Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 3 - 11 2019-05-24

A SHORT REVIEW OF THE ALBANIAN POLITICAL CULTURE
Arnavutluk’un Siyasi Kültürüne Kısa Bir Bakış

Muhamet Kola [1]


After the declaration of independence from the Ottoman Empire in 1912, Albania faces the big problem of the formation of a state with relevant institutions that would guarantee the freedoms and rights of individuals. This paper, through socio-historical analysis, aims to analyze the relationship of Albanians with after the declaration of independence. This period is characterized by numerous political changes experiencing revolutions, kingdom and, communism.

Albania has always been under foreign rule and has not been able to develop a political individuality in the direction of state leadership. This paper raises the main thesis that exactly this continuation of the deprivation of the individuals by the high political power elite continued in the communist period, which seems to be the main cause of the lack of development of a political individual that understands the duties and responsibilities pertaining to lawmakers.

Arnavutluk 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığı ilanından sonra bireylerin özgürlük ve haklarını garanti altına alan bir devleti oluşturmak için büyük bir sorunla karşı karşıydı. Bu makale, sosyo-tarihsel analiz yoluyla, Arnavutların bağımsızlık ilanından sonraki ilişkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu dönem, devrimleri, krallığı ve komünizmi deneyimleyen birçok siyasi değişim ile karakterize edilir. Arnavutluk her zaman yabancı bir yönetime tabi tutuldu ve devlet liderliği yönünde politik bir bireysellik geliştiremedi. Mevcut çalışma, bireylerin siyasi hayata katılımının yüksek politik elit tarafından sürekli olarak engellenmesinin; kendi hukuki görev ve sorumluluklarının bilincinde olan bir politik öznenin gelişememesinin temel sebebi olduğu hipotezinin soruşturulması amacıyla tasarlanmıştır.

  • Bibliography:BooksRaymond Aron,Opiumi i Intelektualëve, Tiranë, Dituria, 2005.Butka Uran, Kthimi i Mid'hat Frashërit, Tiranë, Pheonix, CEU & Shtëpia e Librit, 1997.Giddens Anthony, Sociologjia, Tiranë, Çabej, 2007.Vlora Eqerem bej: Kujtime 1885-1925, Shtëpia e librit & Komunikimit, Tiranë, 2003.Dahrendorf Ralf, Konflikti Shoqëror Modern, Tiranë, Dituria, 1997.Zavalani Tajar, Histori e Shqipnisë, Tiranë, Phoenix, CEU & Shëpia e librit, 1998.Feraj Hysamedin, Skicë e mendimit politik Shqiptar, Logos-A, 2010.Machiavelli Niccolo, Princi, Politika dhe Kodi Moral, Tiranë, Uegen, 2003.Tarifa Fatos, Kërkimi i Legjitimitetit dhe Venitja e Utopisë, Tiranë, UET Press, 2008.Feraj Hysamedin, E Pafilozofuara, Tiranë , Zenit Editions, 2011.
  • Journals:Mërtiri Ergys, Shenja, Logos-A, Shkup, Nr 16, Gusht 2012.
  • Sitography:
  • Revista Drini, Kristo Frasheri mbi Qeverine e Nolit ,Tirana, 2013.Taken from: http://www.revistadrini.com/2012/04/kristo-frasheri-qeveria-e-nolit-e-deshtuar-zogu-pati-ligje-osmane/ Last access date: (05/07/2013)
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6045-6523
Yazar: Muhamet Kola (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 11 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2019

Chicago Kola, M . "A SHORT REVIEW OF THE ALBANIAN POLITICAL CULTURE". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 3-11