Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 51, Sayfalar 51 - 66 2018-07-31

Türkiye’ye yönelik Avrupa Birliği ülkeleri turist talebinin eştümleşme analizi

A Cointegration analysis of Turkish tourism demand from the countries of European Union

Yüksel TÜREMEZ [1] , Deniz GÖKTAŞ [2]


Avrupa Birliği ülkeleri Türkiyeye en çok turist gönderen ülke grubudur. Türkiyenin coğrafi farklılığı ve kültürel birikimi, AB ülkeleri vatandaşları için ülkemizi cazip bir turizm destinasyonu haline getirmektedir. Gümrük Birliğine katılım ve Türkiyenin AB adayı bir ülke olması da, AB vatandaşı turistlerin Türkiyeye yönelik tercihlerinde bir başka etkendir. Türkiyenin Avrupa Birliğine iktisadi ve siyasi entegrasyonunun ABden Türkiyeye gelen turist sayısını artırdığı önermesi çalışmamızın temel hipotezidir. Çalışmamızda AB ülkelerinden Türkiyeye yönelik yıllık turizm talebi 1984-2017 dönemi için ARDL Sınır Testi yöntemi ile tahmin edilmiştir. Turizm talebi göstergesi olarak ABden Türkiyeye gelen turist sayısı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Türkiyeye yönelik turizm talebini AB toplam geliri ve Gümrük Birliğine katılım anlamlı bir şekilde etkilerken, reel döviz kuru ve AB adaylık sürecinin gelen turist sayısını anlamlı bir şekilde etkilemediği bulgularına rastlanmıştır. Değişkenler arasında eştümleşme ilişkisinin varlığı gösterilmiştir.

Eştümleşme sınır testi, ARDL modeli, turizm talebi
 • [1] Crouch, I. 1994. The study of international tourism demand: a review of the findings. Journal of Travel Research, 32, 12-23
 • [2] Dritsakis, N. 2004. Cointegration Analysis of German and British tourism demand for Greece. Tourism Management, 25, 111-119.
 • [3] Halıcıoğlu, F. 2004. An ARDL model of aggregate tourism demand for Turkey. Global Business and Economics Review. Anthology, 614-624.
 • [4] Ketenci, N. 2009. The ARDL approach to cointegration analysis of tourism demand in Turkey with Greece as a substitution destination. METU Studies in Development, 36, 363-382.
 • [5] Ketenci, N. 2010. Cointegration analysis of Tourism Demand for Turkey. Applied Econometrics and International Development, 10(1), 91-114.
 • [6] Kulendran, N. 1996. Modelling quarterly tourist flows to Australia using cointegration analysis. Tourism Economics, 2, 203-222.
 • [7] Narayan, P.K. 2004. Fiji’s tourism demand: the ARDL approach to cointegration, Tourism Economics, 10(2), 193-206.
 • [8] Pesaran, M.H. ve Shin, Y. 1999. An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. Storm (ed) içinde Econometrics and Econometric Theory in the 20th century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Bölüm 11, Cambridge, Cambridge University Press.
 • [9] Song, H.& Witt, S.F. 2003. Tourism Forecasting: General to specific approach. Journal of Travel Research 42, Ağustos 2003, 65-74.
 • [10] Witt, S.F ve Witt, A.C. 1995. Forecasting tourism demand: A review of empirical research. International Journal of Forecasting,11, 447-475.
 • [11] WTTC. 2018. Economic Impact 2018, World Travel and Tourism Council.
 • İnternet Kaynakları [1] URL 1-AB Bakanlığı, https://www.ab.gov.tr/siteimages/2017_08/kronoloji.pdf (Erişim Tarihi 21.06.2018).
 • [2] URL 2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, https://evds2.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 03.06.2018).
 • [3] URL3 -TÜİK. 2018. Turizm İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1072 (Erişim tarihi: 08.06.2018.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yüksel TÜREMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Deniz GÖKTAŞ
Kurum: İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 19 Temmuz 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

APA Türemez, Y , Göktaş, D . (2018). Türkiye’ye yönelik Avrupa Birliği ülkeleri turist talebinin eştümleşme analizi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (51) , 51-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43345/527408