Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bafa Gölünde Küçük Ölçekli Balıkçılıkta Kullanılan Av Araçlarının Yapısal Özellikleri

Yıl 2021, Cilt: 17 Sayı: 2, 233 - 245, 01.06.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.796179

Öz

Bu çalışmada, Bafa Gölü balıkçılığının karakteristik özelliği olan küçük ölçekli av araçlarının teknik ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Av araçlarının donamsal ve operasyonel özellikleri 2018-2019 yılları arasında yerinde ve balıkçılar ile yüz yüze yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Av araçlarının teknik ve detay planları FAO kataloglarına uygun standartlarda, MS-Visio Programı kullanılarak çizilmiştir. Gölde 200-250 tekne olmasına rağmen bu teknelerin sadece %10-15’i düzenli balıkçılık faaliyetinde bulunmaktadır. Küçük ölçekli av araçlarından galsama ve fanyalı uzatma ağları ile birlikte yoğun bir şekilde pinterlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu av araçları ile levrek, çipura, kefaller, gümüş balığı (camgöz) ve yılan balıkları yakalanmaktadır. Bu türler içerisinde en fazla kefal türleri yakalansa da en yüksek kazancı yılan balıkları sağlamaktadır. Bafa Gölü balıkçılığın sürdürülebilirliği, göl ekosistemi ile doğrudan ilişkilidir ve bağlantılı Büyük Menderes Nehri suları göl için hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, Bafa Gölü ve balıkçılığının sürdürülebilirliği için en kısa sürede Ekosistem Temelli Balıkçılık yönetimine geçilmelidir.

Destekleyen Kurum

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teşekkür

Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 18-SAUM-001 nolu proje ile desteklenmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, (2020). 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. SÜRKOOP Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, Pozitif Matbaa, Ankara, 112.
 • Aksoy, R., & Koç, G. (2012). Küçük ölçekli balıkçılığın genel profili: Zonguldak ili merkez ilçesinde bir saha çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8, 87-103.
 • Artüz, M.İ. (1958). Bafa Gölü’nde balıkçılık araştırmaları. Balık ve Balıkçılık, 6, 2-9.
 • Balık, S., & Ustaoğlu, M.R. (1989). Bafa Gölü’ndeki Ulubat balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960)’nın biyoekolojik ve ekonomik yönlerden incelenmesi. Doğa Zooloji, 13, 141-174.
 • FAO, (1978). FAO Catalogue of small-scale fishing gear. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160.
 • Kasparek, M. (1988). Bafasee. Natur und Geschichte in der Türkischen Ägäis. - Max Kasparek Verlag, Heidelberg, 174.
 • Kaykaç, M.H., & Tosunoğlu, Z. (2018). The European Eeel (Anguilla Anguilla) fishing in coastal lagoons along the Aegean coast of Turkey. 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (21-23 Kasım 2018- FABA2018).
 • Kesici, K., Kesici, E., & Sukatar, A. (2013). Büyük Menderes nehrindeki kirlilik ve balık ölümleri. Tabiat ve İnsan, 47: 3-10.
 • Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H.M., Küçük, F., Kutrup, B., & Hamalosmanoğlu, M. (2001). Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi, T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Kesin Rapor, 289.
 • Nédéléc, C. (1975). FAO Catalogue of small-scale fishing gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191.
 • Özbilgin, Y., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Ünal, V., & Tokaç, A. (2009). Kuzeydoğu Akdeniz Balıkçılığının Yapısal Analizi. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP-SÜF AİT (YÖ) 2007-1, 146.
 • Sarı, H.M., Balık, S., Aygen, C., Bilecenoğlu, M., Türe, G., Kızılkaya, Z., Kıraç, C.O., Metinkaya, C., Kiremitçi, A., & Kıraç, T. (1999a). Bafa Gölü biyo-ekolojik özelliklerinin sualtı limnolojisi açısından incelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No 1997/SÜF/003, 49.
 • Sarı, H.M., Balık, S., Bilecenoğlu, M., & Türe, G. (1999b). Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zoology in the Middle East,18, 67-76.
 • Sarı, H.M., & Bilecenoğlu, M. (2000). Sualtı Destekli Bir Eko-Biyolojik Çalışma Örneği; Bafa Projesi. 2. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (5-6 Şubat 2000, İstanbul), 29-36.
 • Selçuk, B. (1988). Bafa Gölü’nde balıkçılık ve dalyan sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu, Lisans Tezi, İzmir, 34.
 • Sürer, M.İ., Kuşat M. (2013). Eğirdir Gölü’nde monofilament ve multifilament sade uzatma ağlarının av ve ekonomik verimliliklerinin karşılaştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17 (1). 43-48
 • Şaşı, H., & Yabanlı, M. (2015). Bafa Gölü’nün Biyo-Çeşitliliği ve Çevresel Sorunları (Muammer Tuna, Ed., Bafa Gölü Havzasında Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi, s. 96-132), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) TR32-14/DFD/0043 No’lu Proje, Muğla, 264 sayfa.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V., & Kaykaç, M.H. (2017). Ege Dalyanları. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları No. 03, ISBN: 978-605-60880-2-5 Ankara, 320.

