Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 17 - 29 2011-01-01

Water safety, disinfection and sanitation in industry
Endüstride su güvenliği, dezenfeksiyon ve sanitasyonu

Filiz AKSU [1] , Ayla ÜNVER [2]


In devoloping countries water-borne disease leads to millions of death and billions of ilnesses annualy. The results of increasing on world population, necessity of drinking and potable water is going up by the lengh of time. Enviromental pollution also caused water resourses pollution. Water is one of the most used raw materials in industry. The standards for water quality are determined by governments or by international standarts. Water purification is a process of removing undesirable chemicals, materials, and biological contaminants from contaminated water. Purification, healthy distribution systems and disinfection processes of water is the important requirements of medical sector, food sector, chemical and other industrial application
Gelişmekte olan ülkelerde, her yıl suyla bulaşan hastalıklar yüzünden milyonlarca kişi ölmekte, milyarlarca kişi de hasta olmaktadır. Dünya nüfusunun artması sonucu, içme ve kullanma suyu ihtiyacı hızla artmıştır. Ayrıca çevre kirliliği su kaynaklarında kirlenmeye sebep olmuştur. Su endüstride en çok kullanılan hammaddelerden biridir. Su kalitesi standartları ülke yönetimleri ve uluslararası standartlarca belirlenir.Suyun saflaştırılması; istenmeyen kimyasalların, diğer materyallerin ve biyolojik kontaminantların sudan uzaklaştırılması prosesidir. Su saflaştırma, sağlıklı dağıtım sistemleri, su dezenfeksiyon prosesleri, medikal, gıda sektörü, kimyasal ve endüstriyel uygulamalar için önemli gerekliliklerdir
 • Aieta, E.M., Berg, J.D.,(1986). A review of chlorine dioxide in drinking water treatment. J. Amer.
 • Water Works Assoc., 78, 6, 62-72. Akçay, M.U., Inan, H., Yiğit, Z., ( 2007). İçme suyunda dezenfeksiyon yan ürünleri ve kontrolü,
 • Ulusal Çevre Mühendisleri Kongresi, Yaşam, Çevre, Teknoloji- İZMİR. Anonim(1997). Osmonics Pure Water Handbook, 2nd Edition, 1997. 5951 Clearwater Drive, Minnetonka, MN 55343-8995 USA.
 • Anonim(2001). Stage 1 Disinfectants and Disinfection Byproducts Rule, States Environmental
 • Protection Agency, Office of Water , EPA 816-F-01-014. Anonim(2002). Control of microorganisms in drinking Water, Edited by Srinivasa Lingireddy,
 • ASCE and American Society of Civil Engineers, Water Supply Engineering Technical Committee. ISBN 0-7844-0635-9, USA.
 • Anonim(2005a). İçme Suyu Elde Edilen veya Eldesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair
 • Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) Çevre ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete Tarihi : /11/2005, Resmi Gazete Sayısı : 25999.
 • Anonim(2005b). İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazate Tarihi:17.02.2005, Resmi Gazete, Sayı. 25730.
 • Anonim(2005c). Water, Sanitation and Health, Cleaning and Disinfecting Water Storage Tanks and Tankers, WHO Technical Note For Emergencies No. 3, Draft Revised 7.1.05.
 • Anonim(2008a). Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda. Volume 1 – Recommendations, Chapter 7 Microbial Aspects, Waterborne Infections,
 • World Health Organization. ISBN 978 92 4 154761 1
 • Anonim(2008b). Editorial. İçme ve Kullanma Sularının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar,
 • GATA Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3). Aydın, K.,(2009). Ultraviyole Işınları ile Suların Dezenfeksiyonu, Ulusal Tesisat Mühendisliği
 • Kongresi, Seminer Bildirisi Bolton, R.J., Linden, K.G., (2003). Standardization of Methods for Fluence (UV Dose)
 • Determination in Bench-Scale UV Experiments, J. Envir. Engrg. 129, 3, 209-215. Costerton, J.W., Geesey, G.G., Cheng, K.J.,(1978). How bacteria stick, Sci. Am., 238, 86-95.
 • Costerton, J.W., Lewamdowski, Z., Caldwell, D.E., Korber, D.R., Lappin-Scott, H.M.,(1995).
