Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kuzey Ege Denizi’nde Uzatma Ağlarında Farklı Ağ İpi Kalınlığının Av Verimi ve Av Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 18, Sayı 1, 60 - 75, 01.03.2022
https://doi.org/10.22392/actaquatr.950596

Öz

Bu çalışmada galsama ağlarında farklı ip kalınlıklarının av verimine ve av kompozisyonuna etkisini incelemek amaçlanmıştır. Denemeler, Eylül 2007 – Şubat 2010 tarihleri arasında, Kuzey Ege’de ticari balıkçılık alanlarında, 2 – 40 metre derinlikler arasında gerçekleştirilmiştir. Denemelerde; 18, 20, 22 mm göz genişliğinde, 40 vertikal göz yüksekliğinde, E=0,4 donam faktöründe 210d/2 ve 210d/3 numara ip kalınlığına sahip ağlar kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, Kuzey Ege Denizi’nde uzatma ağlarında farklı ağ ipi kalınlığının av verimi ve av kompozisyonu üzerine etkisini belirlemektir. Ağların ip kalınlıklarından başka diğer tüm özellikleri aynı şekilde yapılmıştır. Çalışmada 59 av operasyonu gerçekleştirilmiştir. En fazla balık 927 adet ve 46,6 kg ile 210 d/2 numara ip kalınlığına sahip 18 mm göz genişliğine sahip ağda gerçekleşmiştir. 210 d/2 numara ip kalınlığına sahip ağlar, 210 d/3 numara ip kalınlığına sahip ağlardan adet olarak 1,21 kez daha fazla av yapmıştır. Ağırlık olarak ise büyük göz genişliğine sahip ağlar daha büyük balıkları yakalamışlardır. Özellikle balıkçı teknelerinde av verimi dikkate alınarak bulundurulması gereken ağ miktarı bu verim dikkate alınarak düzenlenmelidir.

