Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Change of Manavgat River (Antalya, Turkey) Fish Fauna in a Quarter-Century

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 4, 433 - 446, 01.12.2020
https://doi.org/10.22392/actaquatr.693792

Öz

The changes of fish fauna of Manavgat River, which is the largest of the karstic discharge systems in the Western Taurus Mountains, were examined over a period of 25 years between 1995 and 2020 and the 20 taxa belonging to 9 families were determined in the river.9 of these are endemic (4 endemic species outside the basin), 4 are nonnative 1 is native and 6 are marine origin. According to our findings and current records, it was determined that Alburnus escherichii, Squalius anatolicus, Pseudorasbora parva, Cobitis battalgilae and Oxynoemacheilus atili taxa entered later to the Manavgat River system.

Kaynakça

 • Anonim, (1968). Manavgat-Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, E.İ.E. İdaresi Genel Müdürlüğü Raporu, Ankara, 218s.
 • Anonim, (2014). Konya İli Siraz balığı (Capoeta mauricii) Tür Eylem Planı. T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, 8. Bölge Müdürlüğü (2014/46622) Sonuç Raporu.
 • Anonim, (2019). DSİ, XIII Böl. Müdürlüğü, Antalya.
 • Aygen, T. (1967). Manavgat-Oymapınar (Homa) Kemer Barajı ile Beyşehir-Suğla GölüManavgat Havzasının Jeoloji ile Hidrojeolojik ve Karstik Etüdü. EİE İdaresi Raporu, Ankara.
 • Balık, S. (1980). Güney Anadolu Bölgesi İçsularında Yaşayan Tatlısu Balıklarının Sitematik ve Zoocoğrafik Yönden Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojik Oseanografi Bölümü (Doçentlik Tezi), İzmir, 139s.
 • Blumenthal, M.M. (1947). Seydişehir-Beyşehir Hinterlandındaki Toros Dağlarının Jeolojisi. MTA Yay. S. D, No.2, Ankara.
 • Bogutskaya, N.G., Küçük, F., & Ünlü, E. (2000). Alburnus baliki, a New Species of Cyprinid Fish from Manavgat River System, Turkey. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 11 (1), 55–64.
 • Doğan, U. (2002). Manavgat Nehri Havzasının Jeomorfolojik Evrimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 51-65.
 • Erdoğan, Ö., & Ertan, Ö.O. (2016). Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Akademi Dergisi, 1 (1), 58-66,
 • Geiger, M.F., Herder, F., Monaghan, M.T., Almada, V., & Barbieri R, (2014) Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes. Molecular Ecology Resources, 14, 1210-1221. DOI: 10.1111/1755-0998.12257
 • Geldiay, R., & Balık, S. (2009). Türkiye Tatlı Su Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 166s,
 • Gozlan, R.E., Pinder A.C., & Shelley J. (2002). Occurrence of the Asiatic cyprinid Pseudorasbora parva in England. Journal of Fish Biology, 6, 298-300.
 • Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P., & Kent, M.L. (2005). Disease threat to European Fish, Nature, 435, 1046.
 • Günay, G. (1986). Karst Water Resources, IAHS Publ. No. 161, Ankara.
 • Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & Van der Laan, R. (2019). Eschmeyer's Catalog Of Fıshes: Genera,Specıes,References. (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).
 • Freyhof, J., Bayçelebi, E., & Geiger, M. (2018). Review of the genus Cobitis in the Middle East, with the description of eight new species (Teleostei: Cobitidae). Zootaxa, 4535 (1), 1–75.
 • Froese, R., & Pauly, D. (2015). Fishbase. World Wide Web electronic publication. Retrieved from http://www.fishbase.org (accessed January 06, 2017).
 • İnnal, D. (2017). Akdeniz’e Dökülen Bazı Nehir Sistemlerinin Östarin Balık Faunasının Çok Değişkenli Analizlerle Alansal ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi. TÜBİTAK Proje No: 114Z259 Sonuç Raporu, Ankara.
 • Kaya, C., Küçük, F., & Turan, D. (2019). Distribution of the Two Endemic Scrapers in the Turkish Mediterranean Sea Diranages (Teleostei: Cyprinidae). International Journal of Zoology and Animal Biology, 2 (9), 000185.
 • Küçük, F. (1997). Antalya Körfezi'ne dökülen akarsuların balık faunası ve bazı ekolojik parametreleri üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta, 121s.
 • Küçük, F., & İkiz, R. (2004). Antalya Körfezi’ne Dökülen Akarsuların Balık Faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21 (3–4), 287–294.
 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Erdoğan, Ö., & Atayeter, Y. (2011). Antalya İli İçsu Balıkları ve Koleksiyonu. SDÜ. Bilimsel Arş. Projeleri sonuç Raporu (Proje No: 1354.M.08), Isparta
 • Küçük, F., Gülle, İ., & Güçlü, S.S. (2018). Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (Ek Sayı 1), 285-296.
 • Özuluğ, M. ,& Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in western and central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (2), 107-148.
 • Perdices, A., Özeren, C. S., Erk'akan, F., & Freyhof, J. (2018). Diversity of spined loaches from Asia Minor in a phylogenetic context (Teleostei: Cobitidae). Plos ONE, 13 (10), e0205678.
 • Stout, C. C., Tan, M., Lemmon, A. R., Lemmon, E. M., & Armbruster, J. W. (2016). Resolving Cypriniformes relationships usingan anchored enrichment approach. BMC Evolutionary Biology, 16, 244.
 • Van der Laan, R. (2017). Freshwater Fish List. 23rd edition, ISSN: 2468-9157, Almere, The Netherlands, 997 pp.
 • Schöter, C., Özuluğ, M., & Freyhof, J. (2009) Capoeta caelestis, a new species from Göksu River, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20, 229–236.

