Yıl 2010, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 40 - 44 2010-10-01

The Impact of Christianity, Roman and Greek literature, and realism on narrative forms
Hristiyanlık, Roma ve Yunan edebiyatı ve realizm’in anlatım formları üzerindeki etkisi

Nurgül ÖZCAN [1]


Every piece of work related to literature shelters much evidence about the social, economical, cultural and the philosophical changes of the period. Apart from those evidences, the dominant belief system of the period also shapes the usage of language and also the work’s itself. In this article, the impact of Christianity, Roman and Greek literature, and realism on narrative forms will be handled, and the thesis will be strengthen via sample part of literary works
Edebiyata dair her eser, dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve filozofik değişimlerine dair bir çok kanıtı içide barındırır. Bu kanıtların yanı sıra, dönemin baskın inanç sistemi dili ve yapıtın kendisini şekillendirir. Bu makalede, Hristiyanlık, Roma ve Yunan Edebiyatı ve Realizm’in anlatım formları üzerindeki etkisi ele alınacak ve bu tez edebi eserlerden alınan örnek parçalarla güçlendirilecektir
  • Dwyer, John. “Early Depictions of Reality in Western Literature.” New York 2 june 2006: 33.
  • McGrath, Alistair. Christian Theology.
  • Schmidt, Alvin J. How Christianity Changed the World. New York: Zondervan Publishing Company, 2004.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nurgül ÖZCAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Özcan, N . (2010). Hristiyanlık, Roma ve Yunan edebiyatı ve realizm’in anlatım formları üzerindeki etkisi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (20) , 40-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46484/583771