Kaynakça

 • Antony, P.D., (1981). Visual constrat thresold in the cod Godus morhua. Fish Biology, 19, 87–103. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1981.tb05814.x
 • Aras, S. (2015). Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliğine ip kalınlığının etkisinin araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi, Munzur Üniversitesi.]
 • Ayaz, A. İşmen, A. Altınağaç, U. Özekinci, U. Ayyıldız, H. (2008). Saroz körfezi dip uzatma ağlarının teknik özellikleri ve yapısal farklılıkları. Journal of Fisheries Sciences, 2(3), 499-505. https://doi.org/10.3153/jfscom.mug.200746
 • Ayaz, A., İşmen, A., Özekinci, U., Altınağaç, U., Özen, Ö., Yığın, C.Ç., Cengiz, Ö., Ayyıldız, H. ve Öztekin, A. (2010). Kuzey Ege’de dip uzatma ağlarının seçiciliği ve hedef dışı av oranlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. TÜBİTAK 106Y021 nolu proje, Ankara.
 • Ayaz A., Altınağaç U., Özekinci U., Özen Ö., Altın A., İşmen A., (2011). Effect of twine thickness on selectivity of gillnets for bogue, Boops boops, in Turkish waters. Mediterranean Marine Science 12 (2), 358-368. https://doi.org/10.12681/mms.37
 • Aydın İ., Metin C., Gökçe G., (2006). Barbunya galsama ağlarında kullanılan poliamid monofilament ve multifilament ağ İpinin av kompozisyonuna olan etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4), 285-289.
 • Bahar, M. (2004). Galsama ağlarında barbunya balığı (Mullus barbatus Linnaeus,1758) seçiciliği. [Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.]
 • Balık, İ. ve Çubuk, H. (1998). Farklı donam faktörü ile donatılmış galsama ağlarının sudak balığı (Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) avcılığında av verimlerinin karşılaştırılması. 3. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum. 145-150.
 • Balık, İ., Çubuk, H., (2001a). Sudak (Stizostedion lucioperca (L.)) ve kadife (Tinca tinca L.) balığı avcılığında galsama ağlarının av verimleri ve seçicilikleri üzerine donam faktörünün etkisi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18,149-154.
 • Balık, İ., and Çubuk, H. (2001b). The Effect of net colours on effeciency monofilament gillnets for catching some fish species in Lake Beyşehir. Turkish Journal of Fisheries Aquatic Sciences, 1, 29-32.
 • Bates, D. G. (2004). Human adaptive strategies: ecology, culture, and politics. 3 edition. Pearson, Boston.
 • Cilasın, M. E., Öztekin, A., & Ayaz, A. (2015) Catching efficiency and catch composition of the trammel nets (marya nets) used in Çanakkale Region. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 94-104
 • Cui, G., Wardle, C. S., Glass, C. W., Johnstone, A. D. F., & Mojsiewicz, W. R. (1991). Light level thresholds for visual reaction of mackerel, Scomber scombrus L., to coloured monofilament nylon gillnet materials. Fisheries Research, 10(3-4), 255-263.
 • Daban, I. B., & İşmen, A. (2020). Fish larvae assemblages of Gökçeada Island, North Aegean Sea: effect of weekly sampling interval on their incidences. Turkish Journal of Zoology, 44(2), 165-172. https://doi.org/10.3906/zoo-1907-46
 • Dartay, M. (2011). Keban Baraj Gölü'nde kullanılan monofilament sade ağlarda av veriminin arttırılmasına yönelik araştırmalar. [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi.]
 • Dickson, W. (1989). Cod gillnet simulation model. Fisheries Research, 7(1-2), 149-174. https://doi.org/10.1016/0165-7836(89)90013-1
 • Hamley, J. M. (1975). Review of gillnets selectivity. Journal of Fisheries Research Board of Canada, 32, 1943-1969. https://doi.org/10.1139/f75-233
 • Hansen, R.G., (1974). Effect of different filament diameters on the selective action of monofilament gill nets. Transactions of the American Fisheries Society, 2, 386-387. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1974)103<386:EODFDO>2.0.CO;2
 • Herrmann, B., & O’Neill, F. G. (2006). Theoretical study of the influence of twine thickness on haddock selectivity in diamond mesh cod-ends. Fisheries Research, 80(2-3), 221-229. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2006.04.008
 • Herrmann, B., Wienbeck, H., Moderhak, W., Stepputtis, D., & Krag, L. A. (2013). The influence of twine thickness, twine number and netting orientation on codend selectivity. Fisheries Research, 145, 22-36. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2013.03.002
 • Holst, R., Wıleman, D., Madsen, N., (2002). The effect of twine thickness on the size selectivity and fishing power of Baltic cod gill nets. Fisheries Research, 56, 303-312. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00328-9
 • Hovgard, H., (1996). Effect of twine diameter on fishing power of experimental gill nets used in Greenland waters. Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 53, 1014-1017. https://doi.org/10.1139/f96-023
 • Hovgard, H., Lassen, H., (2000), Manual on estimation of selectivityfor gillnet and longline gears in abundance surveys. FAO Fisheries Technical Paper, 397, 84.
 • Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde iri sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) balığı avcılığında kullanılan multiflament galsama ağların seçiciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (1), 155-164.
 • Kim, S., Lim, J., Lee, K., & Park, S. (2016). Effect of twine thickness on size-selectivity of driftnet for the yellow croaker Larimichthys polyactis in southwestern Sea of Korea. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 34(6), 1199-1208. http://dx.doi.org/10.1007/s00343-016-5107-0
 • Kiyağa, V.B., (2008). Seyhan Baraj Gölü’nde Sudak (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) avcılığında kullanılan monofilament sade uzatma ağlarının seçiciliğinin araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.]
 • Kurkilathi, M., Rask, M. (1996). A comparative study of the usefulness and cathability of multimesh gill nets series in sampling of perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilis rutilis L.). Fisheries Research, 27, 243-260. https://doi.org/10.1016/0165-7836(95)00463-7
 • Kuşat, M. (1996). Eğridir Gölü’ndeki sudak balığı (Stizostedion lucioperca L., 1758) avcılığında kullanılan multifilament ve monofilament sade uzatma ağlarının av verimliliği üzerine bir araştırma. [Doktora Tezi, Ege Üniversitesi.]
 • Laevastu, T., Favorite, F. (1988). Fishing and stock fluctuations, 240, Fishing Newsoks Ltd. England Millner, R.S. (1985). The use of anchored gill and tangle nets in the sea fisheries of England and Wales. Fisheries Research, 57, 1-27.
 • O'Neill, F. G., Kynoch, R. J., Blackadder, L., Fryer, R. J., Eryaşar, A. R., Notti, E., & Sala, A. (2016). The influence of twine tenacity, thickness and bending stiffness on codend selectivity. Fisheries Research, 176, 94-99. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2015.12.012
 • Özdemir, S., Erdem, Y. (2006). Mono ve multifilament solungaç ağlarının farklı hava şartlarındaki av verimlerinin karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 63-68.
 • Özekinci, U., Beğburs, C. R., ve Tenekecioğlu, E. (2003). Keban Baraj Gölü’nde Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843) (Siraz Balığı) avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliklerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4), 473-479.
 • Öztekin, A., Özekinci, U., & Daban, I. B. (2016). Length-weight relationships of 26 fish species caught by longline from the Gallipoli peninsula, Turkey (northern Aegean Sea). Cahiers de Biologie Marine, 57, 335-342.
 • Öztekin, A., Özekinci, U., Ayaz, A., & Altınağaç, U. (2019). Çanakkale Bölgesi’nde kullanılan sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) - gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) çapari takımlarında av kompozisyonun belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), 186-195. https://doi.org/10.31466/kfbd.568015
 • Potter, P., Pawson, M.G., (1991). Gill netting. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Directorate of Fisheries Research, Laboratory Leaflet, 69, 1-35.
 • Turunen, T., (1996). The effects of twine thickness on the catchability of gillnets for pikeperch (Stizostedion lucioperca (L)). Annales Zoologici Fennici, 33, 621-625
 • Uğur, G. E., & Öztekin, A. (2021). Determination of catch composition trotlines used in North Aegean Sea. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 187-199. https://doi.org/10.25092/baunfbed.847401
 • Yokota K., Fujimori Y., Shiode D., Tokai T., (2001). Effect of thin twine on gillnet size-selectivity analyzed with the direct estimation method. Fisheries Science, 67, 851-856. https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2001.00332.x

