Yıl 2010, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 12 - 24 2010-10-01

A research on the relationship between demographic properties and prominent web search engine choices of internet users
İnternet kullanicilarinin demografik özellikleri ile önde gelen web arama motorlari tercihleri arasindaki ilişki üzerine bir araştirma

Evren AYRANCI [1]


Today, billions of people use internet for different purposes. Web search engines are very popular among internet users to find the information needed. This article includes a research conducted, in order to understand whether there is a relationship between some demographic properties of internet users and prominent web search engine choices. According to results obtained, most of the demographic properties have some connections with the choices of prominent web search engines
Günümüzde milyarlarca insan interneti farklı amaçlar için kullanmaktadır. Web arama motorları internet kullanıcıları arasında, ihtiyaç duyulan bilgiyi bulmak için çok popülerdir. Bu makale, internet kullanıcılarının bazı demografik özellikleri ile önde gelen web arama motorları tercihleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını anlamak için yapılan bir araştırmayı içermektedir. Elde edilen sonuçlara göre demografik özelliklerin çoğu önde gelen web arama motorları tercihleri ile bir takım bağlantılara sahiptir
  • Internet World Stats, 2009. “World Internet Users and Population Stats”, http://www.internet worldstats.com/stats.htm, 23.12.2009.
  • McGuigan, B., 2009. “How Big is the Internet?”, http://www.wisegeek.com/how-big-is-the- internet.htm, 23.12.2009.
  • Wall, A., 2009. “History of Search Engines: From 1945 to Google 2007”, http://www. searchenginehistory.com, 23.12.2009.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Evren AYRANCI
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Ayrancı, E . (2010). İnternet kullanicilarinin demografik özellikleri ile önde gelen web arama motorlari tercihleri arasindaki ilişki üzerine bir araştirma . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (20) , 12-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46484/583768