Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Asbestos in Terms of Occupational Safety in Urban Renewal

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 51 - 61, 23.06.2023

Öz

Today, urbanization needs to go beyond the need for shelter and meet the necessity for a livable environment. Urban transformation initiates with high disaster risk, environmental risk factors that should be examined in details. Urban transformation is a multi-faceted construction and demolition process. During this demolition period, organic and inorganic dusts emerge, and some chemicals in the debris and excavations react in the environment and cause toxic gases. Electricity, floor and ceiling coverings, water pipes, etc. used in old buildings are destroyed during urban transformation. The presence of asbestos puts employee and public health at risk. These risks are explained in extended amounts of studies in recent years. It has been declared by the World Health Organization that asbestos is a carcinogenic substance and it has been proven that it causes many lung deformations, cancer and other diseases when it enters the body. In this review, the particle size of dusts, what urban transformation means, what kind of construction and demolition process is, how to enter the structure of asbestos from here, handling and disposal of asbestos, which is exposed as a result of demolition in the urban transformation process, from all sides are examined.

Destekleyen Kurum

yoktur

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Akbel, E. and Özdemir, K. (2020). Investigation of Dust Factor in terms of Occupational Health and Safety in Construction Sector, Uşak University Journal of Science and Natural Sciences, 4(2), 139 – 150
 • Akboğa, Ö. and Baradan, S. (2011). The Place of Asbestos in the Construction Industry and Prevention of Exposure, Journal of TMH, 420
 • Akboğa Kale, Ö., Gürcanlı, G. and Baradan, S. (2017). Asbestos Exposure and Protection Methods in the Urban Transformation Process, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23(6), 694-706
 • Akkar M. (2006). Concepts, Definitions, Processes and Türkiye in the West on Urban Transformation. Planning 36: 29-38.
 • Arseven, F., Yavuzarslan, G.Z., Kocabeyoğlu, M., Üzel, Z., Çetinceli, S. and İnam, H.M. (2005). Occupational Health and Safety Project Audit in Workplaces where Asbestos and Asbestos Materials are produced. Labor Inspection Board, 1, 12-39.
 • Atabey, E. (2009). Asbestos, Erionite, Quartz and Other Mineral Dusts and Their Effects in Turkey. MTA Geosciences and Culture Series.
 • Atabey, E. (2015). Türkiye asbestos map (Environmental asbestos exposure lung cancer-mesothelioma). Tuberk Toraks-2014, 63(3), 199-219.
 • Ataöv, A. and Sevin O. (2007). A Methodical Approach to Urban Transformation in Türkiye. Middle East Technical University Journal of the Faculty of the Architecture, 2, 57-82.
 • Aydın, H.İ. and Turan, H., (2012). Urban Transformation in Türkiye in a Theoretical and Legal Framework. Selcuk University Journal of Social Sciences Institute, 28.
 • Commins Bt. (1987). Estimations of Risk to Environmental Asbestos in Perspective”. Paper presented at WHO/ IARCH Lyon Symposium on Mineral Fibres in the Non-Occupational Environment.
 • Çember (2022). Asbestos: Is it a long-term Cancer risk?, http://www.cember-online.com/anasayfa/asbest.html (13.10.2022 ).
 • EMC Group (2022). Asbestos Removal and Demolition, https://www.emccevre.com.tr/teknik-sokum-ve-yikim/ (13.10.2022).
 • Demir, B. M. (2016). Sustainable Urban Transformation and Asbestos Safety” TMOBB Journal, 1. Eskişehir Osmangazi University. Lung and Pleural Cancers Research Center Regulation Eskişehir Demir, B., Ercan, S., Aktan, M., Öztaşkın H. (2018). “Türkiye's Asbestos Profile and Asbestos Safety Problem. Journal of Geological Engineering, 42, 215-232.
 • Keleş Çevre, (2022). Asbestos Removal, https://www.kelescevre.com.tr/asbest-sokumu/, (13.10.2022)
 • Palabıyık D. Ç. (2023). https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/kirlilik/deprem-bolgesinde-asbest-riski-olusmamasi-icin-sulama-hayati-onem-tasiyor/1819703, 2023
 • Regulation on Health and Safety Precautions in Working with Asbestos (2013). Official newspaper. Release Date: 25.01.2013. Number: 28539
 • Regulation on Landfilling of Wastes (2010). Official newspaper. Release Date: 26.03.2010. Number:27533
 • Report of the Royal Comission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of Asbestos in Ontario. Ontario Ministry of Government Services Publications Service Branch. 1984
 • Roberts, P. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration.
 • Roberts P. and Sykes, H. (Ed.), Urban regeneration a handbook .London: SAGE Publications.
 • Pan American Health Organisation (PAHO) (1997). Determination of airborne fibre number concentrations: a recommended methods, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method).
 • Şahin, O., Bingöl, N. (2022). Cement Based Roofing Containing Asbestos Risk Evaluation in Removal of Boards. Karaelmas Occupational Health and Journal of Security. 6(3), 181-191.
 • TekMerkez OSGB (Tek Merkez Ortak Sadık Güvenlik Birimi) (2022). Asbestos Removal Report, http://www.tekmerkezosgb.com/asbest-sokum-raporu/, (13.10.2022).
 • Tezcan, E., (2007). What is Asbestos?. Engineer and Machinery, 48(567), 9-12.
 • T.C. Ministry of Labor and Social Security, Occupational Health and Safety Research and Development Institute (2022). Asbestos. https://www.csgb.gov.tr/isgum/contents/asbest/#, (13.10.2022)
 • T.C. Ministry of Labor and Social Security Labor Inspection Board (2005). Asbestos Project Inspection Final Report. https: //www.csgb.gov.tr/medias/5974/2005_01.pdf
 • Hazardous Chemicals Regulation (1993). Official newspaper. Publication Date: 11.07.1993. Number: 21634.
 • Üzmezoğlu, B., ve Ocaktan, M.E., (2017). Urban Transformation Process and Asbestos Exposure in Construction Demolition Workers. Journal of Turkish Clinics, 37(2):90-7.
 • World Health Organization (WHO), https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-elimination-of- asbestos-related-diseases, (15.02.2018).
 • Yasin, M. (2005). Legal Dimension of Urban Transformation Practices. Union of Turkish Bar Associations, 60, 105-137.
 • Yeşilyurt, D. (2016). Evaluation of Asbestos Removal Works in Buildings in Terms of Occupational. Health and Safety Master's Thesis. Ministry of Labor and Social Security General Directorate of Occupational Health and Safety.
 • Zeydan, Ö. (2021). Evaluation of Particulate Matter (PM10) Pollution in Türkiye in 2019. Journal of Iğdır University Institute of Science and Technology, 11(1), 106-118.

