Yıl 2016, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 1 - 12 2016-01-01

Multimodal Transportation in Turkish Exports
Türkiye İhracatında Multimodal Taşımacılık

Krystyna BARBANOVA [1]


Multimodal transportation which is container transportation has grown increasingly due to competition and development of international trade together with developments in infrastructure of transportation. In today’s world as container transportation, multimodal transportation is present as a type of transportation with many advantages for companies including cost advantage. It is also a model of transportation favoured by many countries because of its ecological and strategic importance for port traffic development
Rekabet, uluslararası ticaretin gelişimi ve taşımacılığın altyapı ile ilgili gelişimi sonucunda ortaya çıkan ve hızla büyüyen konteyner taşımacılığı olan multimodal taşımacılık gerek şirketlerin maliyet ve diğer bir çok avantajı barındıran bir taşımacılık türü gerek ise ülkelerin ekolojik ve liman trafiklerinin gelişimi açısından stratejik olarak da önem vermiş olduğu bir taşımacılık türü olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır
  • ATEŞ, F. (2009). Kombine Taşımacılık ve Dış Ticaretteki Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 18-19. İstanbul Maden Metal İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği, Görüşme, Eylül, 2014. Resmi Gazete, 6/1/1996,Sayı 22515.
  • Şahin, A. (2007). İhracat Prosedürlerini Biliyor Musunuz ?,T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme , Etüd Merkezi Ayını, Şahin G., Sipahioğlu A. , Öztürk Z. K., Ertek G., Aba B., Büyüközkan G., Uluslararası Lojistik, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayını No: 1593
  • T.C. Ekonomi Bakanlığı Duyurular ,http://www.ekonomi. gov.tr/index.cfm?sayfa=mustesarlikduyurulari&icerik=560 CEEFC-F404-7713-603A0BE2B730BC03, (01/09/2014)
  • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yayın No:8, Ankara, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 yılı Gümrük İşlem Süreleri , http://risk.gtb.gov.tr/ data/5281ebe9487c8e562461a7f6/2013%20 YILI%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20 %C4%B0%C5%9ELEM%20
  • T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Stratejik Plan 2014-2018, Ankara, 2014, 56.-79
  • T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, www. ubak.gov.tr , (02/02/2015)
  • T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi, 30 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kombine Taşımacılık, Ana Plan Stratejisi, http://www. ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/Ana_Plan_Stratejisi/3- Rapor/20100518_171015_204_1_64.pdf, (01/02/2015)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr, ( 02/02/2015)
  • UNCTAD/SDTE/TLB/2, (2001). Implementation of Multimodal Transport Rules, s.5 United Nations, Conference on a Convention on International Multimodal Transport, 8-24 Mayıs , New York, 1981, 5-12
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Krystyna BARBANOVA
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 26 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Barbanova, K . (2016). Türkiye İhracatında Multimodal Taşımacılık . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (41) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46650/584875