Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 0 - 0 2016-10-01

Management Perspective of Teachers Who Served The District of Bahçelievler And Requests Be An Administrator
Bahçelievler İlçesinde Görev Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Yöneticiliğe Bakış Açıları ve Yönetici Olma İstekleri

Bayram ÇEKİÇ [1]


School management is an area that requires expertise. The people in our country will host must be present in the school administrator takes in discussions as an administrator of all professions concentrates at the point. Our country director of the reasons for the failure determine the adequacy of school principals have not yet need to call the professionalization. The administrator is the first and most important priority administration training in school than working as a teacher. İn our country can not be filled as required managerial staff of the school is a major problem. Study of universe is the province of İstanbul, located in the District of Bahçelievler in technical and vocational high schools, teachers in charge. As a sample, This method with selected teachers on duty at school among random 252 teacher. The scale used by Köse (2008) to collect data in research are ‘the aim of preferred management ‘and ‘management perspective’ At the end of the research, It was observed that the participants' ‘the aim of preferred management ‘and ‘management perspective’ level s of demands are positive. No significant difference in the gender variable about ‘the aim of preferred management ‘ and ‘management perspective’. Howewer, but Professional seniority and level of education were examined it was observed significant difference
Okul yöneticiliği uzmanlık gerektiren alandır. Ülkemizde okul yöneticiliği yapacak olan kişide bulunması gereken niteliklere yönelik yapılan tartışmalar hep yöneticiliğin meslek olarak görülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde okul yöneticilerinin yeterliklerinin belirlenmemesinin nedenlerini okul yöneticiliğinin henüz meslekleşmemiş olmasında aramak gerekir. Yönetici olmanın ilk ve en önemli önceliği öğretmenlik yapmaktan çok okul yöneticiliği eğitimi almaktır. Ülkemizde açık olan okul yöneticiliği kadrolarının gereği gibi doldurulamaması önemli bir sorundur. Yapılan araştırma sonunda: Katılımcıların yöneticiliğe bakış açısı ve yönetici olma isteklerine gore katılıyorum düzeyinde olumlu olduğu gözlemlenmiştir. Cinsiyet değişkeni incelendiğinde yöneticiliğe bakış açıları ve yönetici olma isteklerine göre erkek ve kadınlar arasında anlamlı düzeyde fark görülmemiştir. Ancak mesleki kıdem ve eğitim düzeyi incelendiğinde yöneticiliğe bakış açıları arasında anlamlı düzeyde farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir
  • eğilimleri: Malatya İli Örneği, Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri ss.709-727, 15–18 Ekim, 2003
  • Yönetici Olma Eğilimleri: İstanbul Esenyurt İlçesi Örneği”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi , Sayı: 1, (8) ss.15-18
  • Uygulama”, Pegem A. Yayıncılık olmaya güdüleyen gereksinimlerinin önem derecesi ve Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınları, Ankara: 2005
  • Yöneticiliği Tercih Etme Nedenleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007/28, Tokat.
  • Yöneticiliği Tercih Nedenleri”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.123-146. Yöneticiliği Tercih Nedenleri”. Taymaz, H, (2001) Okul Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, 2001
  • AnkaraSosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 ss.123-146
  • Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi. Pegem A Yayıncılık,ss. 3- Ankara
  • Yeşilkaya, Ş. (2007). Öğretmenleri yönetici olmaya güdüleyen etkenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bayram ÇEKİÇ
Kurum: Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Çeki̇ç, B . (2016). Bahçelievler İlçesinde Görev Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin Yöneticiliğe Bakış Açıları ve Yönetici Olma İstekleri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585099