Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 0 - 0 2016-10-01

Pricing of Lookback Options And Analysis Affecting Factors The Price
Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Çiğdem ÖZARI [1] , Aykut YILMAZ [2]


Financial instruments banking are various type the each day in the World Markets. This option types can be shaped according to the needs in this processs and types of options trading volume has been increasing day by day in Markets. In this article, we investigated lookback option a variety of exotic options and practice an application. Lookback option is a model of Black-Scholes expanded formula and observed lookback options and affecting factors. In this application used to ten years ( 01.01.2005 - 01.01.2015) BIST30 opening and closing data and analyzed that do some financial various changes lookback option affecting factors. İn this process have been explained to changes in optimal.
Dünya piyasalarında işlem gören çeşitli finansal enstrümanlar her geçen gün farklılaşmaktadırlar. Bu süreç içerisinde finansal işlemlerde kullanılmak üzere ortaya çıkan tamamen ihtiyaçlara göre şekillenebilen opsiyon türleri borsalar üzerinde hacim oluşturmaya başlamıştır. Bu çalışmada egzotik opsiyonların bir çeşidi olan, geriye dönük opsiyon ile bir uygulama yapılmış ve Black-Scholes modelinin genişletilmiş formülünden yararlanılmıştır. Yapılan uygulamada, geriye dönük opsiyonlar ve etki eden faktörlerine dikkat çekilmek istenilmiştir. Uygulamada on yıllık (01.01.2005-01.01.2015) BİST30 verilerinden yararlanılıp, opsiyonlar üzerinde etki eden faktörler üzerinde değişimler yaparak elde edilen veriler ışığında yatırımcısına optimaldeki finansal değişiklikler gösterilmeye çalışılmıştır
 • AYDIN, C. (2006), “ Vadeli İşlemler Piyasasında Spot ve Vadeli Fiyat Uygulama”(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s.17
 • AYRANCI, H. (2006), Ön Sözleşme (Ankara: Yetkin Yayınları), s.99
 • BOWE, M. (1988), Eurobonds Square Mile Books, United Kingdom, s.96
 • CHANCE, D.M. 1989, An Introduction to Option and Futures, The Dryden Press, Florida s.104
 • KWOK - YU, H, WU, L - Y.K, (2001), Early Exercise Policies of American Floating Strike & Fixed Strike Lookback Options, Nonlinear Analysis, s.4591
 • SAMUELS, J.M.,WILKES, F.M., BRAYSHAW, R.E. (1995), Management of Company Finance, Chapman & Hall, London, s.310
 • SCHINASI, G. J (2000), Modern Banking and OTC Derivatives Markets: The Transformation of Global Finance and Its Implications for Systemic Risk, International Monetary Fund, s.17
 • STIGNUM, M. 1990, The Money Market, McGraw Hill, New York, s.844
 • REVA HACIALİOĞLU, Z. (2006), “Borsa Opsiyon Sözleşmeleri” Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, s.549
 • YILMAZ, A. (2016), “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın Durumu, Türkiye’de Gelişimi ve Geriye dönük Opsiyonlar Üzerine Bir Uygulama”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve- piyasalar/urunler/opsiyon-sozlesmeleri/opsiyonlarda-fiyatlama
 • http://www.global- derivatives.com/index.php?option=com_content&task=view&id =32&Itemid=31, 12/06/2009
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çiğdem ÖZARI
Kurum: Ekonomi ve Finans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yazar: Aykut YILMAZ
Kurum: İşletme Yönetimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Özarı, Ç , Yılmaz, A . (2016). Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585109