Manavgat Irmağı (Antalya) Balık Faunasının Çeyrek Asırlık Değişimi

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 4, 433 - 446, 01.12.2020
https://doi.org/10.22392/actaquatr.693792

Öz

Batı Toros Dağları’ndaki karstik boşalım sistemlerinin en büyüğü olan Manavgat Irmağı balık faunasının 1995-2020 yılları arasındaki 25 yıllık bir sürede geçirdiği değişimlerin incelenmesi sonucunda, bu akarsuda 9 familyaya ait 20 takson belirlenmiştir. Bunlardan dokuzu endemik (dördü havza dışından), dördü yabancı, biri yerli ve altısı ise denizel kökenlidir. Bulgularımız ve güncel kayıtlarımıza göre, Manavgat Irmağı sistemine; Alburnus escherichii, Squalius anatolicus, Pseudorasbora parva, Cobitis battalgilae ve Oxynoemacheilus atili taksonlarının sonradan girdiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, (1968). Manavgat-Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, E.İ.E. İdaresi Genel Müdürlüğü Raporu, Ankara, 218s.
 • Anonim, (2014). Konya İli Siraz balığı (Capoeta mauricii) Tür Eylem Planı. T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, 8. Bölge Müdürlüğü (2014/46622) Sonuç Raporu.
 • Anonim, (2019). DSİ, XIII Böl. Müdürlüğü, Antalya.
 • Aygen, T. (1967). Manavgat-Oymapınar (Homa) Kemer Barajı ile Beyşehir-Suğla GölüManavgat Havzasının Jeoloji ile Hidrojeolojik ve Karstik Etüdü. EİE İdaresi Raporu, Ankara.
 • Balık, S. (1980). Güney Anadolu Bölgesi İçsularında Yaşayan Tatlısu Balıklarının Sitematik ve Zoocoğrafik Yönden Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyolojik Oseanografi Bölümü (Doçentlik Tezi), İzmir, 139s.
 • Blumenthal, M.M. (1947). Seydişehir-Beyşehir Hinterlandındaki Toros Dağlarının Jeolojisi. MTA Yay. S. D, No.2, Ankara.
 • Bogutskaya, N.G., Küçük, F., & Ünlü, E. (2000). Alburnus baliki, a New Species of Cyprinid Fish from Manavgat River System, Turkey. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 11 (1), 55–64.
 • Doğan, U. (2002). Manavgat Nehri Havzasının Jeomorfolojik Evrimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 51-65.
 • Erdoğan, Ö., & Ertan, Ö.O. (2016). Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Akademi Dergisi, 1 (1), 58-66,
 • Geiger, M.F., Herder, F., Monaghan, M.T., Almada, V., & Barbieri R, (2014) Spatial heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot affects barcoding accuracy of its freshwater fishes. Molecular Ecology Resources, 14, 1210-1221. DOI: 10.1111/1755-0998.12257
 • Geldiay, R., & Balık, S. (2009). Türkiye Tatlı Su Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 166s,
 • Gozlan, R.E., Pinder A.C., & Shelley J. (2002). Occurrence of the Asiatic cyprinid Pseudorasbora parva in England. Journal of Fish Biology, 6, 298-300.
 • Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P., & Kent, M.L. (2005). Disease threat to European Fish, Nature, 435, 1046.
 • Günay, G. (1986). Karst Water Resources, IAHS Publ. No. 161, Ankara.
 • Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & Van der Laan, R. (2019). Eschmeyer's Catalog Of Fıshes: Genera,Specıes,References. (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).
