Yıl 2016, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 35 - 50 2016-01-01

The Effect of Social Media on the Recruitment Process and Human Resources Management
Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Süreci Üzerindeki Etkisi

Pınar YILMAZ [1]


In this research both importance of social media, and its role and impact on the recruitment process and human resources management have been exposed and the research on this issue is examined in detail
Bu çalışmada hem sosyal medyanın önemi hem de sosyal medyanın insan kaynakları yönetiminde işe alım süreci üzerindeki rolü ve etkisi ortaya konulmaya çalışılmış ve yapılan araştırma ile konu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir
  • Arthur, Diane (2012). Recruiting, Interviewing, Selecting & Orienting New Employees. Cilt 5. Baskı. USA: Amacom.
  • Bora, N. (2011). İK Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalı, Alındığı tarih: 19.10.2015, http://www.yenimedyaduzeni. com/İK-Sosyal-Medyayi-Nasil-Kullanmali.
  • Cülcüloğlu, Eylem (2013). İnsan Kaynaklarında Yeni Dönem; , Yıl:41 Sayı:153; Sayfa:19. Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, No. 153.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Pınar YILMAZ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Yılmaz, P . (2016). Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Süreci Üzerindeki Etkisi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (41) , 35-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46650/584874