Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 72 - 75 2011-01-01

Text based vocabulary teaching in vocational high schools
Meslek yüksek okullarında okuma parçalarına dayalı kelime öğretimi

Özlem Pakize ŞİNİK [1] , Birsen TÜTÜNİŞ [2]


This study reports a small scale classroom research into the motivational aspect of the texts that are related with the students’ professions in vocational schools. It finds that using such texts is more motivating and efficient in terms of vocabulary acquisition, than using course book texts
Bu çalışma, Meslek Yüksek Okullarında, Mesleki İngilizce dersinden sorumlu olan öğrencilerin, ders materyali olarak ders kitabı kullanmaları yerine, kendi mesleki alanlarına yönelik belirlenen İngilizce okuma parçalarını(Reading Texts) kullanmaları, İngilizceyi daha verimli ve daha kalıcı bir şekilde öğrenebileceklerini işler. Dil (İngilizce) öğreniminde, motivasyonun önemli bir yeri vardır. Motivasyon iki türlüdür; birincisi, içsel kökenli dediğimiz (Intrinsic Motivation), diğeri ise dışarı kaynaklı, dış faktörlerin etkisi ile oluşan (Extrinsic Motivation)’dır. İngilizce öğretiminde içsel motivasyonun yaratılması hem dilin daha kolay öğrenimini sağlar hem de öğrenilen dili kalıcı hale getirir. Mesleki İngilizce dersleri, içerik olarak öğrencilere zor gelmektedir. Bunun yanı sıra bir de seçilen ders kitabının içeriği öğrenciyi motive etmiyorsa dil öğrenimi ve öğretimi hem öğrenci hem de öğretmen için zor hale gelmektedir. Bu nedenle Mesleki İngilizce derslerinin daha rahat işlenilebilmesi adına ders kitabı seçmek yerine, öğrencilerin kendi alanları ile ilgili okuma parçalarını kullanarak dersin işlenmesi hem öğrenci adına hem de öğretmen adına daha motive edici olmaktadır. Bu fikri desteklemek amacı ile de mesleki İngilizce dersi alan öğrencilere sınıf içi bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçları, bu fikri destekler nitelikte sonuçlanmıştır.
  • Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). “Instric Motivation and Self –determination in Human Behaviour”.
  • Plenum Press, 15-22, New York. Dornyei, Zoltan, (Autumn, 1994). “Motivation and Motivating in the Foreign Language
  • Classroom”. The Modern Language Journal, Vol. 78, No. 3 pp. 273-284, Blackwell Publishing on behalf of the National Federation of Modern Language Teachers Associations, http://www.jstor.org/stable/33010 (15.12.2010)
  • Krashen, Stephen, (2010).” New Trends and Innovation in Elt”. A conference, Istanbul, T.
  • McKay, S.L. (2006) “ Researching Second Language classrooms, LEA publishers, NewYork
  • Oxford, R.L., Shearin, J. (1994). “Language learning motivation: expanding the theorical framework”. The Modern Language Journal. http://www.jstor.orgTexts were taken from Breaking News English website: www.breakingnewsenglish.com
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özlem Pakize ŞİNİK
Kurum: . İstanbul Aydın Üniversitesi

Yazar: Birsen TÜTÜNİŞ
Kurum: . İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Şi̇ni̇k, Ö , Tütüni̇ş, B . (2011). Meslek yüksek okullarında okuma parçalarına dayalı kelime öğretimi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 72-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583796