Cilt: 1 - Sayı: 2

Yıl: 2012

Research Article

1. Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması

2. Otozomal Resesif Non-Sendromik İşitme Kayıplarının Moleküler Tanısı

3. Diyabette glisemik kontrolün serum biyokimyasal parametreleri ile ilişkisi

Editöre Mektup

4. Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi

10. HBeAg Pozitif Kronik Hepatit B’li Bir Hastada Peginterferon α-2A İle İlişkili Tiroidit

Olgu Sunumu

8. Pulmoner Alveoler Proteinosis'li Bir Hastada Tüm Akciğer Lavajı

9. Yenidoğan döneminde tanımlanan Goldenhar Sendromu: Olgu sunumu

11. Tiroglossal kanal kisti zemininde gelişen tiroid papiller karsinomu; Nadir yerleşimli

Editöre Mektup

Technical Notes

Collection

13. Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım