Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 1 - 18 2016-04-01

The Development of Jazz from Bebop: Its Functions and Purposes in American Society
The Development of Jazz from Bebop: Its Functions and Purposes in American Society

Ayşe SUCU [1]


Black traditions of music, song and dance have a long history which goes far back to the times of slavery and African heritage. The ability of African Americans to adapt their music, to create, to improvise words and to enact themes is evident in innumerable reminiscences and reports. All of this is relevant and has had an influence on the shaping of the music. This essay will be trace the development of Blues, discussing its functions and purposes in American society and assessing value as a means of expressing black American concerns, referring specifically to a range of examples. I have chosen a chronological order of the materials, tracing the history of Blues from its origin in Africa through its manifestations in colonial America and then in the United States, up to present time
Afrikalı Amerikan yerlilerinin geleneksel müzik, şarkı ve danslarının geçmişteki kölelik zamanlarına ve Afrikadaki kökenlerine kadar uzanan uzun bir geçmişi vardır. Afrikalı Amerikalıların kendi müziklerine adaptasyon yetenekleri, geçmişlerindeki zorlu yaşantılarını şarkı sözlerini doğaçlama yaratmalarından gelmektedir. Bu bağlamda, Afrikalı Amerikalıların geçmişteki kölelik zamanlarında yaşadıkları yaptıkları müziğin şekillenmesinde etkili olmuştur. Öğretim Görevlisi, Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, aysesucu@aydin.edu.trBu makale Blues müziğinin gelişimini, işlevini, amacını ve Afrikalı Amerikan yerli toplumu için ifade ettiği anlam ve değerini belli başlı müzik yapıtlarından örneklerle ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Blues müziğinin Afrikadan Amerikan Kolonilerine ve sonrasında Amerika kıtasına ve günümüze kadar uzanan tarihsel gelişimi kronolojik olarak ele alınmaktadır
  • Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı TFRS Vergi Uygulamaları. 190, Muhasebe Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul.
  • Chambers, N. (2007). Türev Piyasalar. 135, Beta, Ankara.
  • Chance, D. M. (1998). Introduction to Option and Futures. 210, the Dryden Press, US.
  • Eiteman, D., Stonehill, A. ve Lessard, D. (1986). Multinational Business Finance. 97, Addison-Wesley, US.
  • Grabbe, O. (1992). International Financial Markets. 839, Prentice Hall Simon&Schuster, US.
  • Jensen, D., Coffman E., Stephens R., ve Burns T. (1994). Advanced Accounting. 654, McGraw-Hill, US.
  • Kim, T. (1993). International Money and Banking. 131, Routledge, UK.
  • Mısırlıoğlu, U. (2008): Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 86, 65-81.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayşe SUCU
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO

Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 22 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Sucu, A . (2016). The Development of Jazz from Bebop: Its Functions and Purposes in American Society . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584882