Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 49, Sayfalar 1 - 22 2018-03-31

Türkiye’de oyuncak sektöründe tüketici tercihine etki eden faktörler üzerine bir araştırma

An application on the factors affecting the customer preferences in the toy industry in Turkey

Servet SAKAR [1] , İlkay KARADUMAN [2]


Bugünün işletmeleri, genellikle pazara yeni sunacakları ürün ya da hizmeti hangi faktörlere göre belirleyeceklerini ortaya koymak amacıyla birbiriyle bağımlı ya da bağımsız birçok soruya yanıt ararlar. Bir mal ya da hizmetin satışı ve pazarda tutunmasını sağlayan tüketici açısından değeri, o ürün ya da hizmeti oluşturan farklı niteliklerinin her birinin farklı oranlarda yaptığı katkının toplamından oluşur. Bu nedenle bir ürün ya da hizmetin toplam değerini oluşturan niteliklerinin hangilerinin tüketiciler açısından önem taşıdığının belirlenmesi, işletmeler için vazgeçilmez derecede büyük bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan, tüketicilerin satın alma süreci içindeki satın alma davranışları, işletmelerin satış ve pazarlama faaliyetlerinde dikkate aldığı unsurlardır.

Tüketim toplumu kavramının hız kazandığı günümüzde, pazarlama sektörü, önemi artan sahalardandır. İktisadi gelişim ve tüketim anlayışının değişmesi, tüketici davranışlarını etkilemiş, bu durum pazarlama etkinliklerinin de değişmesi ile sonuçlanmıştır. Tüketici davranışları, toplumdan topluma olabileceği gibi, şehirden şehre ve hatta kişiden kişiye değişim göstermektedir. Tüketicinin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin toplamı olan tüketici davranışları, tüketim sürecinde hem tüketicinin kendisinin hem de işletmelerin dikkate aldığı önemli bir pazarlama unsurudur. 

Oyuncak, oyuncak sektörü, tüketici davranışı
 • [1] Adak Özdemir A., Ramazan O., (2012). Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2(1):1–16.
 • [2] Andreiana, V.-A., Stoica, C.-G., & Ivan, C. D., (2014). Influence of the Marketing Environment on the Toy Market. SEA - Practical Application of Science, 1(3), 48–54.
 • [3] Auster, C. J., & Mansbach, C. S., (2012). The Gender Marketing of Toys: An Analysis of Color and Type of Toy on the Disney Store Website. Sex Roles, 67(7–8), 375–388. http://doi. org/10.1007/s11199-012-0177-8
 • [4] Ergün, M., (1980). Oyun ve Oyuncak Üzerine. Milli Eğitim. I/1 s.102-119.
 • [5] Elsbach, K. D., (2009). Identity affirmation through “signature style”: A study of toy car designers. Human Relations, 62(7), 1041–1072. http://doi.org/10.1177/0018726709335538
 • [6] Fine, C., & Rush, E., (2016). “Why Does all the Girls have to Buy Pink Stuff?” The Ethics and Science of the Gendered Toy Marketing Debate. Journal of Business Ethics, pp. 1–16. http://doi. org/10.1007/s10551-016-3080-3
 • [7] Fonnesbaek, J., & Andersen, M. M., (2005). Story selling: how LEGO told a story and sold a toy. Young Consumers, 6(3), 31– 39. http://doi.org/10.1108/17473610510680885
 • [8] İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü., (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 495.s İstanbul: Beta.
 • [9] Kırmanlı, A., N., (2000). Oyuncak Sektör Raporu,33.s İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • [10] Kim, M., (2002). Parents’ perceptions and behaviors regarding toys for young children’s play in Korea. Education, 122 (4), 793-807
 • [11] Niemann, H., (1991). Oyuncağın Gelişim Tarihi, çev. Onur, B., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s61. Ankara Üniversitesi.
 • [12] Longacre, M. R., Drake, K. M., Titus, L. J., Cleveland, L. P., Langeloh, G., Hendricks, K., & Dalton, M. A., (2016). A toy story: Association between young children’s knowledge of fast food toy premiums and their fast food consumption. Appetite, 96, 473–480. http://doi.org/10.1016/j.appet.2015.10.006
 • [13] Otten, J. J., Hekler, E. B., Krukowski, R. A., Buman, M. P., Saelens, B. E., Gardner, C. D., & King, A. C., (2012). Food marketing to children through toys: Response of restaurants to the first U.S. toy ordinance. American Journal of Preventive Medicine. http://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.08.020
 • [14] Rüşvanlı, H., O., (2007). Türkiye’deki Oyuncak Sektöründe Yeni Ürün Tasarımını Tetikleyen Faktörler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 93.s İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Ocak-Şubat-Mart 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Servet SAKAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İlkay KARADUMAN
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Ekim 2017
Kabul Tarihi : 15 Ekim 2017
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

APA Sakar, S , Karaduman, İ . (2018). Türkiye’de oyuncak sektöründe tüketici tercihine etki eden faktörler üzerine bir araştırma . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (49) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43386/528464