Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Nükleer Güç Santrali Projelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim

Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2, 39 - 99, 08.07.2022
https://doi.org/10.30915/abd.1141910

Öz

Ülkemizin sürdürülebilir enerji arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda elektrik enerjisi üretim portföyümüzde nükleer güç santrallerine payı giderek artan bir biçimde yer verilmesi planlanmaktadır. Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların olağan çözüm yolu haline gelmiş bulunan tahkim, nükleer güç santrali projelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü söz konusu olduğunda da geleneksel devlet yargısına nazaran öne çıkmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin nükleer enerji görünümü hakkında açıklamalar yapılmakta ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”da yer alan tahkim şartı milletlerarası tahkim anlaşmasının unsurları çerçevesinde bir değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. İlaveten, nükleer güç santralleri ile ilişkili uyuşmazlık örneklerine yer verilmektedir.

Kaynakça

 • Akıncı, Ziya. Milletlerarası Tahkim. 4. Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2016.
 • Akıncı, Ziya. “Prag Kuralları ve Milletlerarası Tahkim.” Public and Private International Law Bulletin 40, no. 1 (2020): 481–495.
 • Bühring-Ühle, Christian. “A Survey on Arbitration and Settlement in International Business Disputes.” Towards a Science of International Arbitration: Collected Empirical Research, editörler
 • Christopher R. Drahozal ve Richard W. Naimark, 25-41. The Netherlands: Kluwer Law International. 2005.
 • Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. The Netherlands: Kluwer Law International, 2012.
 • Belohlavek, Alexander J. “Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration: Delocalization and Denationalization of Arbitration is an Outdated Myth.” Swiss Arbitration Association Bulletin 31, no. 2 (2013): 262-292.
 • Bernasconi-Osterwalder, Nathalie ve Hoffmann, Rhea Tamara. “The German Nuclear Phase-Out Put to the Test in International Investment Arbitration Background to the New Dispute Vattenfall v. Germany (II).” Transnational Institute (Ekim 2013): 1-8.
 • Demir Gökyayla, Cemile. “Milletlerarası Tahkimde Ad hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim.” Uğur Alacakaptan’a Armağan. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları (2008): 161-181.
 • Demir Gökyayla, Cemile. Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014.
 • Erten, Rifat. Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri. Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.
 • Giray, Faruk Kerem. “Milletlerarası Tahkimde Gizlilik.” Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, no. 2 (2015): 65-121.
 • Guilia, Carbone. “The Interference of the Court of the Seat with International Arbitration.” Journal of Dispute Resolution 217, no. 1 (2012): 217-244.
 • Damianovic, Ivana ve Quirico, Ottavio. “Intra-EU Investment Dispute Settlement under the Energy Charter Treaty in Light of Achmea and Vattenfall: A Matter of Priority.” Columbia Journal of European Law 26, no. 1 (2019): 102-156.
 • Davies Evans, Jane. “Construction Arbitration in the Nuclear Sector.” Global Arbitration Review - The Guide to Construction Arbitration, editörler Stavros Brekoulakis ve David Brynmor Thomas QC, 288-300. The UK: Law Business Research, 2019.
 • Hanotiau, Bernard. “The Law Applicable to Arbitrability.” The Singapore Academy of Law Journal 26 (Ocak 2014): 874-885.
 • Huysal, Burak. Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010.
 • Iwasaki, Kuzuo. “Selection of Situs: Criteria and Priorities.” Arbitration International (Ocak, 1986): 57-67.
 • Kalpsüz, Turgut. “Tahkim Anlaşması.” Ünal Tekinalp’e Armağan: Bilgi Toplumunda Hukuk. İstanbul: Beta Yayıncılık (2003): 1027-1054.
 • Kalpsüz, Turgut. “Türk Hakem Kararı Kavramı.” Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi: Bildiriler-Tartışmalar, II. Tahkim Haftası 25-26 Kasım 1983, 35-53. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1984.
 • Kraev, Kamen. “After Euro 620 m Arbitration Ruling. What next for Bulgaria's Belene Nuclear Project?” Internationale Zeitschrift für Kernenergie 61, no. 8-9 (2016): 514-515.
 • Kayalı, Didem. Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı. İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2015.
 • Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usulü. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2001.
 • Kuru, Baki, Arslan, Ramazan ve Yılmaz, Ejder. Medenî Usûl Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2013.
 • Marghitola, Reto. Document Production in International Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2015.
 • Moses, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. The United States of America: Cambridge University Press, 2008.
 • Nomer, Ergin. Devletler Hususi Hukuku. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2013.
 • Redfern, Alan ve Hunter, Martin. Redfern and Hunter on International Arbitration. The United States of America: Oxford University Press, 2009.
 • Şanlı, Cemal. Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1986.
 • Şanlı, Cemal. Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2019.
 • Şanlı, Cemal, Esen, Emre ve Ataman-Figanmeşe, İnci. Milletlerarası Özel Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Şit, Banu. Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. Ankara: İmaj Yayıncılık, 2005.
 • Tan Dehmen, Mine. “Tahkim Öncesi Müzakere ya da Uzlaştırma Yollarının Tüketilmemiş Olmasının Tahkim Yargısına Etkisi.” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 25, no. 1-2 (2005): 451-471.
 • Tüysüz, Cemre. “Milletlerarası Ticari Tahkimde Gizlilik Yükümlülüğü.” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 37, no. 2 (2017): 846-873.
 • Ülgen, Sinan ve Stein, Aaron. “Atomun Kontrolüne Yönelik Çabalar ve Nükleer Teknoloji Transferi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli II, editör Sinan Ülgen, 48-87. İstanbul: Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi, 2012.
 • Vial, Gonzalo ve Blavi, Francisco. “New Ideas for Old Expectation of Becoming an Attractive Arbitral Seat.” Transnational Law & Contemporary Problems 25, no. 2 (2016): 279-308.
 • Yener Keskin, Cansu. Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının Kurulması ve Etkisi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2017.
 • Yılmaz, Ejder. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri. Ankara: Yetkin Yayınları, 2001.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Burcu YARDIM>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-5259-8302
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2

Kaynak Göster

Chicago Yardım, B. "Nükleer Güç Santrali Projelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim". Ankara Barosu Dergisi 80 (2022 ): 39-99