ISSN: 2791-9900
e-ISSN: 2822-2253
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Karabük Üniversitesi
Kapak Resmi
       

AVRASYA BEŞERİ BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ABBAD) (Eurasian Journal of Humanities Research),
ULUSLARARASI HAKEMLİ BİR DERGİDİR.
AVRASYA BEŞERİ BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Eurasian Journal of Humanities Research), Karabük Üniversitesi Yayınları arasında yer almaktadır. AVRASYA BEŞERİ BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ABBAD)’nde edebiyat fakülteleri bünyesinde yer alan bilim alanlarını kapsayacak, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. ABBAD’da yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu/Baş Editör tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler ABBAD’da yayımlanır. AVRASYA BEŞERİ BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ABBAD), tüm içeriği okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma internet ortamında ücretsiz olarak sunar. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

3. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Görüntü Sunumu

4. EBEVEYNLERİN SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK TUTUMLARI: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

6. KAZVİNÎ’NİN ASÂR’INDA TÜRK COĞRAFYASI

Editoryal

9. Yayın İlkeleri