Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 60 - 71 2011-01-01

Cost management of the garment industry
Hazır giyim sanayinde maliyet yönetimi

Vedat ÖZYAZGAN [1]


As a result of changing conditions in the developing world and our country more accurate information is increasing day by day. Affected by conditions and activities of enterprises operating in our country, maintaining the accuracy of cost information has become an important factor. Of attention directed production activities in global competition with a solid source of funding, emphasis on quality, using advanced production Technologies, companies can download and minimize costs remain standing. As a result of the economic work share every business operates in a given field and meet some of the global requirements by their outcome products. The outcome products of each business may differ according to its own subject. Never tuneless, there is a common feature among these businesses. This feature is the product construction by bringing the variety of factors together. The sum of the various production factors used in the business outcomes (products or services) is called cost. Economic activities are the ones aimed to meet customer’s need and requirement in terms of products and services
Dünyada ve ülkemizde gelişen ve değişen koşullar sonucunda daha doğru bilgilere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerde bu koşullardan etkilenmiş ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için önemli unsurlardan biri olan maliyet bilgisinin doğruluğu önem kazanmıştır. Dikkatlerin üretim faaliyetlerine yöneltildiği küresel rekabette sağlam finansman kaynağına sahip olan, kaliteye önem veren, ileri üretim teknolojilerini kullanan ve maliyetleri en aza indirebilen şirketler ayakta kalabilmektedir
  • Dal V. (2007). Hazır Giyim Sanayinde Maliyetlendirme, Ders notları, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim
  • Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü. Esen M. (2002). Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması, Yüksek
  • Lisans Tezi, İst. Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Nasuhi Bursal Y. (1994). Maliyet Muhasebesi-İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları, s.491 İstanbul.
  • Ray H. Garison, Eric W. Noreen. (1997). Managerial Accounting, The McGraw Hill Companies, Inc, s.180 USA.
  • Velioğlu D. (2006). Faaliyete Dayalı Maliyet Yönteminin Küçük ve Orta Ölçekli Bir Tekstil İşletmesinde
  • Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yükçü S. (1998). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Anadolu Matbaacılık, s. 740 İzmir.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Vedat ÖZYAZGAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Özyazgan, V . (2011). Hazır giyim sanayinde maliyet yönetimi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 60-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583794