Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 123 - 147 2018-12-31

Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği
The Investigation of the Daily Life of Mineworkers in Terms of Psychological, Social and Economic: The Sample of Murgul

NURULLAH YELBOĞA [1]


Makale yazım kurallarına ve şablonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/journal/77/block

Öz                                

                Dünyanın hemen hemen her bölgesinde maden yatakları vardır.  Türkiye coğrafyası da maden kaynakları açısından çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Endüstrileşmeyle beraber madenlere duyulan ihtiyaç artmış ve işletilen madenlerde insan gücü önemli bir sınıf oluşturmuştur. Dolayısıyla madenler günümüz çalışma hayatı içerisinde önemli bir yer edinmektedir. Artvin ilinde bulunan Murgul Bakır Madeni de yeraltı madenleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de farklı şirketler tarafından 1950’li yıllardan beri işletilen Murgul  Bakır Madeni bölge için önemli bir  geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bununla birlikte  Murgul ve Borçka ilçelerini ticari anlamda da canlı tuttuğu söylenebilir. Dolayısıyla bakır madeni hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölge insanının hayatında önemli bir konuma sahiptir. 

Bu çalışmanın temel konusunu maden işçilerinin iş ve iş dışı yaşamlarının psiko-sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda maden işçiliğinin işçilerin sosyo-ekonomik durumuna, günlük ve sosyal yaşamlarına, aile ilişkilerine etkisi irdelenecektir. Ayrıca sosyo-ekonomik durumlarının ve iş hayatının genel anlamda tatmin edici olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla Murgul Maden Ocağı’nda çalışan 9 işçi ile nitel görüşme yapılarak verilere ulaşılmış ve bu veriler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda maden ocağının bölge insanına önemli bir iş imkanı sunduğu ve bölgeyi ekonomik ve sosyal açıdan kısmen de olsa canlı tuttuğu, işçilerin sosyal ilişkilerinin çalışma koşullarından ciddi anlamda etkilendiği, günlük yaşamlarının genel olarak ev ve iş arasında şekillendiği, iş kazaları ve iş kazası risklerinin, uyku ve vardiya problemlerinin psikolojik açıdan yaşamlarını etkilediği ortaya çıkmıştır.

Maden, Murgul madeni, Maden işçileri, iş
 • DEMİR Özkan (2012). "Madenciliğin Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkileri: Ergani Bakır İşletmesi Örneği", 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 3-6 Mayis 2012, pp.178-189MENCiK Duygu (2009). ‘’Türkiye’de Madencilik’’ İstanbul ticaret Odası (İTO) yayınları.OFLAZ Gökhan (2016). Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İşverenin Maden Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu, Erzincan üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).İLERİ Turgut (2013). ‘’ Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler’’, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2):1449-1467.
 • SAĞLAM E. Selva (2007). Murgul (Artvin) Bakır Madeni’nin Çevresel Etkileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • KIRIK A. Murat (2014). ‘’ Aile ve Çocuk ilişkisinde İnternetin Yeri: Nitel Bir Araştırma’’,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1):342.TOPSAKAL Cem vd, (2013). ‘’Göçle Gelen Ailelerin Çocuklarının Eğitim – Öğretim Hakkı ve Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma ‘’ Uluslar arası sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27):550.
 • KRYSİK Judy L.-FİNN Jerry (2015). Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması (tr. Ercüment Erbay), Ankara, Nika Yayınevi.
 • TEKİN Hasan H. (2006). ‘’Nitel Araştırma Yöntemlerinin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme’’ Sosyoloji Dergisi, 3(13): 101-106
 • ALTUNAY Esen vd.,(2014). ‘’Eğitim Kurumlarında Mobing Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Araştırma’’ Sakarya University Journal of Education, (4)1:67.
 • ERGUN Ali Rıza (2007). Yer altı Maden İşletmelerinde Gaz ve Toz Patlamalrı ve Önelmler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG Uzmanlık Tezi.
 • AKKAYA Ceyhan (2001). ‘’Maden Sektöründe Risk Faktörleri’’, Türk Tabibler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, İşyeri Hekimliği Uygulamaları.
 • Özel Sektör Maden İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Hakları Araştırması, Yaşama Dair Vakıf- Dev Maden Sen.
 • TOZMAN Besim (2010). Türkiye Madencilik Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, fen bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Yalom, İrvin. D. (2008). Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek. Zeliha İyidoğan Babayiğit (Çev.). İstanbul: Kabalcı yayınları.
 • Koç, Emel. (2009). Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm Üzerine Bir Değerlendirme: Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü Adlı Eseri, Balıkkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 12(3): 245-259.
 • http://www.etibakir.com.tr/tr-tr/Kurumsal/Sayfalar/Hakkimizda.aspx , Erişim tarihi:08.08.2017.https://www.artvin.bel.tr/murgul-ilcesi/, Erişim tarihi:08.08.2017.http://www.bernacil.com/isci-beslenmesi.html , Erişim tarihi: 12.10.2017http://www.etibakir.com.tr/tr-tr/Tesisler/Murgul-Konsantrator-Tesisi/Sayfalar/default.aspx, Erişim tarihi:08.08.2017.
 • https://www.nufusu.com/ilce/murgul_artvin-nufusu, Erişim tarihi: 13.10.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Bölümler
Yazarlar

Yazar: NURULLAH YELBOĞA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { acusbd414562, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2458-8385}, eissn = {2536-5045}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {123 - 147}, doi = {10.22466/acusbd.414562}, title = {Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği}, key = {cite}, author = {YELBOĞA, NURULLAH} }
APA YELBOĞA, N . (2018). Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 123-147 . DOI: 10.22466/acusbd.414562
MLA YELBOĞA, N . "Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018 ): 123-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/acusbd/issue/41704/414562>
Chicago YELBOĞA, N . "Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018 ): 123-147
RIS TY - JOUR T1 - Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği AU - NURULLAH YELBOĞA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22466/acusbd.414562 DO - 10.22466/acusbd.414562 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 147 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-8385-2536-5045 M3 - doi: 10.22466/acusbd.414562 UR - https://doi.org/10.22466/acusbd.414562 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği %A NURULLAH YELBOĞA %T Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2458-8385-2536-5045 %V 4 %N 2 %R doi: 10.22466/acusbd.414562 %U 10.22466/acusbd.414562
ISNAD YELBOĞA, NURULLAH . "Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği". Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Aralık 2019): 123-147 . https://doi.org/10.22466/acusbd.414562
AMA YELBOĞA N . Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği. AÇÜ Sos Bil Der. 2018; 4(2): 123-147.
Vancouver YELBOĞA N . Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 4(2): 147-123.