Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 9 - 18 2016-04-01

Reporting of Forward Contracts in Foreign Currency within Turkish Accounting Standards
Yabancı para forward sözleşmelerinin Türkiye muhasebe standartları kapsamında raporlanması

Elif İNCEOĞLU [1]


In finance, an option is a contract which gives the buyer (the

owner or holder) the right, but not the obligation, to buy or sell

an underlying asset or instrument at a specified strike price on or

before a specified date, depending on the form of the option. In

the study, options in foreign currency is examined and explained

how to be recorded and reported on basis of Turkish Accounting

Standards required by the new Turkish Commercial Code with the

tax dimension.

Finansmanda vadeli işlem; spot işlem tarihini aşan ileri bir
tarihte teslimi sözkonusu olacak herhangi bir malın (döviz, menkul
kıymet, ürün) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek
sözleşmeye bağlandığı işlemdir. Çalışmada yabancı para ile yapılan
forward (forward kur) işlemleri ele alınmış ve yeni Türk Ticaret
Kanunu ile birlikte finansal raporlamada kullanılması öngörülen
Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında bu tür işlemlerin nasıl
muhasebeleştirileceği ve raporlanacağı, vergisel boyutu ile birlikte
açıklanmıştır
  • -
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elif İNCEOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2016
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA İnceoğlu, E . (2016). Yabancı para forward sözleşmelerinin Türkiye muhasebe standartları kapsamında raporlanması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 9-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584894