Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 0 - 0 2016-10-01

Determination of Occupational Health and Safety Practices in The Health Sector
Sağlık Sektöründe Örnek Uygulamalar ile İş Sağlığı Güvenliğinin Belirlenmesi

Zafer UTLU [1] , Çağla ALPARSLAN [2]


Our study aims to determine occupational health safety on the healthcare sector, and to take precautions for industrial accidents and occupational diseases with evaluate obtained evidences. According to our study t ocompatible with the procedure, healthcare staffs working accidents; to contact with blood and body fluids, cutter and piercing tools injuring, allergic resactions, force, musculoskeletal injuresand general accidents were determined. Our inquiry actualized with seventy five healthcare staff attending. Healthcare workers personality and work life aracteristic datas were determined with survey methods. Healthcare staffs’ working life datas and thei rworking accidents datas were evaluated. Nowadays, improvements and arrangements on the healthcare sector indicate emphasis on the occupationa lhealth safety on the healthcare. Industrial accidents are registered on the World health organization but it seems that industria laccidents which are exposed to don’t registered in Turkey. Therefore exact results couldn’t obtained. Our inquiry aims that to determine work accidents with survey method, to determine expose oneself dangers and perform risk analysis with analyze occupational health safety on the healthcare in the hospital.
Çalışmamız sağlık sektöründe iş sağlığı güvenliğinin belirlenmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilerek oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı önlem alınması amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızda prosedür de uyumlu olarak sağlık personelinin geçirdiği iş kazaları; kan ve vücut sıvıları ile temas, kesici ve delici alet yaralanmaları, alerjik reaksiyon, şiddet, kas iskelet sistemi yaralanmaları, alerjik reaksiyonlar ve genel kazalar olarak tespit edildi. Araştırmamız çalışan 75 sağlık personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sağlık personelinin kişisel ve çalışma yaşamına ilişkin özelliklerine ait veriler anket yöntemi ile tespit edilmiştir. Sağlık personellerinin ve çalışma hayatını anlatan bulgular ile yaşadıkları iş kazalarına ait bulgular değerlendirildi. Günümüzde sağlık sektöründe yapılan değişimler ve düzenlemeler iş sağlığı ve güvenliğine önem verildiğini göstermektedir. Dünyada sağlık sektöründe yaşanılan iş kazaları ve meslek hastalıkları kayıt altında tutulurken Türkiye’de maruz kalınan iş kazalarının kayıtlarının çoğunun tutulmadığı görülmektedir. Bu nedenle kesin sonuçlar elde edilememektedir. Çalışmamızda sağlık personellerine anket uygulayarak karşılaştıkları iş kazalarını tespit etmek, karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri tespit etmek ve hastanelerde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını inceleyerek risk analizi uygulanması amacıyla yapılmıştır.
  • ÇELİK Ö. ,UTLU Z. (2013) Rüzgâr Enerjisi Santrallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Yıl:5, Sayı:19, 57-64 s
  • DELİÖNÜ Ö. ,UTLU Z. (2016) ), High Scholl and Equivalent Scholls in the Occupational Health and Safety Occupational Health and Safety Hazards Outside, International Journal of Human Sciences, Cilt 13, Sayı 1, 1514-1531 s
  • KANAT Ş. ,UTLU Z. (2015) Gıda Ürünleri İmalatı Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Analizi Gıda Mühendisleri Dergisi, Cilt 17, Sayı 41, 25-34 s
  • UZUN R. ,UTLU Z. (2015) Elektro metal Kaplama İşlemlerinde HAZOP Risk Değerlendirilmesi: Örnek Uygulama CBÜ Fen Bil. Dergi. Cilt 11, Sayı 2, 279-286 s
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zafer UTLU
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Yazar: Çağla ALPARSLAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Utlu, Z , Alparslan, Ç . (2016). Sağlık Sektöründe Örnek Uygulamalar ile İş Sağlığı Güvenliğinin Belirlenmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585117