Yıl 2020, Cilt 15 , Sayı 57, Sayfalar 19 - 33 2020-01-01

Cephe iskelesi kullanımında Fine-Kinney yöntemiyle risk değerlendirme uygulaması
Risk assessment application with Fine-Kinney method in scaffolding

Hamdi Emre BAĞIRAN [1] , Reşit ERÇETİN [2] , Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ [3]


Cephe iskelelerinde en çok karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği sorunu bir iş kazası olan yüksekten düşmedir. Cephe iskelesinde yapılan işler, yüksekte kullanım gibi gereklilikleri ve cephe iskelesinde aranmakta olan ulusal ve uluslararası standartları belirtmektedir. Yüksekten düşmenin en çok meydana geldiği yerler ise cephe iskeleleridir. İşverenler, çalışanlarının kişisel koruyucu donanımlarını temin ederek kullanmalarını sağlamalıdır. Ayrıca çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinden haberdar olmalarını ve cephe iskelesi kullanımı konusunda eğitilmelerini sağlamalıdır. Her aşama farklı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilip önlemler alınmalıdır. Cephe iskeleleri cephede kullanım şekillerine göre çeşitlenirken malzemelerine göre de türlere ayrılmaktadır. Uygun kullanım için iskeleyi doğru malzemede seçmek önemlidir. İskeleler kullanım aşamalarına göre sınıflandırılırlar. Cephe iskelelerinin boyut ve yük sınıflarına göre standartlara uygun yapılması ve kullanılması zorunludur. Standartlara uygun cephe iskeleleri maliyetli gibi dursa da, kurulum aşamasında zorluk yaşatmaması ve iskelenin tekrar tekrar kullanılması en iyi avantajlarındandır. Bu tip iskele kullanımında kazalara engel olmak için, iş sağlığı ve güvenliğini etkin hale getirebilmek gerekir. Risk değerlendirmeleri ile tehlikeler belirlenip hangi iş kazaları olabileceği nedenleri ile belirtilir ve hangi meslek hastalıklarının meydana gelebileceğini de ön görerek hepsine karşı en doğru önlemlerin alınması sağlanarak engel olmaya çalışılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğine işverenlerin dikkat etmesi gerektiği kadar çalışanların da dikkat etmesi gerekmektedir, emniyetsiz ve kontrolsüz hareket etmemelidirler. Konut binalarının cephe iskelesinde etiket uygulaması yapılmaktadır. Etiket uygulaması kendi içinde yeşil, sarı ve kırmızı olarak üçe ayrılmaktadır. Kırmızı etiket alan iskelenin kullanımı hiçbir şekilde güvenli değilken sarı etiketli olanlar kişisel koruyucu donanımlarını kullanarak iskelede çalışmaları zorunludur, yeşil etiketli olan iskele ise standartlara uygunluğundan tam güvenli bir iskeledir ve çalışanların kemer takmaları zorunlu değildir. Yönetmeliklerde ve standartlarda tespit edilmiş olan standart şartlarının gerektirdiği testlere ve deneylerle uygulamadaki yeterlilik konusunda güncel uygulamalar araştırılmalıdır. Araştırmasını yaptığımız konut binası inşaatında cephe iskelesinin risk değerlendirmesi Fine-Kinney yöntemine aittir. Değerlendirmede riskler net olarak sıralanabilmektedir, alınan önlemler geçerliliğe ve değerlendirmeye açıktır.
The most common occupational health and safety problem in scaffolding is falling from a height which is an occupational accident. The works carried out in the facade scaffold specify the requirements such as use at height and the national and international standards sought in the facade scaffold. The place where the highest drop is experienced is the facade scaffoldings. Employers should ensure that their employees are provided with personal protective equipment. They should also ensure that employees are aware of occupational health and safety and are trained in the use of scaffolding. Measures should be taken at each stage in the context of different occupational health and safety. The facade scaffolds vary according to the usage patterns on the façade but also according to their materials. It is important to choose the scaffold in the right material for proper use. The floods are categorized according to the usage stages. Facade scaffolding must be constructed and used according to the standards according to size and load classes. Although the standard facade scaffolds seem to be costly, they do not have any difficulties during the installation phase and the scaffolding is one of the best advantages. In order to prevent accidents in thisHazard evaluations are identified by the reasons why hazards can be identified and which work accidents may occur and it should be tried to prevent obstacles by ensuring that the most appropriate precautions against all of them are taken against all occupational diseases. Employers should pay attention to their health and safety in their employees as much as they should be paying attention. There is a label application on the facade scaffolding of the residential buildings. The label application itself is divided into green, yellow and red. If the use of scotch with a red label is not safe at all, those with a yellow label are required to work on the pier using personal protective equipment. In the case of a green labeled scaffold, it is a fully safe scaffold for compliance with standards and employees are not required to wear belts. Current practices should be searched for adequacy in tests and experiments and in the application of the standard requirements established in the Regulations and Standards. The risk assessment of the facade scaffolding in the construction of the residential building we have researched belongs to the Fine-Kinney method. Risks can be sorted clearly and assessed for validity of the measures taken.
  • [1] ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). (2013). Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.
  • [2] ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Cephe İskeleleri.
  • [3] Erzurumluoğlu, K., Köksal, K. N., Gerek, İ. H., (2015). İnşaat Sektöründe Fine-Kinney Metodu Kullanılarak Risk Analizi Yapılması, 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir.
  • [4] İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (2013), 25.04.2013/28628
  • [5] Kürklü, G., Görhan, G., (2014). Mevzuatta Yapılan Yeni Değişiklikler ile Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
  • [6] Müngen, U., (2011). İnşaat sektörümüzdeki başlıca iş kazası tipleri, Türkiye Mühendislik Haberleri, 469: 32-36.
  • [7] Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (2013), 11.09.2013/28762
  • [8] SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2013 yılı kaza istatistikleri.
  • [9] Ronk, C. J., Perry, M. J., (2010). Preventing Falls from Ladders in Construction: A Guide to Training Site Supervisors, Harvard School of Public Health.
  • [10] Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (2013), 05.10.2013/28786
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2395-9700
Yazar: Hamdi Emre BAĞIRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0432-6393
Yazar: Reşit ERÇETİN
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2715-7046
Yazar: Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 26 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

APA Bağıran, H , Erçetin, R , Küçükali, U . (2020). Cephe iskelesi kullanımında Fine-Kinney yöntemiyle risk değerlendirme uygulaması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 15 (57) , 19-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/55751/762779