Yıl 2013, Cilt , Sayı 29, Sayfalar 17 - 26 2013-06-01

Levant-Eastern Mediterranean and Energy Chess
Levant-Doğu Akdeniz ve enerji satrancı

Filiz KATMAN [1]


Throughout the history, reaching and controlling energy and water resources have always been a leading parameter of wars and conflict. Mediterranean will continue to be a battlefield due to being located right in the heart of the energy demand and supply in the surrounding geography. Kirkuk-Yumurtalık Oil Pipeline together with Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline and with other natural gas and oil pipelines and water resources, the vitality of the Mediterranean can be grasped once more with regard to the problem of sharing the world’s energy and natural resources. Agreement signed between Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus and Israel in 2011 on search for natural gas in the Eastern Mediterranean reveals the vitality of Mediterranean in terms of energy once again. In this article, the impacts of developments in the Eastern Mediterranean on energy sharing on the chess played in the region including Cyprus and the pradigm shift will be discussed.
Tarih boyunca enerji ve su kaynaklarına erişim ve hâkimiyet, savaşların ve çatışmaların önde gelen nedenlerinden biri olmuştur. Akdeniz, bu açıdan da kendisini çevreleyen coğrafyadaki enerji talebiyle enerji arzının tam kalbinde yer alması nedeniyle mücadele sahası olmaya devam edecektir. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla beraber diğer doğalgaz ve petrol boru hatları ile su kaynakları, dünyanın içinde bulunduğu enerji ve doğal kaynakların paylaşımı sorunu açısından bakıldığında, Akdeniz’in enerji açısından önemi bir kez daha anlaşılacaktır. 2011 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasında Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan anlaşma, Akdeniz’in enerji açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu makalede, Doğu Akdeniz’de son dönemde enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda yaşanan gelişmelerin Kıbrıs meselesi dahil olmak üzere bölgede oynanan satrançta nasıl paradigma değişikliğine yol açtığı tartışılacaktır
 • 1. http://www.usak.org.tr/haber.asp?id=1229
 • 2. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/18773690.asp
 • 3. http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/2653
 • 4. http://enerjigundemi.com/2012/02/turkyurdu%E2%80%99nda-ilk-kez-petrol-ve-gaz-aranacak/
 • 5. http://www.mfa.gov.tr/kibrista-3-eylul-2008-tarihinde-baslayan-bm-kapsamli-muzakere-surecibaglamindaki-son-gelismeler.tr.mfa
 • 6. http://www.enerjihaber.com/israilin_kanatlari_altinda_sondaj-3-haber-258.html
 • 7. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/21/kibris-petrol-icinde-mi-yuzuyor#
 • 8. http://www.enerjihaber.com/israilin_kanatlari_altinda_sondaj-3-haber-258.html
 • 9. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/18773690.asp
 • 10. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/21/kibris-petrol-icinde-mi-yuzuyor#
 • 11. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=20431272
 • 13. http://www.usak.org.tr/myazdir.asp?id=2327
 • 14. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/21/kibris-petrol-icinde-mi-yuzuyor#
 • 15. http://www.enerjihaber.com/israilin_kanatlari_altinda_sondaj-3-haber-258.html
 • 16. http://www.turkishjournal.com/i.php?newsid=11495
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Filiz KATMAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013

APA Katman, F . (2013). Levant-Doğu Akdeniz ve enerji satrancı . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (29) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46643/584815