 • Microbial Biofilms, Ann. Rev. Microbiol, 49,711-745. Çapar, G., Yetiş, Ü.,(2001). Ankara’da Içme Suyunda Aktif Karbon ile Doğal Organik Madde ve Trihalometan Giderimi, Turkish Journal Engineering Environmental Sciences ,25, 527 - 535.
 • Deininger, R. A., Ancheta, A., Ziegler, A.,( 1998 ). Chlorine dioxide,Paper presented at the PAHO. Symposium: Water Quality: Effective Disinfection.
 • Donlan, R.M.,(2002). Biofilms: Microbial Life on Surfaces, Emerging Infect. Dis, 8, 881-890.
 • Ekici, L., Sağdıç, O., Kesme, Z., (2006). Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon,
 • Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi , (1) 47-57. European Pharmacopoeia(2006). European Directorate for the Quality of Medicines, 6th edition, https://www.edqm.eu/store, 12.01.2011. Flemming,
 • Zusаmmеnsеtzungund Еigеnsсhаftеn vоn Вiоfilmеn, Gаs Wаssеr Fасh., 132,4, 197–207. Вiоfilmе und Wаssеrtесhnоlоgiе, I:Еntstеhung, Аufbаu, Hijnen,W.A.M., Beerendonk, E.F., Medema, G.J.,(2006). Inactivation credit of UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review, Water Res. , 40,1,3-22.
 • Kaplan, H.,(2005). Temiz Su Arıtma Prosesleri ve Projelendirme Esasları, Türk Tesisat
 • Mühendisleri Derneği Dergisi, 35. Sayı, 190, 1. Kızılca, K.,(2005). Evsel ve Sanayi Tesislerinde Temiz Su Hakkında Genel Bilgi, Türk Tesisat
 • Mühendisleri Derneği Dergisi , 35. Sayı, 191, 2. Menz, F.C., Seip, M.H., (2004). Acid Rain in Europe and the United States: an Uptade,
 • Environmental Science& Policy, 7(4): 253-265. Oğur, R., Tekbaş, Ö.F., Hasde, M.,(2004). Klorlama Rehberi (İçme ve Kullanma Sularının Klorlanması), Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Okpara, C.G., Oparaku, N.F., Ibeto, C.N., (2011). An overview of water disinfection in developing countries and potentials of renewable energy, J. Environ. Sci. Technol., 4: 18-30.
 • Pedersen, K.,(1990). Biofilm development on stainless steel and pvc surfaces in drinking water, Water Research, 24,(2), 239-243.
 • Polat, H.,(2009). Dezenfeksiyon Amaçlı Ozon Kullanımı, SÜMAE YUNUS Araştırma Bülteni, :2.
 • Rice, R.G., Robson, C.M., Miller, G.W., Hill, A.G., (1981). Uses of Ozone in Drinking Water
 • Treatment Journal of the American Water Works Association , 73, 1, 44-57. Rochelle, A.P., Cryptosporidium parvum to UV light, Trends in Parasitology, 21, 2, 81-87. Thompson, F., (2003). Ultraviolet Light, Elsevier Science Ltd., Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition), p 5885-5890.
 • TS 1911, (1997). Düşey Hidrofor(Su Basınçlandırma) Tankları, Türk Standartları, Ankara.
 • TS 914 EN ISO 1461, (2001). Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırılmış
 • Galvaniz Kaplamalar - Özellikler ve Deney Metotları, Türk Standartları, Ankara. Türetgen, İ.,(2006). Su şebeke Sistemlerinde Mikrobiyal Biyofilm Tabakası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı 92, 29-32.
 • WHO(2007). Combating Waterborne Disease at the Household Level, The International Network to Promote Household Water Treatment and Safe Storage, World Health Organization, WHO
 • Library Cataloguing in Publication Data, Genewa, Switzerland. URL-1. Su Arıtma Sistemi Yönergesi, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-327/saglik- mevzuati.html 06.01.2011.
 • URL-2. Suların Arıtılması http://www.proses-tim.com/medya/sularin-aritilmasi.pdf 08.01.2011.
 • URL-3. Water Purification Technologies http://www.h2ro.com/_Solutio2.htm, 12.01.2011.
 • URL-4. Oram, B. Water Research Center, Disinfection By-Products, Trihalomethanes, B.F. Environmental Consultants Inc. http://www.water-research.net/trihalomethanes.htm, 01.2011.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Filiz AKSU
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Programı

Yazar: Ayla ÜNVER
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Programı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Aksu, F , Ünver, A . (2011). Endüstride su güvenliği, dezenfeksiyon ve sanitasyonu . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 17-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583791