Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şehrimiz Kitaplarında Kullanılan Yerel Ağız Kelimelerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 60 - 76, 28.12.2023

Öz

Ağız özellikleri eğitim-öğretim programlarında sadece bir tanım ve örneklerle öğrencilere aktarılmıştır. Şehrimiz….. kitaplarında bölgelerin ağız özellikleri örneklerle öğrencilere sezdirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan “Şehrimiz” kitaplarında yer alan ağız özelliklerini içeren sözcükler incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında İzmir, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla, Aydın ve Kütahya illerine ait “Şehrimiz” kitapları doküman inceleme yoluyla taranmıştır. Çalışma sonucunda Şehrimiz kitaplarının ağız özelliklerini yeterince yansıttığı fakat kullanım sıklığı konusunda kitaplar arasında herhangi bir standart olmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2013). Dünyada ve Türkiye Türkçesinde Ağız Çalışmaları ve Yöntemler, Turkish Studies, Volume 8/9, p.387-396.
 • Akar, A. (2006). Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları, Turkish Studies 1/2, s. 41- 53.
 • Akkaya, D. ve Cura, B. (2020).Şehrimiz Aydın, Aydın: MEB Yayınları.
 • Ceylan, S., Duru, K., Erkek, G., Pastutmaz, M. ve Ürkündağ, A.(2020). Şehrimiz Uşak, Uşak: MEB Yayınları.
 • Demir, Nurettin, (2002). “Ağız Terimi Üzerine”, Türkbilig, S. 2002/4, s. 105-116.
 • Ecla, A. ve Arslan, K. (2020). Şehrimiz Muğla. Muğla: MEB Yayınları.
 • Ergin, M. (2002). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları.
 • Gemalmaz, E. (2010). “Ağız Bilimi Araştırmaları Üzerine Genellemeler”, Türkçenin Derin Yapısı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 331-34.
 • Gülensoy, T. ve Alkaya E. (2003). Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası. Ankara : Akçay: Akçay Yayınları.
 • Gülseven, C., Üstün ,H., Aktürk, M. ve Vurgun, S. (2020). Şehrimiz Manisa, Manisa: MEB Yayınları.
 • İsanmaz, E. ve Dengiz, Y. (2020). Şehrimiz Denizli, Denizli: MEB Yayınları.
 • Karaarslan, H. ve Türküresin, K. (2020). Şehrimiz Kütahya, Kütahya: MEB Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1998). Açıklamalı Dil Bilim Sözlüğü, İstanbul: ABC tanıtım Basımevi Yayınları.
 • MEB (2021) Şehrimiz……Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınları.
 • Öçalan, M. (2006). Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri, Sosyal Bilimler Dergisi,2006/1, s.169-188.
 • Yalçınkaya, N., Karan, F., Akar, E. ve Baksı, S. (2020) Şehrimiz Afyonkarahisar, Afyonkarahisar: MEB Yayınları.
 • Yılmaz, O., Muslu, S. ve Şahin, I. (2020) Şehrimiz İzmir, İzmir: MEB Yayınları.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebi Çalışmalar (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümit Arslan

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 20 Kasım 2023
Kabul Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Arslan, Ü. (2023). Şehrimiz Kitaplarında Kullanılan Yerel Ağız Kelimelerinin İncelenmesi. Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 60-76.