Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

Citizen Journalism Incompatable With Human Nature
Vatandaş Gazeteciliği İnsan Doğası ile Uyuşmazlık

Mehmet Nafiz DURU [1] , Mustafa Nafiz DURU [2]


Citizen journalism, a rapidly growing concept based on random individuals actively taking part in reporting news, violates the basics of news literacy those have been thought in journalism schools for decades. Citizen journalists lacking of objectivity and journalistic ethics lead to countless inaccurate, biased and subjective reporting done by people who either want to have a little “fun”, intent to cause damage, jump the gun or seeking conspiracy theories. However, what makes citizen journalism dangerous is not only the journalism done wrong but also the human nature that fail processing information thoroughly; our brain, as the result of evolution, leading us to seek for bad news, our instant belief in information we gather is correct until something more convincing challenges that particular knowledge and the way we collect information not to enlighten ourselves but to confirm what we think we know is true.
Sıradan internet kullanıcılarının haber sunumunda aktif rol almasına dayanan vatandaş gazeteciliği hızla büyümekle beraber, üniversitelerde yıllar boyunca öğretilen temel gazetecilik kavramlarını da ihlal etmektedir. Son birkaç yılda, kendine “eğlence” arayan, zarar vermek isteyen, erken davranan ya da komplo teorilerine kaptıran sayısız vatandaş tarafından ortaya konulmuş, habercilik etiğinden yoksun, hatalı, taraflı ve subjektif pek çok çalışmaya tanık olduk. Ancak vatandaş gazeteciliğini tehlikeli kılan yalnızca hatalı yapılan habercilik değil, bir o kadar da bilgiyi doğru işlemekte başarısız olan insan doğasıdır; evrimin sonucu olarak kötü haberlere öncelik veren beynimiz, yeni bir bilgiye ulaşana kadar bildiğimizin doğruluğuna olan inancımız, kendimizi geliştirecek bilgidense, inandığımızı doğrulayacak bilgiye yönelişimiz...
  • Batty, David. “Arab Spring Leads Surge in Events Captured on Cameraphones.” The Guardian. London. December 29, 2011. Web.
  • “Factbox: News That Broke On Twitter.” Reuters. New York. July 7, 2011. Web.
  • Gilbert, Daniel T. “How Mental System Believe.” American Psychologist. Austin, TX. February 2, 1991. Journal.
  • Gilovich, Thomas, Griffin, Dale & Kahneman, Daniel. “Heuristic and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment.” Cambridge University Press. Cambridge, UK. July 8, 2002. Book.
  • “Glossary: Key News Literacy Terms.” Center for News Literacy, Stony Brook University School of Journalism. Stony Brook, NY. 2012.
  • Jenkins, Mandy. “Occupy Wall Street: Citizen Journalists Document Protests Nationwide.” The Huffington Post. June 10, 2011. Web.
  • Kelly, Samantha Murphy. “8 Social Media Hoaxes You Fell For This Year.” November 5, 2012. Mashable.com. Web.
  • Krebs, Vladeis. “New Political Patterns.” Orgnet.com. 2008. Web.
  • Krebs, Vladeis. “Working in the Connected World: Book Network.” March 2, 2000. IHRIM Journal. Leander, TX. Journal.
  • McCaffrey, Robert. “Citizen Journalists: How Social Media Reveals the Truth in Turkey.” June 10, 2013. The Huffington Post. Web.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Nafiz DURU
Kurum: Istanbul Aydın University

Yazar: Mustafa Nafiz DURU
Kurum: Istanbul Aydın University

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Duru, M , Duru, M . (2016). Citizen Journalism Incompatable With Human Nature . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584925