Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 11 - 16 2011-01-01

Characteristics of the self-actualized person: Visions from the east and west
Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri:Doğu ve Batı’dan görüşler

Çevirmen: Müge DEMİR [1] , Raylene CHANG [2]


--
  • -
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çevirmen: Müge DEMİR

Yazar: Raylene CHANG (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ocak 2011
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Demi̇r, Ç , Chang, R . (2011). Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri:Doğu ve Batı’dan görüşler . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 11-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/584146