Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 51, Sayfalar 17 - 26 2018-07-31

İnşaatlarda acil durum ve kurtarma planları

Emergency and rescue plans in construction

Ahmet YAZICI [1]


Bu çalışmada; acil durumlar, inşaat öncesindeki tasarım ve planlama, inşaat aşamasında önleyici, sınırlayıcı tedbirler, müdahale yöntemleri ve yapı işlerine özgü kurtarma planları incelenmiştir. Birinci bölümde tasarım ve planlama aşamasında acil durumlara etki edilebilecek konular ve yapılabilecek düzenlemelere değinilmiştir. İkinci bölüm, yapım aşamasındaki acil durumları sınırlayıcı-önleyici tedbirler ve acil durum müdahale-tahliye yöntemleri olarak, acil durumun öncesini ve sonrasını değerlendirecek şekilde iki bölüm olarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise acil durum planlarının içerisinde yer alan inşaata özgü kurtarma planları ve bu planlara uygun tatbikatlar açıklanmıştır.
İnşaatlarda acil durum planı, inşaatlarda kurtarma planı, acil durumda tasarım ve planlama
  • [1] Arpacıoğlu, Ü.T. (2004). Yangın Olgusu ve İnşaatlarda Yangın Güvenliği Yüksek Lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • [2] Görücü, M.N. ve Müngen, U. (2011). 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Yapı İş Kolunda Devletin İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi ve “İnşaatlarda Yüksekten Düşmelerin Önlenmesi Projesinin” Değerlendirilmesi, 98-99.
  • [3] İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (2013), 25.04.2013/28628
  • [4] İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (2012), 29.12.2012/28512
  • [5] İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (2013), 18.06.2013/28681
  • [6] Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (2013), 05.10.2013/28786
  • İnternet kaynakları [1] URL 1- http://www.asse.org/assets/1/7/ByDesign_Z359Special_Fall2007.pdf , (Erişim Tarihi: 10.06.2017).
  • [2] URL 2- https://www.osha.gov/Publications/OSHA3849.pdf, (Erişim Tarihi: 21.02.2018)
  • [3] URL 3- http://api. capitalsafety.com/ api/assets/download/1 /8077675, (Erişim Tarihi: 09.04.2018).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayınlanma Tarihi Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet YAZICI
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

APA Yazıcı, A . (2018). İnşaatlarda acil durum ve kurtarma planları . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (51) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43345/527384