Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 73 - 90 2016-04-01

Research Study on the Satisfaction of the Relatives of the Hospital Patients
Yatan Hasta Yakınlarının Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Feride TUNCA [1] , Nevin AYDIN [2]


Health sector has significant changes and developments in recent years. Healthcare instutions must keep up with their service quality and satisfaction of patients and their relatives such that satisfied patients would prefer same instution next time. For service providers in the healthcare sector, determining factors, which effects patients and their relatives satisfaction or dissatisfaction, and providing services according to these factors will ultimately increase the satisfaction of the patients and their relatives as well as service quality of the organization. As a result, the organization will be able to provide competitive services to its customers. In this research paper, we surveyed the satisfaction of the patients and their relatives at a research hospital in Istanbul. The purpose of this study was to determine the positive and the negative factors affecting the satisfaction of patients and their relatives
Sağlık sektörü son yıllarda önemli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Sağlık hizmeti sunan kurumların varlıklarını sürdürebilmek için hizmet kalitesi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetine önem vermesi gerekmektedir. Böylece sağlık hizmeti sunumundan memnun kalan hasta ve yakınları ihtiyaç duyduğunda yine aynı kurumu tercih edeceklerdir. Sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar için hasta ve hasta yakını memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini etkileyen unsurların belirlenmesi ve bu veriler doğrultusunda hizmet sunulması hasta ve hasta yakınının memnuniyetini arttıracak ve kurumun kalite seviyesini yükselterek çağımızın rekabet koşullarına ayak uydurmasını sağlayacaktır. Bu araştırma ile, İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesi servisinde yatan hasta yakınlarınin sağlık hizmetlerinden memnuniyetleri ile ilgili anket yapılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı hasta yakınlarının memnuniyetini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri belirlemektir
  • Argan, M. & Argan, T.M. (2004). Bursa İlindeki Özel Hastanelerde Poliklinik Hizmeti Alan Hastaların KaliteAlgılamaları ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Temmuz-Eylül, 46-57.
  • Ataç, A.; Azal, Ö., Uçar, M., Açıkel, C. & Göçgeldi, E. (2003). TSK Sağlık Kurumlarından Yararlanan Personelin Hasta Hakları ve Sağlık Personeli-Hasta İlişkisi Konusundaki Memnuniyetlerinin İnternet Üzerinden Araştırılması. Gülhane Tıp Dergisi, (45)4, 309-315.
  • Aytar, G. & Yeşildal, N. (2004). Yatan Hasta Memnuniyeti. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 10-14.
  • Gülmez, M. (2005). Sağlik Hizmetlerinde Memnuniyet ölçümü ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Ayakta Tedavi Gören Hastalara Yönelik bir Uygulama. C.U. Iktasadi Bilimler Dergisi 6(2), 147-167.
  • Kızılcan, F. (2005). Bayındır Hastanesi Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, s: 4.
  • Tükel, B., Acuner, A. M., Önder, Ö. R., Üzgül, A. (2004). Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde Yatan Hasta Memnuniyeti (Genel Cerrahi Anabilim Dalı Örneği). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(4), 205-241.
  • Şahin, K.T., Bakıcı, H., Bilban, S., Dinçer, Ş., Yurtçu, M., Günel, E. (2005). Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Servisinde Yatan Hasta Yakınlarının Memnuniyetinin Araştırılması. Genel Tıp Dergisi, 15(4), 137-142.
  • Whitehead, M. (2001). Eşitsizlik ve Sağlık: Kavram ve İlkeler. Türk Tabipleri Birliği Yayını, Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Feride TUNCA
Kurum: Müdür Yardımcısı, Haseki Egitim ve Araştırma hastanes

Yazar: Nevin AYDIN
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Tunca, F , Aydın, N . (2016). Yatan Hasta Yakınlarının Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 73-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584885