Effect of Different Twine Thickness of Gill nets on Catch Per Unit Effort and Catch Composition in the North Aegean Sea

Yıl 2022, Cilt 18, Sayı 1, 60 - 75, 01.03.2022
https://doi.org/10.22392/actaquatr.950596

Öz

In this study, it was aimed to investigate the effect of different net twine thicknesses on the selection of fish size in gill nets. The study was carried out between September 2007 and February 2010 in a coastal region with 2 – 40-meter depth in a commercial fishing area in the North Aegean Sea. A total of six nets with three different mesh sizes, 18-, 20-, and 22-mm nominal bar length, and two different twine thicknesses 210d/2 and 210d/3 were rigged for the study. Other than the twine thicknesses and mesh sizes, all other features and specifications of the gillnets were identical. Each of the gillnets had a hanging ratio of E= 0.4 and had 40 mesh depth. 59 fishing operations were carried out in the study. The maximum number of fish was caught in the net with 927 pieces and 46.6 kg with 210 d/2 twine thickness and 18 mm mesh size. In experiments, nets with a twine thickness of 2 were captured 1.21 times (number of target fish) more than those with a twine thickness of 3. By weight, nets with larger mesh sizes caught larger fish. This issue should be taken into consideration especially in the regulations to be brought to keep the amount of net on fishing boats.

