Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 245 - 258 2019-10-27

Internal and External Reasons of the Breakup of the Yugoslavia

Sait YAĞCI [1]


In this article, the break-up of Yugoslavia which was established in Balkan peninsula will be analyzed in detail. My analyze is going to focus more on a wide range of reasons of the collapse of Yugoslavia. In this direction, I will examine the economic, social, political and foreign(external) reasons of dissolution of Yugoslavia. As can be understood, Balkans lived the golden age under the Yugoslavia, especially in the period of Tito. However, in the wake of dead of Tito, Balkans found itself in a tremendous mess. In this article, my goal is to explain the reasons of dissolution of Yugoslavia and shed light on the developments in the area between the years of 1945 and 1992. questions will be answered: 1) what is the most important factor in the disintegration of Yugoslavia. 2) did external factors play a vital role in the dissolution of Yugoslavia
Yugoslavia, Tito, Balkans
 • Akgönenç, O.M.( 1992). Bosna-Hersek Güney Slavlar Birliği Dağılırken. Silahlı Kuvvetler Dergisi. Vol. 111. No. 334
 • Banac,I.(1992). The Fearful Asymmetry of War : The Causes and Consequences of Yugoslavia’s Demise. Deadalus,121 (2), 141-174
 • Bora,T.(1995).Bölgeler-Sorunlar-Yugoslavya:Milliyetçiliğin Provakasyonu. İstanbul:Birikim Press
 • Cretu, Valeri. ''Soğuk Savaş Sonrasında Rusya Federasyonu'nun Yugoslavya Krizlerine Yönelik Politilkası''. MA Thesis, Ankara Üniversitesi,2006
 • Crietchley, W.H.(1993). The Failure of the federalism in Yugoslavia, International Journal, Volume, 48. No,3, p,434-447
 • Çakır, M.F., Emroğlu, H.(2008). Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Ttansatlantik Dış Politika Parametreleri(1990-1995). Avrasya Etütleri, 2008, Volume, 33, No,1, P,83-112
 • Friedman, F.(2004). Bosnia and Herzegovina: A Polity on the Brink.London : Routledge Press
 • Görmez, A.B.''The Formation of Bosniak Nation.'' MA Thesis, Middle East Tehnical University, 2013
 • Halberstam, D.( 2001). Barış Zamanı Savaş.(Trans. Abdullah Yılmaz). İstanbul : Türkiye İş Bankası Press
 • Hodson, R., Sekulic,D & Massey ,G.(1994). National Tolerance in the Former Yugoslavia. American Journal of Sociology,Vol,99 , (6), 1534-1558
 • Lo, Bobo.(2003). Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy. London : Blackwell Publishing
 • Marolov, D.(2000). The Reason for the Collapse of Yugoslavia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR).250-258.
 • Metin,B., Ünaltay, A., Taşar, M. M.(1996). Bosna-Hersek ve Postmodern Ortaçağa Giriş. İstanbul : Birleşik Press
 • Neziroğlu, İrfan.(1994). ''Yeni Dünya Düzeni ve Bosna-Hersek Cumhuriyeindeki Savaş.'' Dissertation, TBMM Kütüphane Dökümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü
 • Okiç,T. (1973). Balkanlarda Bogomilizm Hareketi ve Bunun bir Araştırmacısı : Aleksandar Vasljeviç. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 5 (4), 205-222
 • Schuman, M.(2004). Bosnia and Herzegovina. New York : Facts On File Press.http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-14914.html
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2747-3188
Yazar: Sait YAĞCI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mart 2019
Kabul Tarihi : 21 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Ekim 2019

Chicago Yağcı, S . "Internal and External Reasons of the Breakup of the Yugoslavia". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 245-258