Marcazzan, G. L., & Sabatini, A. G. 2007. Chemical characteristics of poplar type propolis of different geographic origin. Apidologie, 38(3), 306-311. Şahinler, N., & Gül, A. 2005. The effects of propolis production methods and honeybee genotypes on propolis yield. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(9), 1212-1214. Sforcin, J. M., & Bankova, V. 2011. Propolis: is there a potential for the development of new drugs?. Journal of ethnopharmacology, 133(2), 253-260. Silici, S. 2010. Turkish propolis: chemical constituents. Mellifera, 10(19). Silici, S., & Kutluca, S. 2005. Chemical composition and antibacterial activity of propolis collected by three different races of honeybees in the same region. Journal of ethnopharmacology, 99(1), 69-73. Tsagkarakis, A. E., Katsikogianni, T., Gardikis, K., Katsenios, I., Spanidi, E., & Balotis, G. N. 2017. Comparison of Traps Collecting Propolis by Honey Bees. Advances in Entomology, 5(02), 68. Wollenweber, E., & Buchmann, S. L. 1997. Feral honey bees in the Sonoran Desert: Propolis sources other than poplars (Populus spp.). Zeitschrift für Naturforschung C, 52(7-8), 530-535.
Birincil Dil tr
Konular Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ezgi DÜNDAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Yazar: Hatice KALKAN YILDIRIM
Kurum: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @derleme { aader519926, journal = {Arıcılık Araştırma Dergisi}, issn = {2146-2720}, eissn = {2618-6438}, address = {Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu-Ulubey Karayolu 12.Km Dedeli Yerleşkesi (Pk:10) Altınordu/Ordu}, publisher = {Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {61 - 66}, doi = {}, title = {Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler}, key = {cite}, author = {Dündar, Ezgi and Kalkan Yıldırım, Hatice} }
APA Dündar, E , Kalkan Yıldırım, H . (2018). Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler . Arıcılık Araştırma Dergisi , 10 (2) , 61-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aader/issue/42870/519926
MLA Dündar, E , Kalkan Yıldırım, H . "Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler" . Arıcılık Araştırma Dergisi 10 (2018 ): 61-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aader/issue/42870/519926>
Chicago Dündar, E , Kalkan Yıldırım, H . "Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler". Arıcılık Araştırma Dergisi 10 (2018 ): 61-66
RIS TY - JOUR T1 - Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler AU - Ezgi Dündar , Hatice Kalkan Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Arıcılık Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 66 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-2720-2618-6438 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Arıcılık Araştırma Dergisi Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler %A Ezgi Dündar , Hatice Kalkan Yıldırım %T Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler %D 2018 %J Arıcılık Araştırma Dergisi %P 2146-2720-2618-6438 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Dündar, Ezgi , Kalkan Yıldırım, Hatice . "Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler". Arıcılık Araştırma Dergisi 10 / 2 (Aralık 2018): 61-66 .
AMA Dündar E , Kalkan Yıldırım H . Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler. Arıcılık Araştırma Dergisi. 2018; 10(2): 61-66.
Vancouver Dündar E , Kalkan Yıldırım H . Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler. Arıcılık Araştırma Dergisi. 2018; 10(2): 61-66.
IEEE E. Dündar ve H. Kalkan Yıldırım , "Propolisin Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler", Arıcılık Araştırma Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 61-66, Ara. 2019