Kaynakça

 • Antony, P.D., (1981). Visual constrat thresold in the cod Godus morhua. Fish Biology, 19, 87–103. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1981.tb05814.x
 • Aras, S. (2015). Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliğine ip kalınlığının etkisinin araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi, Munzur Üniversitesi.]
 • Ayaz, A. İşmen, A. Altınağaç, U. Özekinci, U. Ayyıldız, H. (2008). Saroz körfezi dip uzatma ağlarının teknik özellikleri ve yapısal farklılıkları. Journal of Fisheries Sciences, 2(3), 499-505. https://doi.org/10.3153/jfscom.mug.200746
 • Ayaz, A., İşmen, A., Özekinci, U., Altınağaç, U., Özen, Ö., Yığın, C.Ç., Cengiz, Ö., Ayyıldız, H. ve Öztekin, A. (2010). Kuzey Ege’de dip uzatma ağlarının seçiciliği ve hedef dışı av oranlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. TÜBİTAK 106Y021 nolu proje, Ankara.
 • Ayaz A., Altınağaç U., Özekinci U., Özen Ö., Altın A., İşmen A., (2011). Effect of twine thickness on selectivity of gillnets for bogue, Boops boops, in Turkish waters. Mediterranean Marine Science 12 (2), 358-368. https://doi.org/10.12681/mms.37
 • Aydın İ., Metin C., Gökçe G., (2006). Barbunya galsama ağlarında kullanılan poliamid monofilament ve multifilament ağ İpinin av kompozisyonuna olan etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4), 285-289.
 • Bahar, M. (2004). Galsama ağlarında barbunya balığı (Mullus barbatus Linnaeus,1758) seçiciliği. [Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.]
 • Balık, İ. ve Çubuk, H. (1998). Farklı donam faktörü ile donatılmış galsama ağlarının sudak balığı (Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) avcılığında av verimlerinin karşılaştırılması. 3. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum. 145-150.
 • Balık, İ., Çubuk, H., (2001a). Sudak (Stizostedion lucioperca (L.)) ve kadife (Tinca tinca L.) balığı avcılığında galsama ağlarının av verimleri ve seçicilikleri üzerine donam faktörünün etkisi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18,149-154.
 • Balık, İ., and Çubuk, H. (2001b). The Effect of net colours on effeciency monofilament gillnets for catching some fish species in Lake Beyşehir. Turkish Journal of Fisheries Aquatic Sciences, 1, 29-32.
 • Bates, D. G. (2004). Human adaptive strategies: ecology, culture, and politics. 3 edition. Pearson, Boston.
 • Cilasın, M. E., Öztekin, A., & Ayaz, A. (2015) Catching efficiency and catch composition of the trammel nets (marya nets) used in Çanakkale Region. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(2), 94-104
 • Cui, G., Wardle, C. S., Glass, C. W., Johnstone, A. D. F., & Mojsiewicz, W. R. (1991). Light level thresholds for visual reaction of mackerel, Scomber scombrus L., to coloured monofilament nylon gillnet materials. Fisheries Research, 10(3-4), 255-263.
 • Daban, I. B., & İşmen, A. (2020). Fish larvae assemblages of Gökçeada Island, North Aegean Sea: effect of weekly sampling interval on their incidences. Turkish Journal of Zoology, 44(2), 165-172. https://doi.org/10.3906/zoo-1907-46
 • Dartay, M. (2011). Keban Baraj Gölü'nde kullanılan monofilament sade ağlarda av veriminin arttırılmasına yönelik araştırmalar. [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi.]
 • Dickson, W. (1989). Cod gillnet simulation model. Fisheries Research, 7(1-2), 149-174. https://doi.org/10.1016/0165-7836(89)90013-1
 • Hamley, J. M. (1975). Review of gillnets selectivity. Journal of Fisheries Research Board of Canada, 32, 1943-1969. https://doi.org/10.1139/f75-233
 • Hansen, R.G., (1974). Effect of different filament diameters on the selective action of monofilament gill nets. Transactions of the American Fisheries Society, 2, 386-387. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1974)103<386:EODFDO>2.0.CO;2
 • Herrmann, B., & O’Neill, F. G. (2006). Theoretical study of the influence of twine thickness on haddock selectivity in diamond mesh cod-ends. Fisheries Research, 80(2-3), 221-229. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2006.04.008
 • Herrmann, B., Wienbeck, H., Moderhak, W., Stepputtis, D., & Krag, L. A. (2013). The influence of twine thickness, twine number and netting orientation on codend selectivity. Fisheries Research, 145, 22-36. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2013.03.002
 • Holst, R., Wıleman, D., Madsen, N., (2002). The effect of twine thickness on the size selectivity and fishing power of Baltic cod gill nets. Fisheries Research, 56, 303-312. https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00328-9
 • Hovgard, H., (1996). Effect of twine diameter on fishing power of experimental gill nets used in Greenland waters. Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 53, 1014-1017. https://doi.org/10.1139/f96-023
 • Hovgard, H., Lassen, H., (2000), Manual on estimation of selectivityfor gillnet and longline gears in abundance surveys. FAO Fisheries Technical Paper, 397, 84.
 • Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde iri sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) balığı avcılığında kullanılan multiflament galsama ağların seçiciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (1), 155-164.
 • Kim, S., Lim, J., Lee, K., & Park, S. (2016). Effect of twine thickness on size-selectivity of driftnet for the yellow croaker Larimichthys polyactis in southwestern Sea of Korea. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 34(6), 1199-1208. http://dx.doi.org/10.1007/s00343-016-5107-0
 • Kiyağa, V.B., (2008). Seyhan Baraj Gölü’nde Sudak (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) avcılığında kullanılan monofilament sade uzatma ağlarının seçiciliğinin araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.]
 • Kurkilathi, M., Rask, M. (1996). A comparative study of the usefulness and cathability of multimesh gill nets series in sampling of perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilis rutilis L.). Fisheries Research, 27, 243-260. https://doi.org/10.1016/0165-7836(95)00463-7
 • Kuşat, M. (1996). Eğridir Gölü’ndeki sudak balığı (Stizostedion lucioperca L., 1758) avcılığında kullanılan multifilament ve monofilament sade uzatma ağlarının av verimliliği üzerine bir araştırma. [Doktora Tezi, Ege Üniversitesi.]
 • Laevastu, T., Favorite, F. (1988). Fishing and stock fluctuations, 240, Fishing Newsoks Ltd. England Millner, R.S. (1985). The use of anchored gill and tangle nets in the sea fisheries of England and Wales. Fisheries Research, 57, 1-27.
 • O'Neill, F. G., Kynoch, R. J., Blackadder, L., Fryer, R. J., Eryaşar, A. R., Notti, E., & Sala, A. (2016). The influence of twine tenacity, thickness and bending stiffness on codend selectivity. Fisheries Research, 176, 94-99. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2015.12.012
 • Özdemir, S., Erdem, Y. (2006). Mono ve multifilament solungaç ağlarının farklı hava şartlarındaki av verimlerinin karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 63-68.
 • Özekinci, U., Beğburs, C. R., ve Tenekecioğlu, E. (2003). Keban Baraj Gölü’nde Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843) (Siraz Balığı) avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliklerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3-4), 473-479.
 • Öztekin, A., Özekinci, U., & Daban, I. B. (2016). Length-weight relationships of 26 fish species caught by longline from the Gallipoli peninsula, Turkey (northern Aegean Sea). Cahiers de Biologie Marine, 57, 335-342.
 • Öztekin, A., Özekinci, U., Ayaz, A., & Altınağaç, U. (2019). Çanakkale Bölgesi’nde kullanılan sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) - gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) çapari takımlarında av kompozisyonun belirlenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), 186-195. https://doi.org/10.31466/kfbd.568015
 • Potter, P., Pawson, M.G., (1991). Gill netting. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Directorate of Fisheries Research, Laboratory Leaflet, 69, 1-35.
 • Turunen, T., (1996). The effects of twine thickness on the catchability of gillnets for pikeperch (Stizostedion lucioperca (L)). Annales Zoologici Fennici, 33, 621-625
 • Uğur, G. E., & Öztekin, A. (2021). Determination of catch composition trotlines used in North Aegean Sea. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 187-199. https://doi.org/10.25092/baunfbed.847401
 • Yokota K., Fujimori Y., Shiode D., Tokai T., (2001). Effect of thin twine on gillnet size-selectivity analyzed with the direct estimation method. Fisheries Science, 67, 851-856. https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2001.00332.x

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa BAKIRCI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
0000-0002-6554-1671
Türkiye


Adnan AYAZ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
0000-0003-4839-9244
Türkiye


Alkan ÖZTEKİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
0000-0003-3914-9788
Türkiye


Gençtan Erman UĞUR (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ, AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI, AVLAMA TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI
0000-0002-3131-9239
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 106Y021
Teşekkür Bu çalışma Mustafa Bakırcı’nın yüksek lisans tezinin bir bölümünü içermekte olup TÜBİTAK-ÇAYDAG tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: 106Y021 Katkılarından dolayı Uğur Altınağaç, Uğur Özekinci ve Cahit Ceviz’e yazarlar olarak teşekkürlerini sunar.
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bakırcı, M. , Ayaz, A. , Öztekin, A. & Uğur, G. E. (2022). Kuzey Ege Denizi’nde Uzatma Ağlarında Farklı Ağ İpi Kalınlığının Av Verimi ve Av Kompozisyonu Üzerine Etkisi . Acta Aquatica Turcica , 18 (1) , 60-75 . DOI: 10.22392/actaquatr.950596