Cilt: 2 - Sayı: 1

Yıl: 2013

Research Article

1. Demir eksikliği anemisinin tiroid hormonları üzerine etkileri

2. Sistolik Sol Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Fragmante QRS ile ICD şokları arasındaki ilişki

4. Kardiyak Sendrom X'de Eritrosit dağılım genişliği RDW ile hs-CRP seviyelerinin incelenmesi

6. Relationship Between Metabolic Syndrome and Non-Dipping Blood Pressure Pattern in Obese Patient

7. Relationship between N-Terminal Pro B-Type Natriuretic Peptide and Body Mass Index

8. Brusellozun Seyrinde Eritrosit parametreleri

10. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle başvuran bir bronkojenik kist olgusu

Olgu Sunumu

9. Tunica Albuginea kisti ve eşlik eden skrotal kalkül olgusu

11. Down Sendromlu bir yenidoğanda geçici myeloproliferatif hastalık

12. Göz İçi Lens Opasifikasyonunu Taklit Eden Geç Kapsüler Blok Sendromu: Olgu Sunumu

13. DTPA böbrek sintigrafisinde mesane divertikülü

Editöre Mektup

17. Akut akciğer ödemine neden olan dev sol atriyal miksoma

18. Femoral Diyaliz Kateterine Bağlı Ölümcül Retroperitoneal Hematom

Collection

14. Yeni adipokinler: Leptin, adiponektin ve omentin