Structural Features of Fishing Gears Used in Small Scale Fishing in the Lake Bafa

Yıl 2021, Cilt: 17 Sayı: 2, 233 - 245, 01.06.2021
https://doi.org/10.22392/actaquatr.796179

Öz

In this study, technical and structural characteristics of the small-scale fishing gears used in Lake Bafa were evaluated. The rigging and operational features of the fishing gears were obtained in situ and through face-to-face interviews with fishermen between 2018 and 2019. The technical and detailed plans of the fishing gears were drawn by means of the MS-Visio Program in standards complying with FAO catalogs. Although there are 200-250 boats in the lake, among these only 10-15% are used as regular in fishing activities. It has been determined that fyke nets are used intensively together with gill and trammel nets among small-scale fishing gears. Seabass, sea bream, grey mullets, big-scale sand smelt (camgöz), and eels are caught by these fishing gears. While mullets are the most landed species, eels have the highest commercial value. The sustainability of fishing in Lake Bafa is directly related to the lake ecosystem and the associated the Büyük Menderes River waters are vital to the lake. Therefore, ecosystem-based fisheries management should be implemented for the sustainability and fisheries of Lake Bafa.

Kaynakça

 • Anonim, (2020). 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. SÜRKOOP Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, Pozitif Matbaa, Ankara, 112.
 • Aksoy, R., & Koç, G. (2012). Küçük ölçekli balıkçılığın genel profili: Zonguldak ili merkez ilçesinde bir saha çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8, 87-103.
 • Artüz, M.İ. (1958). Bafa Gölü’nde balıkçılık araştırmaları. Balık ve Balıkçılık, 6, 2-9.
 • Balık, S., & Ustaoğlu, M.R. (1989). Bafa Gölü’ndeki Ulubat balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960)’nın biyoekolojik ve ekonomik yönlerden incelenmesi. Doğa Zooloji, 13, 141-174.
 • FAO, (1978). FAO Catalogue of small-scale fishing gear. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160.
 • Kasparek, M. (1988). Bafasee. Natur und Geschichte in der Türkischen Ägäis. - Max Kasparek Verlag, Heidelberg, 174.
 • Kaykaç, M.H., & Tosunoğlu, Z. (2018). The European Eeel (Anguilla Anguilla) fishing in coastal lagoons along the Aegean coast of Turkey. 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (21-23 Kasım 2018- FABA2018).
 • Kesici, K., Kesici, E., & Sukatar, A. (2013). Büyük Menderes nehrindeki kirlilik ve balık ölümleri. Tabiat ve İnsan, 47: 3-10.
 • Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H.M., Küçük, F., Kutrup, B., & Hamalosmanoğlu, M. (2001). Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi, T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Kesin Rapor, 289.
 • Nédéléc, C. (1975). FAO Catalogue of small-scale fishing gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191.
 • Özbilgin, Y., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Ünal, V., & Tokaç, A. (2009). Kuzeydoğu Akdeniz Balıkçılığının Yapısal Analizi. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP-SÜF AİT (YÖ) 2007-1, 146.
 • Sarı, H.M., Balık, S., Aygen, C., Bilecenoğlu, M., Türe, G., Kızılkaya, Z., Kıraç, C.O., Metinkaya, C., Kiremitçi, A., & Kıraç, T. (1999a). Bafa Gölü biyo-ekolojik özelliklerinin sualtı limnolojisi açısından incelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No 1997/SÜF/003, 49.
 • Sarı, H.M., Balık, S., Bilecenoğlu, M., & Türe, G. (1999b). Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey. Zoology in the Middle East,18, 67-76.
 • Sarı, H.M., & Bilecenoğlu, M. (2000). Sualtı Destekli Bir Eko-Biyolojik Çalışma Örneği; Bafa Projesi. 2. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (5-6 Şubat 2000, İstanbul), 29-36.
 • Selçuk, B. (1988). Bafa Gölü’nde balıkçılık ve dalyan sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu, Lisans Tezi, İzmir, 34.
 • Sürer, M.İ., Kuşat M. (2013). Eğirdir Gölü’nde monofilament ve multifilament sade uzatma ağlarının av ve ekonomik verimliliklerinin karşılaştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17 (1). 43-48
 • Şaşı, H., & Yabanlı, M. (2015). Bafa Gölü’nün Biyo-Çeşitliliği ve Çevresel Sorunları (Muammer Tuna, Ed., Bafa Gölü Havzasında Toplum Destekli Ekoturizm Faaliyetlerinin Belirlenmesi, s. 96-132), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) TR32-14/DFD/0043 No’lu Proje, Muğla, 264 sayfa.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V., & Kaykaç, M.H. (2017). Ege Dalyanları. SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları No. 03, ISBN: 978-605-60880-2-5 Ankara, 320.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hakan KAYKAÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4807-707X
Türkiye


Zafer TOSUNOĞLU
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1168-9611
Türkiye


Hasan Musa SARI
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1000-514X
Türkiye

Proje Numarası 18-SAUM-001
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KAYKAÇ, H., TOSUNOĞLU, Z., & SARI, H. M. (2021). Bafa Gölünde Küçük Ölçekli Balıkçılıkta Kullanılan Av Araçlarının Yapısal Özellikleri. Acta Aquatica Turcica, 17(2), 233-245. https://doi.org/10.22392/actaquatr.796179