Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 111 - 130 2019-05-24

İNEGÖL’ÜN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNİN GASTRO-TURİZM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

HATİCE ERDOĞAN [1]


  1. Dünya turizminde birbirine benzer ürünler ile rekabet etmek yerine özgün değerleri ön plana çıkararak farklı turistik ürünler sunma yarışı yaşanmaktadır. Ülkemiz bu bakımdan rakiplerine oranla oldukça şanslıdır. Doğal görünümündeki zenginliğinin yanında kültürel açıdan da büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Bu konuda önemli gelişmeler olmakla birlikte, potansiyelin tam olarak değerlendirildiğini söylemek güçtür. Bunun için yerel (lokal) değerlerin tanıtımına ve böylelikle değerlendirilmeye açılmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma bu amaç ile ele alınmış ve coğrafi işaret ile tescillenmiş bir ürünün turizmin içine nasıl daha fazla dahil edilebileceği üzerine odaklanmıştır. Son zamanlarda dünyada meydana gelen ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmeler turizm sektörünün farklılaşmasına neden olmuş, bu değişim ve dönüşümle beraber ülkeler sektöre yalnızca turist sayısı ve gelirleri gibi sayısal olarak değil nitelikselolarak bakmaya ve değerlendirmeye başlamıştır. Dünyanın önde gelen ziyaret yerlerinden biri olan ülkemizde de son yıllarda planlamalar turizmin çeşitlendirilmesi, mevsimlere daha dengeli dağılması ve bir bütün olarak turizmde nitelik artırıcı tedbirler alma şeklinde gelişmektedir. Bu çalışmada İnegöl ilçesinin coğrafi işaretle tescillenmiş bir ürününün gastronomik turizm potansiyeli değerlendirilmiştir ve İnegöl’e Bulgaristan göçmenleri ile gelmiş İnegöl Köftesinin uluslararası ölçekteki tanınırlığının turizm açısından değerlendirilmesi ve bu soyut mirasa talebi arttırabilmek için çeşitli önerilere yer verilmiştir.  

Gastronomi turizmi, Coğrafi işaret, İnegöl, Turizm, Kültür
  • AKAY Tolga, “Osmanlı Devletinde Marka Hukukunun Gelişimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 126 (2016), ss. 363-92.BOSCH, E., “Bitinya Tetkikleri (1. Kısım)”, Türk Tarih Kurumu Basımevi, çev. Sabahat Atlan, C. X, S. 37 (1946), ss. 29-53.BOZYIĞIT Hayri, “Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi Antep Baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C. 9, S. 2 (2009), ss. 9-21.CARMICHAEL Barbara, “Understanding the Wine Tourism Experience for Winery Visitors in the Niagara Region, Ontario, Canada”, Tourism Geographies, C. 7, S. 2 (2005), ss. 185-204.CEI Leonardo vd., “Geographical indications: A first assessment of the impact on rural development in Italian NUTS3 regions”, Land Use Policy, C. 75 (2018), ss. 620-30.ÇAVUŞ Ahmet, “Gastronomi Turizmi Bakımından Akçaabat Köftesi ve Trabzon’daki Turistik Aktiviteye Katkısı”, Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu, Giresun, 2010, ss. 184-99.DEMİR Muci̇p, “Doğal Ve Beşeri Özellikleriyle Kars İlindeki Turizm Faaliyetlerinin Durumu”, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 35 (2017), ss. 134-54.DOĞDUBAY Murat, Ayşe CAN SÜNNETÇIOĞLU, “İnegöl Köftesine Coğrafi İşaretleme Yapılmasının Yörenin Gastronomik Kimliğinin Korunması Açısından Önemi”, Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, İstanbul: İhlas Gazetecilik, 2017, C. 2. Cilt, s. 1083.ERDAL Gültekin, “Markaları mı İnegöl’ü İnegöl mü Markalarını Yaşatıyor?”, Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, İstanbul: İhlas Gazetecilik, 2017, C. 2. Cilt, s. 1083.EVERETT Sally, Cara AITCHISON, “The Role of Food Tourism in Sustaining Regional Identity: A Case Study of Cornwall, South West England”, Journal of Sustainable Tourism, C. 16, S. 2 (2008), ss. 150-67.HALL C. Michael vd., Food Tourism Around The World, Routledge, 2004.HARRINGTON Robert J., Michael C. OTTENBACHER, “Culinary Tourism—A Case Study of the Gastronomic Capital”, Journal of Culinary Science & Technology, C. 8, S. 1 (2010), ss. 14-32.HAZARHUN Eda, Mustafa TEPECI, “Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. Ek1 (2018), ss. 371-89.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0597-7430
Yazar: HATİCE ERDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2019

RIS TY - JOUR T1 - İNEGÖL’ÜN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNİN GASTRO-TURİZM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR İNCELEME AU - HATİCE ERDOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32953/abad.551395 DO - 10.32953/abad.551395 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 130 VL - 2 IS - 3 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.551395 UR - https://doi.org/10.32953/abad.551395 Y2 - 2019 ER -