 • Freyhof, J., Bayçelebi, E., & Geiger, M. (2018). Review of the genus Cobitis in the Middle East, with the description of eight new species (Teleostei: Cobitidae). Zootaxa, 4535 (1), 1–75.
 • Froese, R., & Pauly, D. (2015). Fishbase. World Wide Web electronic publication. Retrieved from http://www.fishbase.org (accessed January 06, 2017).
 • İnnal, D. (2017). Akdeniz’e Dökülen Bazı Nehir Sistemlerinin Östarin Balık Faunasının Çok Değişkenli Analizlerle Alansal ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi. TÜBİTAK Proje No: 114Z259 Sonuç Raporu, Ankara.
 • Kaya, C., Küçük, F., & Turan, D. (2019). Distribution of the Two Endemic Scrapers in the Turkish Mediterranean Sea Diranages (Teleostei: Cyprinidae). International Journal of Zoology and Animal Biology, 2 (9), 000185.
 • Küçük, F. (1997). Antalya Körfezi'ne dökülen akarsuların balık faunası ve bazı ekolojik parametreleri üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta, 121s.
 • Küçük, F., & İkiz, R. (2004). Antalya Körfezi’ne Dökülen Akarsuların Balık Faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21 (3–4), 287–294.
 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Erdoğan, Ö., & Atayeter, Y. (2011). Antalya İli İçsu Balıkları ve Koleksiyonu. SDÜ. Bilimsel Arş. Projeleri sonuç Raporu (Proje No: 1354.M.08), Isparta
 • Küçük, F., Gülle, İ., & Güçlü, S.S. (2018). Antalya Havzası Akarsularındaki Yılan balığı Göçleri Üzerine Antropojenik Baskılar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (Ek Sayı 1), 285-296.
 • Özuluğ, M. ,& Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in western and central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22 (2), 107-148.
 • Perdices, A., Özeren, C. S., Erk'akan, F., & Freyhof, J. (2018). Diversity of spined loaches from Asia Minor in a phylogenetic context (Teleostei: Cobitidae). Plos ONE, 13 (10), e0205678.
 • Stout, C. C., Tan, M., Lemmon, A. R., Lemmon, E. M., & Armbruster, J. W. (2016). Resolving Cypriniformes relationships usingan anchored enrichment approach. BMC Evolutionary Biology, 16, 244.
 • Van der Laan, R. (2017). Freshwater Fish List. 23rd edition, ISSN: 2468-9157, Almere, The Netherlands, 997 pp.
 • Schöter, C., Özuluğ, M., & Freyhof, J. (2009) Capoeta caelestis, a new species from Göksu River, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 20, 229–236.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fahrettin KÜÇÜK
ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
0000-0002-0470-9063
Türkiye


Salim Serkan GÜÇLÜ (Sorumlu Yazar)
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
0000-0002-9256-449X
Türkiye


İskender GÜLLE
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3298-3657
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Küçük, F. , Güçlü, S. S. & Gülle, İ. (2020). Manavgat Irmağı (Antalya) Balık Faunasının Çeyrek Asırlık Değişimi . Acta Aquatica Turcica , 16 (4) , 433-446 . DOI: 10.22392/actaquatr.693792