Yıl 2010, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 45 - 53 2010-10-01

The Usage of Technology in the Museums
Müzelerde teknoloji kullanımı

Yavuz SARSILMAZ [1]


Nowadays, technology has started to be used nearly every field of life. Modern day is named as the era of information and technology. Technological products also replaced with the labor force in several amount of fields. In this article, the usage of technology in museums, which are the exceptional places in terms of being aware of the technology late, and the meaning of the virtual museum had been handled. Although European museums use the technology in an effective way, unfortunately the technology in our museums is not effective enough
Teknoloji günümüzde hemen her alanda çok fazla bir yoğunlukta kullanılmaya başlandı. Günümüz artık bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Birçok farklı sektörde insan gücünün yerini artık teknoloji ürünleri almıştır. Bu makalede teknolojinin geç ulaştığı ender sektörlerden biri olan müzelerde teknoloji kullanımına ve sanal müzenin anlamına değinildi. Avrupada ki birçok müze şu an teknolojiyi çok etkin bir şekilde kullanmasına karşın, maalesef ülkemizde ki müzelerde teknoloji çok fazla etkin değildir
  • http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze
  • http://muzenedir.spaces.live.com/
  • http://www.tumgazeteler.com/?a=5036373
  • http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/255898.asp?0m=l21l
  • http://www.sanathaber.net/haber.asp?HaberID=1624&KategoriAdi=Antika-Arkeoloji
  • http://www.sydma.com/pdfs/museum_tr.pdf
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yavuz SARSILMAZ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Sarsılmaz, Y . (2010). Müzelerde teknoloji kullanımı . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (20) , 45-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46484/583772