Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Death Case Due to Snake Bite While Collecting Tea Plants

Yıl 2024, Cilt: 38 Sayı: 1, 76 - 79, 29.04.2024

Öz

In Turkey, which is one of the regions with the highest yield and consumption of tea production, the production of the tea plant (Camellia sinensis) is concentrated in a limited area in the Eastern Black Sea Region. Tea farming and trade is an important source of income for the local people and provides seasonal employment opportunities for many people. In addition to ergonomic risks during tea picking, injuries and even deaths occur from time to time due to wild animal bites such as snakes, ticks, spiders and wasps. In our study; A 41-year-old male case, who died as a result of a snake bite on his right ankle while picking tea, is presented together with autopsy findings. In order to reduce such injuries and deaths, both tea farming workers and healthcare personnel working in the region should be informed about snake bites, which are rare in the region. In addition, keeping all necessary antivenoms for animal bites in hospitals in the region can contribute to reducing deaths.

Kaynakça

 • Parlak T. Çay toplama işlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi. OHS Academy. 2021;4(2):21–42. https://doi.org/10.38213/ohsacademy.870959
 • Tatoğlu M. Çay sektöründe mevsimlik tarım işçiliği ve Gürcistan uyruklu kişilerin iletişim sorunları. Int Soc Sci Stud J. 2019;5(36):2942–6. https://doi.org/10.26449/sssj.1530
 • Ketenci HÇ, Büyük Y. The primitive cable car (varangel) accident-related fatalities: a retrospective autopsy study. TJTES: Ulus Travma Derg. 2021;27(3):331–36. https://doi.org/10.14744/tjtes.2020.36485
 • Aydoğdu OK. Türkiye’deki Zehirli Yılanlar. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi Biyoloji Bölümü. Ankara, Mayıs 2022.
 • Hanbeyoğlu O, Urfalıoğlu A, Hünerel T. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen yılan ısırması olgularının demografik ve klinik özelliklerinin retrospektif analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2022;17(3):129–37. https://doi.org/10.17517/ksutfd.1015725
 • WHO. Snakebite envenoming. Erişim: https://www.who.int/health-topics/snakebite#tab=tab_1 (Erişim tarihi: 01 Eylül 2023).
 • Naik SB. Intravenous snake bite: a catastrophic snake envenomation. Ann Afr Med. 2023;112(3):239–45. https:// doi.org/10.4103/aam.aam_9_23
 • Davidson TM. Intravenous rattlesnake envenomation. West J Med. 1988;148(1):45–7.
 • Büyük Y, Koçak U, Yazıcı YA, Gürpınar SS, Kır Z. Yılan ısırığına bağlı ölüm. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2007;4:127–30.
 • Şahan M, Taşın V, Karakuş A, Özcan O, Eryiğit U, Kuvandık G. Evaluation of patients with snakebite who presented to the emergency department:132 cases. TJTES: Ulus TravmaDerg. 2016;22(4):333–7.
 • Okur Mİ, Yıldırım AM, Köse R. Türkiye’de zehirli yılan ısırmaları ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Derg. 2001;21:528–32.
 • Tagwireyi DD, Ball DE, Nhachi CF. Routine prophylactic antibiotic use in the management of snakebite. BMC Clin Pharmacol. 2001;1(1):1–7. https://doi.org/10.1186/1472-6904-1-4
 • Wallace JF. Disorders caused by venoms, bites and stings. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1994:2467–73.

