Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 51, Sayfalar 1 - 15 2018-07-31

Rüzgâr enerji santrallerinde çalışma güvenliği alanında verilen eğitimlerin personel üzerindeki etkileri

The impact of the trainings given in the field of work safety in wind energy facilities on the personnel

Ernail ASLAN [1] , Banu Yeşim BÜYÜKAKINCI [2]


Bu çalışmada, rüzgâr türbinlerinin bulunduğu enerji santrallerinde veya santral dışında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, tehlikelerin saptanarak riske dönüşmesine neden olan faktörlerin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla belirlenen faktörlerin neden olduğu risklerin kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi için alınması gerekli olan tedbirler tespit edilerek, her süreçte yaşanan kazalar istatistiksel olarak kategorize edilmiştir. Çalışmada sunulan öngörülere kesinlik ve bilimsellik kazandırılması için elde edilen veriler, SPSS analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmanın amacı, yöntemi ve hipotezleri ortaya konularak sonuca ulaşılmıştır. Personelin güvenli çalışma noktasında aldıkları eğitimlerin öncesinde meslekleri ile ilgili yeterli ilgi ve yeteneğe sahip olmadıkları belirlenmiştir. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası olay bildirimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Koşullar arasındaki farkların muhtemelen değişikliğe bağlı olmadığını ve verilen eğitimler sayesinde personelin iş deneyiminin artırıldığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma Türkiye’nin önde gelen bir rüzgâr türbini firmasının inşa, kurulum ve bakım süreçleri gözlemlenerek hazırlanmıştır. Bununla birlikte her bir süreç altında belirlenen riskler için çözüm önerileri getirilmiştir.
Rüzgâr türbini, rüzgâr enerjisi
  • [1] Brun, E., Suarez, A. (2013). Occupational safety and health in the wind energy sector. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Europe: Luxembourg: Publications Office of the European Union, (ss. 6-10), doi:10.2802/86555
  • [2] Dizdar, E.N. (2010). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kaza Teorileri, Alındığı tarih: 23.08.2017, adres: http://www.ataaof.com/ow_userfiles/ plugins/forum/attachment_1395_545150c007597_545150ba2eab6_2.-UNITEKAZA- TEORILERI-2.pdf, (ss.1-16)
  • [3] Fried, L. (2017). Global Wind Energy Council to 02 February 2017. Global Wind Statistics. Brüksel: Global Wind Energy Council, (ss. 1-4) [4] Pineda, I., & Tardieu, P. (2016). Europe’s wind farms from 1 January to 31 December 2016. European Wind Statistics. Brüksel: Europe’s wind farms, (ss. 6-22)
  • İnternet kaynakları [1] URL 1 - https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/ en/publications/e-facts/e-fact-79-occupational-safety-and-health-in-the-windenergy sector/Efact79%20wind%20energy%20sector.pdf, Occupational safety and health in the wind energy sector, (Erişim tarihi: 17.08.2017)
  • [2] URL 2 - https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Efact% 2080%20-%20EN.pdf, Identification Checklist: Occupational Safety and Health (OSH) risks in the wind energy sector, (Erişim tarihi: 17.08.2017)
  • [3] URL 3 - http://www.caithnesswindfarms.co.uk/accidents.pdf, Summary of Wind Turbine Accident data to 31 December 2017, (Erişim tarihi: 17.08.2017)
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayınlanma Tarihi Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ernail ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Banu Yeşim BÜYÜKAKINCI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Nisan 2018
Kabul Tarihi : 27 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

APA Aslan, E , Büyükakıncı, B . (2018). Rüzgâr enerji santrallerinde çalışma güvenliği alanında verilen eğitimlerin personel üzerindeki etkileri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (51) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43345/527383