Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

An Application in the Protection of the Victims of Child Abuse: Child Monitoring Centers
İstismar Mağduru Çocuğun Korunmasında Bir Uygulama: Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM)

Canan TOPDEMİR [1]


Any attitudes or behaviors, may it be intentional or not, which have any negative impacts in the upbringing of a child can be classified within the framework of abuse. When looked into the types of abuse, the happenings of sexual abuse require immediate attention since it can lead to big traumas and irreparable scars that it may leave on the child and the family. The main subject of the The Children Monitoring Center (CMC) is to eliminate secondary trauma in children and to support the child and the family medically, psychologically, and legally when keeping in mind of all types of abuse and the heavy traumatic conditions that they will lead to. The purpose of our research is to figure out how to adapt the abused children back into the community after the required processes have been completed, without traumatizing the child with legal and medical manners, with the help of experts of the CMC. For the CMC to function in a healthy way, the CMC should be introduced by starting awareness campaigns to show the victim and their close ones that they can take refuge under the CMC. Coordination and collaboration between institutions, interdisciplinary exchanges and benefiting from civil society organizations’ experience and sensitivity will be a big aid in the cases being favorable for the victim child and also in protecting the child’s rights and interests.
Çocuğun gelişiminde olumsuz etki yaratabilecek her türlü kasti ya da bilinçsiz tutum ve davranış istismar kavramı çerçevesinde ele alınabilir. İstismar türleri incelendiğinde cinsel istismar olgularında gerek çocuk ve gerekse aile açısından büyük travmalar ve belkide kapanmayacak derin izler bırakabildiği için acil müdahale gerektiren durumlardır. Tüm istismar türleri ve doğuracağı ağır travmatik durum gözönüne alındığında çocuklarımızın ikincil örselenmelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, çocuğa ve ailesine adli, tıbbi ve psikolojik destek vermek “Çocuk İzlem Merkezi” (ÇİM) çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Araştırmamızın amacı, istsimar mağduru çocukların hukuk ve tıbbi (sağlık, sosyal, psikolojik) düzlemde örselenmeden Çocuk İzlem Merkezleri’nde alanında uzman kişilerce ve tek çatı altında gerekli işlemler yapıldıktan sonra hayata kazandırılması için neler yapılabileceği amaçlanmıştır. ÇİM’ nde sağlıklı bir çalışma yürütülmesi için, mağdur ve yakınlarının yaşadıkları çirkin olay sonrası sığınabilecekleri bir kurum olduğunun, farkındalık kampanyaları başlatarak anlatılmalıdır. Kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanması, disiplinlerarası paylaşımlar, çocuğun haklarını ve yüksek çıkarlarını ön planda tutacak, sivil toplum kuruluşlarının hassasiyetinden ve tecrübelerinden de faydalanarak vakaların mağdur çocuk yararına sonuçlanmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.
 • AGU., (2016), Adli Görüşme Uzmanı, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşmeci Personeli Uzman Görüşü.
 • Christian, CW.; Lavelle, JM.; De Jong, AR.; Loisell, J.; Brenner, L.; Joffe, M., (2000), Forensic evidence findings in prepubertal victims of sexual assault. Pediatrics s;106:100-104.
 • Christian, Cindy.; James, Crawford.; Emalee, Flaherty.; Rich, Kaplan.; Robert, D.Sege ve Ark., (2011), “Protecting Children from Sexual Abuse By Health Core Providers” Child Abuse and Neglect Pediatrics.
 • CS., (2016), Cumhuriyet Savcısı, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşme Savcısı Uzman Görüşü.
 • Edgardh, K.; Krogh, GV.; Ormstad, K., (1999), Adolescent girls investigated for sexual abuse history, physical findings and legal outcome. Forensic Science International, s; 104:1-15. 118.
 • Jain, AM., (1999), Emergency department evaluation of child abuse. Emerg Med Clin North A, s; 17:575-593.
 • KK., (2016), Kolluk Kuvvetleri Uzmanı, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşmeci Personeli Uzman Görüşü.
 • Neigh, G.N.; Gillespie, C.F., (2009), and Nemerof, C.B. The Neurobiological Toll of Child Abuse and Neglect. Trauma, Violence & Abuse,s;10 (4), 389-410.
 • Polat, O., (2006), Ensest, Aile İçi Cinsel Tecavüz. Nokta kitap, İstanbul, s; 198-201.
 • Polat, O., (2007), Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1 Tanımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara..
 • Polat, O., (2007), Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 Önleme ve Rehabilitasyon, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • SHU 1, (2016), Sosyal Hizmetler Uzmanı, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşmeci Personeli Uzman Görüşü.
 • SHU 2, (2016), Sosyal Hizmetler Uzmanı, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşmeci Personeli Uzman Görüşü.
 • SHU 3, (2016), Sosyal Hizmetler Uzmanı, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşmeci Personeli Uzman Görüşü.
 • Tercier A., (1998), Child abuse. Maer JA (ed). Emergency Medicine. 4th Ed. St. Louis: Mosby, s: 1108-1118.
 • World Health Organization (WHO)., (2006), Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, Genova.
 • Url-1<http:> 13.01.2016, Uz. Dr. Fadime Okur YÜKSEL, Ankara ÇİM Sorumlu Hekimi Türkiye Koordinatörü Sunumu Erişim 10 Ocak 2013.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Canan TOPDEMİR
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 15 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Topdemi̇r, C . (2016). İstismar Mağduru Çocuğun Korunmasında Bir Uygulama: Çocuk İzlem Merkezi(ÇİM) . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584928