Yıl 2013, Cilt , Sayı 29, Sayfalar 27 - 36 2013-06-01

Performance-based pricing in apparel companies and its applications
Konfeksiyon işletmelerinde performansa dayalı ücretlendirme ve bir işletmedeki uygulaması

Önder YÜCEL [1] , Mücella GÜNER [2]


In nowadays, many of companies understand how important that the staff’s motivation and the state of belongings to their company are. For tahat reason, they use ‘Performance Rating System’ gor appraising their workers.After appraising all the workers performance and efficiency with this system, they determine how much salary they will pay. It creates a fair payment system between the workers .In this study, performance raiting systes and performancce-based salary systems which are applicable in textile sector and its effects to salary of employees is explained
Günümüzde birçok işletme, işletme başarısında insan olgusunun önemini anlamış ve bu nedenle çalışanların verimliliğini ölçmeyi ve değerlendirmeyi sağlayan ‘Performans Değerlendirme Sistemleri’ni kullanmaya başlamışlardır. Kurumlar amaçlarını gerçekleştirebilmek, verimliliklerini artırabilmek ve çalışan memnuniyetini sağlayabilmek amacı ile de iş görenlerini ‘Performansa Dayalı Ücret Sistemleri’ vasıtasıyla değerlenmektedirler. Böylelikle çalışanlar işletmede adil bir ücret sistemi olduğuna inanarak kuruma daha bağlı bir şekilde performansını yükseltmeye çalışmaktadırlar. Çalışmada tekstil sektöründe uygulanabilirliği ve başarısı mümkün olan performansa dayalı ücret sisteminin bir konfeksiyon işletmesindeki uygulaması ve çalışanların ücretlerine nasıl yansıtıldığı anlatılmıştır
  • BAĞDELEN, S. (2004), Performansa Dayalı Ücret Uygulaması ve Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • ÜNAL, A. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminde Ödüllendirme: Ücret, Performans İlişkisi, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, Temmuz s.14.
  • SABUNCUOĞLU, Z. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, s. 209.
  • BAYINDIR, H. (2004) Performans Değerleme Sonuçlarının Ücret Yönetimine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.73.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Önder YÜCEL
Kurum: Ege Üniversitesi

Yazar: Mücella GÜNER
Kurum: Ege Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013

APA Yücel, Ö , Güner, M . (2013). Konfeksiyon işletmelerinde performansa dayalı ücretlendirme ve bir işletmedeki uygulaması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (29) , 27-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46643/584816