Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 27 - 50 2013-12-01

Culture in colonialism and post colonialism period
Medeniyette sömürgecilik ve sömürge sonrası dönemi

Uğur DİLER [1]


Orientalism in Said words refers to the historical and ideological process whereby false images, and myths about the eastern or the oriental world have been created in various western discourses. Orientalism which is based in the cultural superiority of the west over the east paved the way for imperialism. In other words, imperialism an upshot of orientalism refers to the power expressed in display and symbolism, as well as in military power. It is mostly a concept used to refer to the expansion of the European nation states, in the early 19th century where European nations sought colonies in foreign lands through colonization. Colonialism is described as an act of extending civilization to other nations in a manner that automatically declares racial and cultural superiority over them
Said'in söylemiyle Oryantalizm Doğu ve Doğu dünyası hakkında yanlış yansımalar ve mitler tarihsel süreç içinde Batı söylemlerinde oluşmuş tarihsel ve ideolojik bir süreci ifade eder. Doğu kültürü üzerinde Batı'nın kültürel üstünlüğüne dayanır. Oryantalizm, Emperyalist görüşler için ön açıcı olmuştur. Sonuçta Oryantalizm, Emperyalizm için bir gösterge, sonuç ve sembolist ifade gücünün yanında askeri güç anlamına gelmektedir. Sömürgecilik; 19 yüzyılda Pazar ve yabancı topraklarda sömürge arayan sömürgeci Avrupa ulusları için ulus devletlerini genişlemesini ifade etmekte kullanılan bir kavramdır. Sömürgecilik otomatik olarak diğer milletlerin üzerlerinde ırksal ve kültürel üstünlüğünü ilan eden bir tarzda diğer milletlere ve medeniyet uzanan bir hareket olarak tarif edilir
 • KİTAPLAR Baudrillard, J. (2011). Nesneler Sistemi. Oğuz Adanır, Aslı Karamollaoğlu (Çev.), 2.
 • Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. s. 198 Debord, G. (2010). Gösteri Toplumu. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent (Çev.), 3. Baskı,
 • İstanbul: Ayrıntı Yayınları. s. 68 Erdoğan, İ., Alemdar, K. (2005). Popüler Kültür ve İletişim. 2. Baskı, Ankara: Erk Yayınları. s. 40-44
 • Goffman, E. (2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Barış Cezar (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. s. 15-29, 34
 • Holt, B. D. (2005). İkon Markalar, Marka Kültürünün İlkeleri. İstanbul: MediaCat Kitapları. s. 35, 61-63
 • Joseph, M. (2007). Starbucks Mucizesi. Leyla Arslan (Çev.) İstanbul: BZD Yayın. s. 25
 • Kaputa, C. (2011). Sen Bir Markasın, Evren Yıldırım (Çev.), İstanbul: MediaCat Kitapları. s. 48
 • Karpat Aktuğlu, I. (2008). Marka Yönetimi, Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel
 • İlkeler. 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınevi. s. 34,36,52 Karpat Aktuğlu,I., Temel,A. (2006). Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? (Kamu
 • Sektörü Çalışanlarının Giysi Markaları Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsi Dergisi, 15, 43-59. Kellner, D. (2010). Medya Gösterisi. Zeynep Başaran (Çev.). İstanbul: Açılım Kitap. s. 32
 • Klein, N. (2002). No Logo, Küresel Markalar Hedef Tahtasında, Nalan Uysal (Çev.), 3.
 • Baskı, İstanbul: Bilgi Yayınevi. s. 73 Kotler, P., Pfoertsch, W. (2010). B2B Marka Yönetimi, Nezih Orhon (Çev.), İstanbul:
 • MediaCat Kitapları. s. 11, 29 Lasch, C.R. (2006). Narsisizm Kültürü. Suzan Öztürk, Ümit Hüsrev Yolsal (Çev.),
 • Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. s. 126-380
 • Roberts, K. (2008). Markaların Ötesindeki Gelecek Lovemarks. İnci Berna Kalınyazgan
 • (Çev.), İstanbul: MediaCat Kitapları. s.28 Robins, K. (1999). İmaj, Görmenin Kültür ve Politikası. Nurçay Türkoğlu (Çev.) ,
 • İstanbul: Ayrıntı Yayınları. s. 21, 209 Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü.
 • İstanbul: Sistem Yayıncılık. s. 16 Williamson, J. (2000). Reklamların Dili, Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. Ahmet Fethi
 • (Çev.), Ankara: Ütopya Yayınevi. s. 11 İNTERNET KAYNAKLARI Erişim: 19.06.2011, http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B Erişim: 17.05.2011, http://www.pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault.aspx?tabid=195&ItemId=470&Rtabid =194
 • Erişim: 19.05.2011, http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/021803/13016
 • Kaynak: Milliyet Gazetesi/Oylum Çağan Röportaj Erişim: 10.11.2011, http://tr.wikipedia.org/wiki/Apple
 • Erişim: 10.11.2011, http://www.ikea.com.tr/hakkimizda/tarihce.aspx
 • Felsefe Ekibi, Erişim: 22.06.2011, http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=40923&PN=1
 • Georg Simmel, Metropol ve Zihinsel Yaşam, Bahar Yücel Düzgören (Çev.), Erişim: 08.2011, http://www.scribd.com/doc/59672200/Metropol-ve-Zihinsel-Ya%C5%9Fam
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Uğur DİLER
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 23 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA Di̇ler, U . (2013). Medeniyette sömürgecilik ve sömürge sonrası dönemi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (31) , 27-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46644/584827