Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Şerife Ağarı, Esrâr-ı Garîbe, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2020. (Tanıtma Yazısı)

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2, 175 - 178, 31.12.2022

Öz

Şerife Ağarı, Esrâr-ı Garîbe, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2020. (Tanıtma Yazısı) Çalışmanın ilk kısmında Cemâl-i Halvetî’ye ve onun söz konusu eserine dair biyografik ve teknik bazı bilgiler verilmektedir. Akabinde Esrâr-ı Garîbe’nin transkribe metnini, günümüz Türkçesine çevirisini ve tıpkıbasımını da içeren kısımlar gelmektedir. Bu taraflarıyla mevzubahis çalışmanın daha teknik bir mahiyette olduğu ve umumî bir okuyucu kitlesinden çok tasavvufa ve klasik edebîyata karşı akademik ilgileri olan daha sınırlı bir okuyucu grubuna hitap ettiği söylenebilir. Ancak çalışmanın ihtiva ettiği günümüz Türkçesine çevirisi bu dar kitleyi nispeten genişletmekte ve söz konusu mesneviyi kadim irfandan faydalanmak isteyen herkesin hizmetine sunmaktadır. Mevzubahis çalışmanın içerdiği bölümlere daha teferruatlı bakılacak olursa eserin “Giriş” kısmı da dâhil olmak üzere toplam üç bölümden oluştuğu görülmektedir. Giriş kısmı Cemâl-i Halvetî başlığına sahiptir ve onun hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilen bir bölümdür. Burada bilhassa Cemâl-i Halvetî’nin en çok eser veren mutasavvıflardan olduğuna, bazı kimselerce zamanın Muhyiddîn-i Arabî’si addedildiğine ve ölümünün İslam coğrafyasında büyük bir acı uyandırdığına dair söylenenler dikkat çekmektedir. Zira bu bilgiler eldeki eserin neden mühim olduğuna dair okuyucuya izahat da vermiş olmaktadır.

Kaynakça

  • Şerife Ağarı, Esrâr-ı Garîbe, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Abdullah Tahir ÖZDEMİR>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

MLA Özdemir, A. T. "Şerife Ağarı, Esrâr-ı Garîbe, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2020. (Tanıtma Yazısı)" . Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi 2 (2022 ): 175-178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/abbad/issue/74867/1227635>