Çay Bitkisi Toplarken Yılan Isırığına Bağlı Gelişen Ölüm Olgusu

Yıl 2024, Cilt: 38 Sayı: 1, 76 - 79, 29.04.2024

Öz

Çay üretim rekoltesinin ve tüketiminin en fazla olduğu ülkelerden olan Türkiye’de çay bitkisinin (Camellia sinensis) üretimi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sınırlı bir alanda yoğun biçimde yapılmaktadır. Çay tarımı ve ticareti yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı olmakla birlikte çok sayıda insana mevsimsel iş olanakları sağlamaktadır. Çay toplama sırasında ergonomik risklerin yanında zaman zaman yılan, kene, örümcek, eşek arası gibi yabanı hayvan ısırıklarına bağlı yaralanmalar ve hatta ölümler meydana gelmektedir. Çalışmamızda; çay toplarken sağ ayak bileğinden yılan ısırması sonucu ölen 41 yaşındaki erkek olgu, otopsi bulguları ile birlikte değerlendirerek sunulmuştur. Meydana gelen bu tip yaralanmaların ve ölümlerin azaltılmasına karşı gerek çay tarımı işçilerinin gerekse bölgede çalışan sağlık personelinin bölgede nadir rastlanılan yılan sokmalarına karşı bilgilendirilmeleri gereklidir. Ayrıca bölgedeki hastanelerde hayvan ısırıklarına yönelik gerekli tüm antivenomların bulundurulması ölümlerin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Kaynakça

 • Parlak T. Çay toplama işlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi. OHS Academy. 2021;4(2):21–42. https://doi.org/10.38213/ohsacademy.870959
 • Tatoğlu M. Çay sektöründe mevsimlik tarım işçiliği ve Gürcistan uyruklu kişilerin iletişim sorunları. Int Soc Sci Stud J. 2019;5(36):2942–6. https://doi.org/10.26449/sssj.1530
 • Ketenci HÇ, Büyük Y. The primitive cable car (varangel) accident-related fatalities: a retrospective autopsy study. TJTES: Ulus Travma Derg. 2021;27(3):331–36. https://doi.org/10.14744/tjtes.2020.36485
 • Aydoğdu OK. Türkiye’deki Zehirli Yılanlar. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi Biyoloji Bölümü. Ankara, Mayıs 2022.
 • Hanbeyoğlu O, Urfalıoğlu A, Hünerel T. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen yılan ısırması olgularının demografik ve klinik özelliklerinin retrospektif analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2022;17(3):129–37. https://doi.org/10.17517/ksutfd.1015725
 • WHO. Snakebite envenoming. Erişim: https://www.who.int/health-topics/snakebite#tab=tab_1 (Erişim tarihi: 01 Eylül 2023).
 • Naik SB. Intravenous snake bite: a catastrophic snake envenomation. Ann Afr Med. 2023;112(3):239–45. https:// doi.org/10.4103/aam.aam_9_23
 • Davidson TM. Intravenous rattlesnake envenomation. West J Med. 1988;148(1):45–7.
 • Büyük Y, Koçak U, Yazıcı YA, Gürpınar SS, Kır Z. Yılan ısırığına bağlı ölüm. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2007;4:127–30.
 • Şahan M, Taşın V, Karakuş A, Özcan O, Eryiğit U, Kuvandık G. Evaluation of patients with snakebite who presented to the emergency department:132 cases. TJTES: Ulus TravmaDerg. 2016;22(4):333–7.
 • Okur Mİ, Yıldırım AM, Köse R. Türkiye’de zehirli yılan ısırmaları ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Derg. 2001;21:528–32.
 • Tagwireyi DD, Ball DE, Nhachi CF. Routine prophylactic antibiotic use in the management of snakebite. BMC Clin Pharmacol. 2001;1(1):1–7. https://doi.org/10.1186/1472-6904-1-4
 • Wallace JF. Disorders caused by venoms, bites and stings. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1994:2467–73.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Talip Vural 0000-0003-0720-5669

Hüseyin Çetin Ketenci 0000-0002-0662-1479

Uğur Reyhan Bu kişi benim 0000-0002-4497-5702

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 15 Kasım 2023
Kabul Tarihi 27 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 38 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver Vural T, Ketenci HÇ, Reyhan U. Çay Bitkisi Toplarken Yılan Isırığına Bağlı Gelişen Ölüm Olgusu. ATD. 2024;38(1):76-9.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.