PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Masal Kitaplarının 5-6 yaş Grubu Okul Öncesi Eğitim Çocuklarının Gelişimi Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Yıl 2017, Sayı 45, 165 - 182, 01.03.2017

Öz

Kitap, okul öncesi çocuklarının gelişiminde etkili olan önemli ve etkili bir uyarıcı araçtır. Okul öncesi dönem çocuğu için bu denli önemli olan kitapların en etkileyicisi olanı ise masallardır. Masallar olağanüstü olayların, kahramanların olduğu ve çocuğu renkli diyarlarla tanıştıran büyülü bir dünyadır. Bu araştırma Çocuk Edebiyatı yazını olan masal kitaplarının nitelikleri ve çocuk gelişimine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 1994- 2015 yılları arasında yayınevleri tarafından okul öncesi yayınları türünde yayınlanmış ve hala 5-6 yaş grubu anasınıfı kitaplıklarında yer alan 27 adet masal kitabı incelenerek yapılmıştır. Araştırmacıların yazılı kaynaklarda belirttikleri bilgiler incelendiğinde masal kitaplarının Çocuk Edebiyatı kriterleri açısından ve çocuk gelişimine etkileri açısından nitelikleri ve etkileri incelenmiştir. İnceleme sonucunda masalların olumlu etkilerinin gelişimsel açıdan önemli bir yeri olduğu, bunun yanı sıra olumsuz etkilerinin de olabileceği görülmüştür. Bu gözlemler doğrultusunda masal kitaplarının olumlu ve olumsuz etkileri belirlenerek elde edilen bulgular sonucunda masal kitaplarının okul öncesi 5-6 yaş çocuklarının duygusal ve davranışsal olarak nasıl etkileneceği belirtilerek alınacak önlemler sonuç bölümünde belirtilmiştir. Ayrıca çocuk edebiyatı kurallarına, çocuk psikolojisi kriterlerine ve günümüz koşullarına uygun masal yazımı hususunda yeniden doğan bir ihtiyacın da gereklilik olduğu fark edilmiştir

The positive and the negative effects of the fairy tale books on the development of the preschool education children aged from 5 to 6

Yıl 2017, Sayı 45, 165 - 182, 01.03.2017

Öz

A book is an important and effective stimulant tool which effects the development of the preschool children. The most effective books which are very important for the preschool education children are the fairy tales. Fairy tales are magical worlds where there are extraordinary events and heroes and which introduce children colorful countries.This thesis is done for the aim of searching the effects and the qualities of the fairy tale books which are on children literature of children development. The thesis is done by searching the twenty seven fairy tale books which have been published by publishing companies on the type of preschool between 1994 and 2015 and are still on the shelves of the preschools aged 5 to 6. When the information which is stated on the written sources by the researches is examined, the effects and the qualities of the fairy tale books are observed in terms of children literature criteria and children development. At the end of the survey, it is seen that the positive effects of the fairy tale books have an important role for the developmental process as well as having negative effects. In the direction of these observations, with the results of the facts of their positive and negative effects, the precautions are stated in the result part by indicating how fairy tale books influence the preschool children aged 5 to 6 emotionally and behaviorally. Moreover, it has been realised that a newborn need for fairy tale writing which is suitable for children literature rules, children psychology criteria, and today’s conditions is necessary

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zühre KOÇ Bu kişi benim
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümü


Somayyeh RADMARD Bu kişi benim
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2017
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 45

Kaynak Göster

APA Koç, Z. & Radmard, S. (2017). Masal Kitaplarının 5-6 yaş Grubu Okul Öncesi Eğitim Çocuklarının Gelişimi Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (45) , 165-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46645/584848


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png