Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yıl 2023, Sayı: 70, 481 - 504, 19.04.2023
https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285797

Öz

Devletler, güvenliklerini sağlayabilmek ve
politikalarını kendi belirledikleri bir zeminde
yürütebilmek için, dış ilişkiler ve milli güvenlik
gibi alanlarla ilgili birtakım bilgi ve belgeleri
casusluk faaliyetlerine karşı muhafaza etme
ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyacın ürünü olarak
devlet sırrı kavramı doğmuştur. Devlet sırrı
kavramı, uluslararası hukuk süjeleri tarafından
kabul edildiği gibi birçok ülke mevzuatında yer
verilen bir kavramdır. Çalışmamız üç
bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, devlet sırrı
tanımlanmış, devlet sırrının mevzuat, doktrin
ve yargı kararları ışığında taşıdığı güncel anlam
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Devlet sırları,
her ülkenin tarihi tecrübesi ve risk önceliklerine
bağlı olarak farklı yorumlanmaktadır. Kavramın
mahiyetinin tam olarak anlaşılabilmesi
bakımından mukayeseli hukuktan da örnekler
sunulmuştur. Öte yandan devlet sırrı ile devlet
sırrı vasfı taşımayan diğer gizlilik dereceli
belgelerin ayrımı yapılarak devlet sırlarının
kavramsal ve hukuki çerçevesi belirtilmiştir.
İkinci olarak, devlet sırlarından bağımsız
düşünülmesi mümkün olmayan casusluk
kavramı ele alınmış, casusluğa yönelik
mevzuatımızda yer alan suç tipleri
incelenmiştir. Son olarak, başka bir devletle
anlaşmış olma şartının casusluk suçunun
unsurları arasında yer alıp almadığı Yargıtay
kararları doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm KAMU HUKUKU
Yazarlar

Melikşah POLAT Bu kişi benim 0000-0001-9653-0900

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 70

Kaynak Göster

APA POLAT, M. (2023). SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Adalet Dergisi(70), 481-504. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285797
AMA POLAT M. SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. AD. Nisan 2023;(70):481-504. doi:10.57083/adaletdergisi.1285797
Chicago POLAT, Melikşah. “SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN ‘BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA’ ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Adalet Dergisi, sy. 70 (Nisan 2023): 481-504. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285797.
EndNote POLAT M (01 Nisan 2023) SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Adalet Dergisi 70 481–504.
IEEE M. POLAT, “SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN ‘BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA’ ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”, AD, sy. 70, ss. 481–504, Nisan 2023, doi: 10.57083/adaletdergisi.1285797.
ISNAD POLAT, Melikşah. “SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN ‘BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA’ ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Adalet Dergisi 70 (Nisan 2023), 481-504. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285797.
JAMA POLAT M. SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. AD. 2023;:481–504.
MLA POLAT, Melikşah. “SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN ‘BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA’ ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Adalet Dergisi, sy. 70, 2023, ss. 481-04, doi:10.57083/adaletdergisi.1285797.
Vancouver POLAT M. SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI BAKIMINDAN “BAŞKA DEVLETLE ANLAŞMIŞ OLMA” ŞARTI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. AD. 2023(70):481-504.

ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 - 14 - 15 - 16 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 219 75 92 - (0312) 219 54 85, Belge Geçer: (0312) 219 64 17
e-posta: dergiadalet@gmail.com