Kentsel Dönüşümde Asbestin İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 51 - 61, 23.06.2023

Öz

Günümüzde kentleşmenin barınma ihtiyacının ötesine geçerek yaşanabilir bir çevre ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm, afet riski yüksek, çevresel risk faktörleri detaylıca incelenmesi gereken unsurları barındırmaktadır. Kentsel dönüşüm çok yönlü bir yapım ve yıkım sürecidir. Bu yıkım sürecinde organik ve inorganik tozlar ortaya çıkmakta, moloz ve hafriyat içerisindeki bazı kimyasallar çevrede reaksiyona girerek zehirli gazlara neden olmaktadır. Eski binalarda kullanılan elektrik, taban ve tavan kaplamaları, su boruları vb. kentsel dönüşüm sırasında yıkılmaktadır. Asbestin varlığı çalışan ve halk sağlığını riske atmaktadır. Bu riskler son yıllarda geniş çaplı çalışmalarda açıklanmaktadır. Asbestin kanserojen bir madde olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmiş ve vücuda girdiğinde birçok akciğer deformasyonuna, kansere ve diğer hastalıklara neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu derlemede, tozların partikül büyüklüğü, kentsel dönüşümün ne anlama geldiği, nasıl bir inşaat ve yıkım süreci olduğu, asbestin buradan yapıya nasıl gireceği, yıkım sonucu açığa çıkan asbestin taşınması ve bertarafı konularına değinilmiştir. Kentsel dönüşüm süreci, her yönüyle irdelenmektedir.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Akbel, E. and Özdemir, K. (2020). Investigation of Dust Factor in terms of Occupational Health and Safety in Construction Sector, Uşak University Journal of Science and Natural Sciences, 4(2), 139 – 150
 • Akboğa, Ö. and Baradan, S. (2011). The Place of Asbestos in the Construction Industry and Prevention of Exposure, Journal of TMH, 420
 • Akboğa Kale, Ö., Gürcanlı, G. and Baradan, S. (2017). Asbestos Exposure and Protection Methods in the Urban Transformation Process, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23(6), 694-706
 • Akkar M. (2006). Concepts, Definitions, Processes and Türkiye in the West on Urban Transformation. Planning 36: 29-38.
 • Arseven, F., Yavuzarslan, G.Z., Kocabeyoğlu, M., Üzel, Z., Çetinceli, S. and İnam, H.M. (2005). Occupational Health and Safety Project Audit in Workplaces where Asbestos and Asbestos Materials are produced. Labor Inspection Board, 1, 12-39.
 • Atabey, E. (2009). Asbestos, Erionite, Quartz and Other Mineral Dusts and Their Effects in Turkey. MTA Geosciences and Culture Series.
 • Atabey, E. (2015). Türkiye asbestos map (Environmental asbestos exposure lung cancer-mesothelioma). Tuberk Toraks-2014, 63(3), 199-219.
 • Ataöv, A. and Sevin O. (2007). A Methodical Approach to Urban Transformation in Türkiye. Middle East Technical University Journal of the Faculty of the Architecture, 2, 57-82.
 • Aydın, H.İ. and Turan, H., (2012). Urban Transformation in Türkiye in a Theoretical and Legal Framework. Selcuk University Journal of Social Sciences Institute, 28.
 • Commins Bt. (1987). Estimations of Risk to Environmental Asbestos in Perspective”. Paper presented at WHO/ IARCH Lyon Symposium on Mineral Fibres in the Non-Occupational Environment.
 • Çember (2022). Asbestos: Is it a long-term Cancer risk?, http://www.cember-online.com/anasayfa/asbest.html (13.10.2022 ).
 • EMC Group (2022). Asbestos Removal and Demolition, https://www.emccevre.com.tr/teknik-sokum-ve-yikim/ (13.10.2022).
