Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 11 - 43 2016-10-01

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkisi: İspark A.Ş. Örneği
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkisi: İspark A.Ş. Örneği

Harun CEYLAN [1]


Businesses aim at transferring from a structure which they try to form in their selves with the policies of human resources management to another structure which is open to change and thinking strategically with a vision and forming the strategies of human resources policies. This thesis has studied the effect of strategic of human resource management practices on employee productivity. Within this framework, in the first part of the study it is described as strategy, strategic management, and human resource management and strategic of human resource management. The overall objective of this study is to determine the impact on employee productivity on strategic of human resources.It is described as a theoretical on employee productivity of strategic human resource.
İşletmeler uyguladıkları insan kaynakları yönetimi politikaları ile kendi içerisinde oluşturmaya çalıştığı bir yapıdan; işletme açısından önem az eden stratejik insan kaynakları yönetimi politikalarını oluşturarak yeni bir düşünce ile, vizyon çerçevesinde stratejik düşünen ve değişime açık bir yapıya geçişi hedeflemektedir. Bu tez çalışmasında stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanların verimliliğine etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, çalışmanın bölümlerinde strateji, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi ve stratejik insan kaynakları yönetimi açıklanmıştır. Bu araştırmanın genel amacı, stratejik insan kaynakları uygulamalarının çalışanların verimliliğine etkisini ortaya koymaktır.Stratejik insan kaynakları yönetiminin çalışan verimliliği üzerine etkisi teorik olarak açıklanmıştır.
  • Bakan İ. ve diğ. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, 472-479, Ankara.
  • Benligiray, S. (2013). Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.Baskı, 1.Ünite, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 20, Eskişehir.
  • Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, 8.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, 13-25, İstanbul.
  • Hançer, M. (2004). İşletmelerde Verimliliği Artırma ve İnsan Kaynakları, 1.Baskı, Detay Yayıncılık, 6-26, Ankara.
  • Öge S. ve diğ. (2007). Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Genişletilmiş 2.Baskı, 10.Ünite, Baran Ofset, 319, Ankara.
  • Özgen, H. ve Yalçın, A. (2011). İnsan kaynakları Yönetimi Stratejik Bir yaklaşım, 2.Baskı, Nobel Yayınları, 34-44, Adana.
  • Şimşek M.Ş. ve diğ. (2007). Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Geliştirilmiş 2.Baskı, Gazi Kitabevi, 319, Ankara.
  • Tüzüner, V.L. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetlerinde Ölçme ve Değerlendirme, 2.Baskı, Beta Yayınları, 12-13, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Harun CEYLAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans Ögrencisi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 15 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Ceylan, H . (2016). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Etkisi: İspark A.Ş. Örneği . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 11-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585119