Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 115 - 130 2016-04-01

Study of web-based education in terms of quality and quantity: A software recommendation about lesson archive
Web Tabanlı Eğitimin Nitelik ve Nicelik Bakımından İncelenmesi ve Bir Ders Arşiv Sistemi Yazılım Önerisi

Ali GÜNEŞ [1] , Turgut PURA [2]


For this research, we made an overall review about Web-based educational systems on Turkey and the World and made a survey on students who take web-based course. As a result of this study, we analyzed by considering quality and quantity indicators, all data and according to the results we developed an application for updating the system
Bu çalışmada uzaktan eğitim sistemleri üzerine Türkiye ve dünya üzerinde genel bir inceleme yapılmış ve web tabanlı ders alan öğrenciler üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket sonucunda öğrencilerden toplanan veriler analiz edilip, çıkan sonuçlara göre sistemi yenilemek amacıyla uygulama geliştirilmiştir
  • Beldarrain, Yoany (2006). “Distance Education Trends: Integrating New Technologies to Foster Student Interaction and Collaboration” Distance Education, 27 (2): s. 139-153.
  • Eymen, U. Erman (2007). SPSS Veri Analiz Yöntemleri, İstatistik Merkezi Yayın.
  • Kaya, Zeki (2002). Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
  • Karasar, Niyazi (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Table of critical values for Pearson correlation, http://faculty. fortlewis.edu/CHEW_B/Documents/Table%20of%20 critical%20values%20for%20Pearson%20correlation.htm, (04,02,2016).
  • Tuncer, Murat ve Taşpınar, Mehmet (2007). “Sanal Eğitim-Öğretim ve Geleceği” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20):112-133.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ali GÜNEŞ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mrkz

Yazar: Turgut PURA
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mrkz

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Güneş, A , Pura, T . (2016). Web Tabanlı Eğitimin Nitelik ve Nicelik Bakımından İncelenmesi ve Bir Ders Arşiv Sistemi Yazılım Önerisi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 115-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584884