 • Demir, B. M. (2016). Sustainable Urban Transformation and Asbestos Safety” TMOBB Journal, 1. Eskişehir Osmangazi University. Lung and Pleural Cancers Research Center Regulation Eskişehir Demir, B., Ercan, S., Aktan, M., Öztaşkın H. (2018). “Türkiye's Asbestos Profile and Asbestos Safety Problem. Journal of Geological Engineering, 42, 215-232.
 • Keleş Çevre, (2022). Asbestos Removal, https://www.kelescevre.com.tr/asbest-sokumu/, (13.10.2022)
 • Palabıyık D. Ç. (2023). https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat/kirlilik/deprem-bolgesinde-asbest-riski-olusmamasi-icin-sulama-hayati-onem-tasiyor/1819703, 2023
 • Regulation on Health and Safety Precautions in Working with Asbestos (2013). Official newspaper. Release Date: 25.01.2013. Number: 28539
 • Regulation on Landfilling of Wastes (2010). Official newspaper. Release Date: 26.03.2010. Number:27533
 • Report of the Royal Comission on Matters of Health and Safety Arising from the Use of Asbestos in Ontario. Ontario Ministry of Government Services Publications Service Branch. 1984
 • Roberts, P. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration.
 • Roberts P. and Sykes, H. (Ed.), Urban regeneration a handbook .London: SAGE Publications.
 • Pan American Health Organisation (PAHO) (1997). Determination of airborne fibre number concentrations: a recommended methods, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method).
 • Şahin, O., Bingöl, N. (2022). Cement Based Roofing Containing Asbestos Risk Evaluation in Removal of Boards. Karaelmas Occupational Health and Journal of Security. 6(3), 181-191.
 • TekMerkez OSGB (Tek Merkez Ortak Sadık Güvenlik Birimi) (2022). Asbestos Removal Report, http://www.tekmerkezosgb.com/asbest-sokum-raporu/, (13.10.2022).
 • Tezcan, E., (2007). What is Asbestos?. Engineer and Machinery, 48(567), 9-12.
 • T.C. Ministry of Labor and Social Security, Occupational Health and Safety Research and Development Institute (2022). Asbestos. https://www.csgb.gov.tr/isgum/contents/asbest/#, (13.10.2022)
 • T.C. Ministry of Labor and Social Security Labor Inspection Board (2005). Asbestos Project Inspection Final Report. https: //www.csgb.gov.tr/medias/5974/2005_01.pdf
 • Hazardous Chemicals Regulation (1993). Official newspaper. Publication Date: 11.07.1993. Number: 21634.
 • Üzmezoğlu, B., ve Ocaktan, M.E., (2017). Urban Transformation Process and Asbestos Exposure in Construction Demolition Workers. Journal of Turkish Clinics, 37(2):90-7.
 • World Health Organization (WHO), https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-elimination-of- asbestos-related-diseases, (15.02.2018).
 • Yasin, M. (2005). Legal Dimension of Urban Transformation Practices. Union of Turkish Bar Associations, 60, 105-137.
 • Yeşilyurt, D. (2016). Evaluation of Asbestos Removal Works in Buildings in Terms of Occupational. Health and Safety Master's Thesis. Ministry of Labor and Social Security General Directorate of Occupational Health and Safety.
 • Zeydan, Ö. (2021). Evaluation of Particulate Matter (PM10) Pollution in Türkiye in 2019. Journal of Iğdır University Institute of Science and Technology, 11(1), 106-118.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Çevre Yönetimi (Diğer), Çevre Mühendisliği
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Öykü Bağcı

Serpil Özmıhçı

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bağcı, Ö., & Özmıhçı, S. (2023). Evaluation of Asbestos in Terms of Occupational Safety in Urban Renewal. Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 51-61.