Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 76 - 84 2011-01-01

The status and importance of warrants in Turkish capital market
Türk sermaye piyasasında varantların yeri ve önemi

Kamer Hagop TAŞCIYAN [1]


Warrants are securities that give to holder the right to buy or sell an underlying asset at a fixed price, on or before a specified future date. The “underlying asset”, may be a single equity or a basket of equities. Such equities must be traded on the ISE, and included in the ISE 30 Index. If Capital Market Board (CMB) specifically approves, banks and intermediary institutions can also issue instrument based on convertible foreign currency, precious metals, goods and internationally recognised indexes. Deutsche Bank issued Turkey’s first warrants on 13 August 2010. Deustche Bank aims to issue more than 250 by the end of 2011. This study evaluate the status and importance of warrants which is the new investment instrument and expected to grow future years in Turkish capital market.
Varantlar hak sahibine herhangi bir dayanak varlığın sabitlenmiş bir fiyattan, son kullanım tarihinden önce veya kullanım tarihinde alım ya da satım hakkı veren menkul kıymetlerdir. Varantların alma ya da satma hakkı verdiği “dayanak varlık” tek bir hisse senedi olabileceği gibi birden fazla hisse senedinden oluşan bir sepet de olabilir. Bu senetler İMKB Hisse Senetleri Piyasasında işlem gören ve İMKB 30 Endeksinde yer alan hisse senetlerinden seçilebilir. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülmesi halinde, bu belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilirler. Türkiye’de 13 Ağustos 2010 tarihinde Deutsche Bank ilk varantları ihraç etmiştir. Deutsche Bank, 2011 sonu itibarıyla 250'nin üzerinde ürünü ihraç etmeyi hedeflemektedir. Çalışmada Türk sermaye piyasası açısından yeni bir yatırım aracı olan ve gelecek yıllarda daha da gelişmesi beklenen varantların yeri ve önemi değerlendirilmektedir.
  • Calamos, J. P., (1998); Convertible securities: The Latest Instruments, Portfolio Strategies, and Valuation Analysis, Revised Edition, McGraw-Hill Professional, USA
  • Choudry, M., (2010); An Introduction to Bond Markets, Fourth Edition, John Wiley and Sons, United Kingdom
  • Emre, Z., (2006); “Alternatif Bir Yatırım Aracı Warrantlar”, Sermaye Piyasasında Gündem, Sayı
  • Mchattie, A., (2002); Andrew McHattie on Covered Warrants: New Opportunities in an Exciting
  • New Market, Harriman House Limited, Great Britain Ranganatham, M. ve Madhumathi, R., (2006); Investment Analysis and Portfolio Management,
  • Dorling Kindersley, India TSPAKB, (2009); Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
  • Uludağ, İ. ve Arıcan E., (2001); Finansal Hizmetler Ekonomisi, Beta, İstanbul
  • Walter, N., ve Rosen V. R., (1995); German Financial Markets, Gresham Books, Woodhead
  • Publishing Limited, England http://ekonomi.haberturk.com/finans-borsa/haber/541777-imkbde-varant-pazari-acildi (Çevrimiçi: 11. 2010) http://www.dbwarrants.com.sg/EN/showpage.asp?pageid=59 (Çevrimiçi: 10.10. 2010) http://www.imkb.gov.tr/ (Çevrimiçi: 14.10. 2010) http://www.milliyet.com.tr/varantlar-yatirimciyi-turev-urunealistiracak/ekonomi /haberdetayarsiv/ 08. 2010/1277815/default.htm (Çevrimiçi: 14.11. 2010) http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2010/08/13/imkbde_varant_pazari_acildi# (Çevrimiçi: 14.11. ) http://www.spk.gov.tr/ (Çevrimiçi:14.10.2010)
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kamer Hagop TAŞCIYAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Taşcıyan, K . (2011). Türk sermaye piyasasında varantların yeri ve önemi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 76-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583797